Posted in Actualités

Toby Fanarenana ao Joffre Ville.

📌 Alarobia faha 14 Febroary 2024, nijery ny fanamboarana tokony ho atao ao amin’ny « Centre de rééducation », Toby Fanarenana eto Joffre Ville ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana, Ministry ny Fitsarana RANDRIAMANANTENASOA Landy Mbolatiana. Nilaza izy fa tsy maintsy ho sokafana ny Toby, mba ahazoana manasaraka ny toerana misy ny Zaza tsy ampy taona, ny Vehivavy ary ny Lehilahy. Natao ihany koa mba ho fanamafisana ny fanabeazana sy famolavolana ireo Zaza niditra am-ponja, ahafahan’izy ireo manova ny fomba fiainany rehefa miverina eny anivon’ny fiarahamonina.
📊 Raha ny eto Antsiranana, 908 no isan’ny Voafonja, 45 amin’ireo ny Vehivavy, 33 ny Zaza tsy ampy taona ka 9 no efa nandalo Fitsarana ary voaheloka, ny 24 kosa dia voatazona vonjimaika.

🎯 Ny fisokafan’ity Toby Fanarenana ity arak’izany dia hanatsara ny fitantanana ny Voafonja, indrindra amin’ny fanajàna ny zon’olombelona. Marihana fa Voafonja miisa 150 no zakan’ity « centre de rééducation » ity.

Posted in Actualités

Fitsarana Ambony Antsiranana.

📌 Alarobia 14 Febroary 2024, teto Antsiranana, nihaona tamin’ny Mpitsara sy ny Mpirakidraharaha eo anivon’ny Fitsarana Ambony ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana, Ministry ny Fitsarana RANDRIAMANANTENASOA Landy Mbolatiana.

🎯 Nandritra izany no nitondrany fanazavana mikasika ny « andry fahatelo » amin’ny Politikam-panjakana izay mahakasika ny Ministeran’ny Fitsarana, anatin’izany ny fangaraharàna eo amin’ny fitantanana ny asam-panjakana sy ny ady amin’ny kolikoky. Nohamafisiny fa hapetraka ny « standard de service », vokarina ny « Carnet de suivi » ho an’ny manan-draharaha eo anivon’ny Fitsarana mba ahazoan’ny olona manaraka ny fizotran’ny raharahany. Hohamafisina ny fitsirihana anatiny (contrôle interne). Nanome baiko izy fa tsy maintsy hatao ny fitsirihana tampoka ny fonja mba ahitana ny tena zava-misy.

🖥️ Nandritra ity fihaonana ity no namalian’ny Ministra RANDRIAMANANTENASOA Landy Mbolatiana ny fangatahan’ny Mpiasa teto anivon’ny Fitsarana Ambony eto Antsiranana, ny hamatsiana ara-pitaovana azy ireo, ka solosaina miisa 10 miaraka amin’ny kojakoja miaraka aminy ary « imprimante » ho azy ireo. Tafiditra ao anatin’ny fanatsarana ny fitantanana ny asam-panjakana rahateo ny famatsiana ara-pitaovana ny Fitsarana, satria isan’ny fanafainganana ny raharaham-pitsarana ary fidirana amin’ny fampiasana ny haitao ara-kajy mirindra. Izany dia mitarika fahafaham-po ho an’ny olona manan-draharaha. Marihana fa volam-panjakana madiodio tamin’ny alalan’ny Ministeran’ny Fitsarana no nividianana ireo fitaovana ireo.
Nitondra ny teny fisaorana tamin’ny anaran’ny Mpiara-miasa rehetra teo anivon’ny Fitsarana Ambony, noho izao fahazoana fitaovana izao, ny Lehiben’ny Mpirakidraharaha.

Posted in Autres Evenements

ATRIKASA FAMPAFANTARANA NY ADIDY SY NY ZON’NY MPIASAM-PANJAKANA ARY NY FOMBA FISITRAHANA IZANY.

📌Nanomboka ny alatsinainy faha 12 febroary 2024, teto amin’ny Fitsarana Tampony Anosy dia nampivory ireo mpiasa eto anivon’ny Minisitera sy ny eo anivon’ny Fitsarana isan’ambaratongany ny avy eo amin’ny Fitaleavana misahana ny maha-olona avy eto amin’ny Minisiteran’ny Fitsarana niaraka tamin’ny solon-tena avy ao amin’ny Minisiteran’ny FOP nitondra fampafahatarana sy fanampim-panazavana momba ny zo sy adidin’ny mpiasam-panjakana eo amin’ny asa, ny andraikitra amin’ny fanatsarana ary fikarohana sy ny fanavaozana ny asa sahanina no tena nampafantarina tamin’izany.

⭕Naharitra 3 andro ny atrikasa teto amin’ny Fitsarana Tampony ka ny andro voalohany dia natokana ho an’ireo Lehiben’ny Mpirakidraharaha sy ireo Mpirakidraharaha eo anivon’ny Fitsarana Ambaratonga Voalohany ary ny andro faharoa dia ho an’ireo Lehiben’ny Mpirakidraharaha sy ireo Mpirakidraharaha eo anivon’ny Fitsarana Tampony sy ny avy eto amin’ny Minisiteran’ny Fitsarana ary ny namarana azy kosa anio dia ireo mpiasa tsy raikitra rehetra (sous-contrat).

⭐Ny Filoha voalohany sy ny Tonia Mpampanoa Ambony eo anivon’ny Fitsarana Tampony no nanokatra ny fotoana sy nitondra toromarika vitsy.

Posted in Actualités

Fehezan-dalàna famaizana mikasika ny fanolanana.

📍Mahakasika ny fehezan-dalàna famaizana izay momba ny fanolanana dia nisy ny volavolan-dalàna manitsy sy manova ny adininy sasatsasany amin’izany ka mitondra fanampim-panazavana amin’izany ny Mitahiry ny Fitombokasem-panjakana, Minisitry ny Fitsarana RANDRIAMANANTENASOA Landy Mbolatiana.