Posted in Actualités

Fivoriana ara-potoana farany atrehin’ireo mpikambana ao amin’ny Filan-kevitra Ambonin’ny Mpitsara (CSM)

📸 Pejy an-tsary Alakamisy 16 Desambra 2021 :

⚖️ Andro faharoa amin’ny fivoriana ara-potoana farany atrehin’ireo mpikambana ao amin’ny Filan-kevitra Ambonin’ny Mpitsara (CSM) amin’ity taona 2021 ity (hifarana rahampitso Zoma 17 Desambra 2021 ny fivoriana)

📌 Maro ireo lahadinika : ohatra ny fandrosoana eo amin’ny laharana, fanendrena amin’ny andraikitra vaovao, famindran-toerana hiasana.

Posted in Actualités

Famitana ny asam-pitsarana : Hisy ny fiandrasan-draharaha mandritra ny fialan-tsasatra

Pejy an-tsary Alatsinainy 13 Desambra 2021 :
Fananganan-tsaina teto Faravohitra, fizaràna vaovao sy toromarika avy amin’Atoa Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana Minisitry ny Fitsarana, ary fanatontosana ny adidy sosialy (an-karatsiana sy an-kafaliana) eto amin’ny Ministeran’ny Fitsarana ho an’ity taona ity.
➡️ Hanomboka ny Zoma 17 Desambra 2021 izao ny fialan-tsasatry ny Fitsarana ary haharitra 1 volana. Na izany ary, dia hisy ny fiandrasan-draharaha (tour de permanence) na ety amin’ny Ministera Foibe na ny eny anivon’ireo rafi-pitsarana isan’ambaratongany, ho fanomezana fahafaham-po ho an’ny vahoaka manan-draharaha, sy ho famitana ny asa.
📌 Ankoatra izay dia mahavelombolo ny ezaka fanatrarana ireo tanjona samihafa amin’ny asam-pitsarana. Ohatra ihany ny fanatrarana ny taha 70/30 ho an’ireo Fitsarana manerana an’i Madagasikara (70% an’ireo voafonja no voatsara, raha 30 % sisa ireo miandry fitsarana). Maro ary ireo nahavita mihoatra.
*️⃣ Ho fankalazan’ireo voafonja ny fetin’ny faran’ny taona, dia nanolotra vary milanja 5 taonina avy amin’ny anaran’ny tenany manokana, Atoa Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana Ministry ny Fitsarana. Ireto avy ireo hahazo izany : Fonjan’Antanimora, Tsiafahy, Toamasina, Fénérive Est, ary ny Ivo-toerana fitaizana ao Anjanamasina.
💡 Santionany tamin’ireo teboka maromaro nivoitra ireo, taorian’ny fananganan-tsaina teto Faravohitra androany Alatsinainy 13 Desambra 2021, tamin’ny lahateny (fampitam-baovao sy toromarika) nataon’ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana Minisitry ny Fitsarana, Atoa IMBIKI Herilaza, izay atolotra manontolo tahaka izao.

Posted in Actualités

Fananganan-tsaina sy fanolorana fanomezana, fitaovana hoenti-miasa, fiara 4×4 miisa 8 teny amin’ny Fitsarana Tampony Anosy

Pejy an-tsary androany Alatsinainy 06 Desambra 2021:
– Fananganan-tsaina teny amin’ny Fitsarana Tampony Anosy
– Fanolorana fanomezana, fitaovana hoenti-miasa, Fiara 4×4 miisa 8, ho an’ireo Lehiben’ny Rafi-pitsarana 3 mandrafitra ny Fitsarana Tampony, avy amin’Atoa Filohan’ny Repoblikan’i Madagasikara. Nanolotra izany Rtoa Minisitry ny Toekarena sy ny Fitantanam-bolam-pan­jakana, niaraka tamin’Atoa Mpitahiry ny Fitombokasem-panjaka­na Minisitry ny Fitsarana.

