Posted in Actualités

Fitsarana an-Tampony Anosy

Pejy an-tsarin’ny fotoam-pitsarana manetriketrika ho fanokafana ofisialy ny taom-pitsarana 2021 sy tomban’ezaka 2020.

Posted in Actualités

Fiarahabana nahatratra ny taona 2021 : « Hanatsara hatrany isika» hoy ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana Minisitry ny Fitsarana

 Fifampiarahabana sy firarian-tsoa amin’ny nahatrarana ny 2021 teto Faravohitra. Fotoana mamy no nisantarana ny taona vaovao eto anivon’ny Ministeran’ny Fitsarana, ny alatsinainy 4 janoary. Ireo solontenan’ny tompon’andraikitra isan-tsokajiny rehetra ary ireo mpiara-miasa no nanolotra ny fiarahabana ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana Minisitry ny Fitsarana (GSMJ), Atoa Johnny Richard ANDRIAMAHEFARIVO. Nitondra teny Atoa Filoha Voalohany eo anivon’ny Fitsarana an-Tampony (PPCS).

Ho soa sy fahombiazana amin’ny fanatontosana ny adidy aman’andraikitra ary indrindra ny fahasalamana manoloana ny ady atao amin’ny fipariahan’ny valanaretina Covid-19 maneran-tany sy eto Madagasikara. Namitimpitina ireo dingana vita ary namaritra ny ezaka mbola atao amin’ny fanatrarana ny tanjona iraisana, dia ny fanatsarana ny asam-pitsarana sy ny fandraharahana ny fonja manontolo. Ireo no azo amehezana ny lahateny nataon’Atoa GSMJ.

Posted in Actualités

Fanolorana fanomezana: Voatsinjo ireo voafonja

Afaka manamarika ny fetin’ny Krismasy ireo voafonja vehivavy sy zaza tsy ampy taona, ireo voafonja iharan’ny kere any Atsimo ary ny ao Tsiafahy. Taratasim-bola mitentina 50.000 $ (manodidina ny 194.000.000 Ar) avy amin’ny Papa Ray Masina François, omby iray avy amin’ny Filohan’ny Repoblikan’i Madagasikara Atoa Andry Rajoelina sy ny Ministeran’ny Fitsarana, gonim-bary avy amin’ny Orinasa Huawei, vary amin’ny gony sy savony avy amin’ny Fondation Rajabaly.
Nanatitra ireo androany 24 desambra 2020 ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana sady Minisitry ny Fitsarana (GSMJ) Atoa Johnny Richard Andriamahefarivo, sy « Son Éminence Monseigneur Nonce Apostolique  » eto Madagasikara misolo tena ny Papa Ray Masina, ny Arisevekan’Antananarivo Mgr Odon Razanakolona, ary ireo mpiara-miasa aminy akaiky, ny Tale Jeneralin’ny Huawei ary ny solotenan’ny « Fondation Rajabaly » miaraka amin’ireo tompon’andraikitra isan-tsokajiny eto amin’ny Ministeran’ny Fitsarana.
Hentitra Atoa GSMJ nilaza tamin’ireo mpiara-miasa rehetra ny amin’ny fanarahana ny mangaraharaha, ary tsy hanaiky izay sanatria hevitra mety ho fanodinkodinana na halatra amin’ireo fanomezana. Tsy hitsitsy fa hampihatra ny làlana famaizana ho an’ireo izay mety ho azon’ny fakam-panahy. Voalazan’Atoa Johnny Richard Andriamahefarivo ihany koa fa izao hetsika izao dia porofo mivaingana amin’ny fanatsarana ny tontolon’ny asam-pitsarana izay ilofosana sy ny fanatanterahana ny Velirano nataon’Atoa Filohan’ny Repoblikan’i Madagasikara, izay miezaka tokoa amin’ny fanatsarana ny tontolon’ny famonjana hiarovana ny zon’olombelona amin’ny alalan’ny fanamboarana foto-drafitrasa maro eo anivon’ny Fandraharahana ny Fonja sy ny tontolon’ny Fitsarana.

