Posted in Actualités

Fananganan-tsaina

🇲🇬⚖️Fananganan-tsaina notanterahana teto amin’ny Ministeran’ny Fitsarana. Notarihan’ny Mpitahiry ny Tombokasem-panjakana, Minisitry ny Fitsarana A/toa RAKOTOZAFY François, ary niarahany tamin’ny mpiara-miasa rehetra teto anivon’ny Ministera Foibe.

Posted in Actualités

Fananganan-tsaina.

🇲🇬⚖ Fananganan-tsaina voalohany niarahan’ny mpiara-miasa rehetra eto amin’ny Ministeran’ny Fitsarana izay notarihan’ny Mpitahiry ny Tombokasem-panjakana­, Minisitry ny Fitsarana A/toa RAKOTOZAFY François ary nanolorany ny fiarahabana sy ny firariantsoa ho an’ny taona vaovao 2023.

Posted in Actualités

Fiarahabana sy firariantsoa ny Mpitahiry ny Tombokasem-panjakana, Ministry ny Fitsarana.

🎉 Tontosa anio 09 janoary 2023 teto amin’ny Ministeran’ny Fitsarana Faravohitrany fiarahabana sy firariantsoa ny Mpitahiry ny Tombokasem-panjakana, Ministry ny Fitsarana Andriamatoa RAKOTOZAFY François mivady, nahatratra ny taona 2023.

📌 Nisolo tena nitondra ny teny firariantsoa tamin’izany ny Filoha Voalohan’ny Fitsarana Tampony eto Madagasikara, Andriamatoa RAKOTONAVALONA Ranary Roberson, natrehin’ireo mpiara-miasa rehetra eto anivon’ny Ministeran’ny Fitsarana.

Posted in Actualités

Fitsidihana nataon’ny Mpitahiry ny Tombokasem-panjakana, Ministry ny Fitsarana tao amin’ny fonjan’Antanimora.

📌 Noho izao ankatoky ny fetin’ny Noely sy faran’ny taona izao, dia tonga nitondra fanomezana ho an’ireo zaza tsy ampy taona zazalahy sy zazavavy ary ireo reny mitaiza voafonja etsy Antanimora ny Mpitahiry ny tombokasem-panjakana­, Ministry ny Fitsarana , A/toa RAKOTOZAFY François niaraka tamin’ny mpiara-miasa aminy avy amin’ny Ministeran’ny Fitsarana.

⭐ Sakafo, Kilalao maro samihafa ary baolina hanaovana fanatanjahan-tena no natolotra mba hahafahan’izy ireo manao fety toy ny olon-drehetra.

🎥 Horonan-tsary:

Posted in Actualités

Tafa nifanaovan’ny Mpitahiry ny Tombokasem-panjakana, Ministry ny Fitsarana.

📌 Tafa nifanaovan’ny Mpitahiry ny Tombokasem-panjakana, Ministry ny Fitsarana Andriamatoa RAKOTOZAFY François sy ny Tonia Mpampanoa Ambony eo anivon’ny Fitsarana miady amin’ny Kolikoly (PAC), Andriamatoa RAZAFINDRAKOTO Solofohery tamin’ny mpanao gazety, taorian’ny Fotoam-pitsarana manetriketrika sy fametrahana amin’ny toerany amin’ny maha Tonia Mpampanoa Ambonin’ny Fitsarana Tampony (PGCS) an’Andriamatoa RAKOTOMANDIMBY Benjamin Alexis teny amin’ny Fitsarana Tampony Anosy.

🎤Ny raharaha volamena 73kg voageja ao Afrika Atsimo no niompanan’ny resaka izay notsaraina teo anivon’ny PAC, fa talohan’izany dia fanazavana ny mahakasika ny « Vacances Judiciaire » no teny nentin’Andriamatoa Ministra.

🎥 Arahantsika ireo andininy rehetra mahakasika izany.