10 andro hamitana ny asam-pitsarana:
Manentana sy mamporisika ireo mpiara-miasa Atoa Minisitra IMBIKI Herilaza

10 andro dia hanomboka ny fialan-tsasatry ny Fitsarana. Ny 15 Desambra 2021 ka hatramin’ny 15 Janoary 2022 izany. Ho fanatrarana ny tanjona napetrany tamin’ireo tompon’andraikitra isan-tsokajiny amin’ny famitana ny asa, dia manentana sy mamporisika ireo mpiara-miasa rehetra tsy an-kanavaka, ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjaka­na, Minisitry ny Fitsarana Atoa IMBIKI Herilaza.

Notsiahiviny fa hisy ny fanaovana tombana (évaluation de performance) ho an’ireo tompon’andraikitra isan-tsokajiny. Nivoitra izany taorian’ny fananganan-tsaina androany Alatsinainy 06 Desambra 2021, teny amin’ny Fitsarana Tampony Anosy.

Atolotra manontolo ny lahateny nataon’ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjaka­na, Minisitry ny Fitsarana Atoa IMBIKI Herilaza.

Posted in Actualités

CENI : Nahavita fianianana ireo mpikambana vaovao

Tontosa teny amin’ny Lapan’ny Fitsarana Tampony Anosy androany Alarobia 01 Desambra 2021 ny fianianana nataon’ireo mpikambana vaovao miisa 9 ao amin’ny Birao maharitry ny Vaomieram-pirenena Mahaleotena misahana ny Fifidianana (CENI). Mandritra ny 6 taona no fe-potoana hiasan’izy ireo dia:

Atoa HOUSSENE Abdallah, Atoa Andriamarotafikatohanambahoaka Soava, Atoa RAZAFINDRAIBE Jeannot Guy, Atoa ANDRIANASEDO Dama, Atoa RAZAFIMAMONJY Laza Rabary, Atoa FIDIMIAFY Roger Marc, Atoa RAVALITERA Jacques M., Atoa ANDRIAMALAZARAY Andoniaina, Atoa RANDRIANARIVONANTOANINA Tiana.

Nanatrika ity fotoam-pitsarana manetriketrika ity, ny Filohan’ny Repoblikan’i Madagasikara, Atoa RAJOELINA Andry Nirina sy ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana, Minisitry ny Fitsarana, Atoa IMBIKI Herilaza, ary ireo tompon’andraiki-panjakana maro.

Posted in Actualités

La C.A.R.E.A. au Ministère de la Justice

Le 29 novembre 2021, une délégation de la Compagnie des Arbitres Rapporteurs et Experts Agréés près les Cours et Tribunaux de Madagascar (C.A.R.E.A.) dirigée par RASOLOFO Bernard, Président et composée de RABETSIMAMANGA Guillaume, Trésorier et d’ABOUSOARY Saïd Arsène, Conseiller, a rendu une visite de courtoisie à Monsieur IMBIKI Herilaza, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice pour le féliciter pour sa nomination et lui souhaiter plein succès dans sa mission.
Les experts constituent la troisième entité de la trilogie de la Justice moderne avec les magistrats et les avocats.
Régis par la loi n°2006-015 du 20 juillet 2006 relative à l’exercice des professions d’arbitre-rapporteur et expert près les Cours et Tribunaux de Madagascar, les experts sont des techniciens et scientifiques dotés d’objectivité, d’impartialité et d’indépendance au service de la Justice. Ils font office d’éclaireurs des juges et coopérants loyaux des parties pour tous procès nécessitant leur intervention.
Ainsi, les experts judiciaires sont incontournables pour avoir une Justice équitable, et la C.A.R.E.A., avec sa cinquantaine de membres de toutes les spécialités, est prête à apporter sa contribution pour améliorer la crédibilité de la Justice malagasy.
Le tableau des experts pour 2020-2023, sur lequel les autorités judiciaires compétentes choisissent les experts correspondants aux cas traités, est affiché au niveau de tous les Cours et Tribunaux.
En 2019, la C.A.R.E.A. a fêté son 60ème anniversaire et est présent, depuis le mois de juin 2019, à la Maison du Droit et des Professions Judiciaires, Anosy, Antananarivo.
Elle est visible sur le site : www.carea.mg et peut être contactée à l’adresse mail : carea@moov.mg ainsi qu’au numéro de téléphone : 034 08 937 53.