 

Posted in Actualités

Fihaonana teo amin’ny Governemanta sy ny Antenimieram-pirenena.

Ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana sady Minisitry ny Fitsarana A/toa Johnny Richard ANDRIAMAHEFARIVO miatrika ireo Solombavambahoaka teny amin’ny CCI Ivato androany talata 15 desambra 2020.
Araky ny fanontaniana arahana valiny teo amin’ny solombavam-bahoaka sy ny Governementa androany, dia voamarika fa misy azo tsoahina ary mihantefa amin’ny vahoaka ny ezaky ny departemantan’ny Fitsarana na ny ady amin’ny kolikoly na ireo fananganana fotodrafitr’asa toy ny fonja sy tribonaly eraky ny Nosy . Ny Fitsarana atokisan’ny vahoaka ary manakaiky vahoaka koa dia efa anatin’ny ezaka.
Nisy ny fangatahana avy amin’ny Solombavambahoakan’i Nosy be, Imanja, mba hanamboarana Fonja Manarapenitra ka noraisina ho isan’ny asa hotanterahina,ny fonja any Sainte Marie dia hatsangana tsy hoela aorian’ny famahana ny olana ara-teknika.
Ny fananganana Tribonaly dia nangataka koa ireo Solombavambahoaka avy any Amboasary Atsimo, Ambatofinandrahana ka hojerena miaraka amin’ny governementa ny fahafahana manatanteraka ny hetaheta.
Mahakasika ireo « dossiers » halatr’omby narahina faty olona dia hisy ny fangatahina ny tohiny eo anivon’ny fitsarana mahefa nandray izany.
Nahafa po ireo Solombavambahoaka ny fifamindrana asa nisy na teo amin’ny Mpitsara na Mpirakidraharaha na ireo lehiben’ny fonja notanterahina eran’ny Nosy.
Nisy koa ny fangatahana ny hanatanterahina « jugements supplétifs » ary nanambara ny Minisitra fa ezaka maharitra ataon’ireo mpitsara izany na eo aza ny tsy fahampian’isa ka nanemorana ny taona fisotroan-dronono.
Momba ny lositra tao Farafangana dia niara niasa, nidina ifotony ny Mpitsara niaraka tamin’ireo mpitandron’ny filaminana mitady ireo voafonja nanao lositra.Nanentana hatrany ny vahoaka ny Ministra mba hanampy amin’ny fikaroahana.

 

Posted in Actualités

Famindram-pahefana teo anivon’ny DRAP Analanjirofo

Vita ny zoma 04 desambra 2020 lasa teo tao Fenerive-Est ny fametrahana ny Talemparitry ny Fandraharahana ny Fonja Analanjirofo izay natrehan’ny Mpitahiry ny Fitombokasempanjakana, Minisitry ny Fitsarana, ANDRIAMAHEFARIVO Johnny Richard ary ireo olomboafidy sy olomboatendry ao amin’ny Faritra Analanjirofo. Ny lanonana dia natomboka tamin’ny famindran’asa sy famindrampahefana tamin’i DRAP Atsinanana sy DRAP Analanjirofo notohizana tamin’ny fanolorana ny faneva ny Foibemparitra Analanjirofo. Nofaranana tamin’ny matso.
Nandritra ny tsaingoka sy goka no nanaovana ny kabary nifandimbiasana ka ny Talemparitra vaovao no nanomboka azy , nitohizan’ny Tale Jeneralin’ny Fandraharahana ny Fonja, ary nofaranan’Atoa Minisitra ANDRIAMAHEFARIVO Johnny Richard. Nisongadina tamin’izany ny filazana ny famerenanana indray ny hasin’ny Fitsarana sy ny Fandraharahana ny Fonja ary ny famerenana ny fitokisan’ny vahoaka amin’ny Fitsarana.
Marihina fa talohan’ny lanonana dia nitsidika ny Fitsarana ambaratonga voalohany (TPI) ao Fenerive Est ny Minisitra ,ka navoitrany tamin’izany ny fanajana ny asa sy ny fiadiana amin’ny kolikoly mba hahatonga ny Fitsarana ho tena itokisan’ny vahoaka.