Posted in Actualités

FITSARANA MISAHANA NY ADY ATAO AMIN’NY FANJAKANA.

FITSARANA MISAHANA NY ADY ATAO AMIN’NY FANJAKANA: MANAO FIKAONANDOHA. MANDRAY ANJARA NY MPITAHIRY NY TOMBOKASEM-PANJAKANA, MINISITRY NY FITSARANA.

📌Alarobia 27 Septambra 2023, eto Toamasina no hanatanterahana ny fikaonandohan’ny Mpitsara misahana ny ady atao amin’ny Fanjakana manerana an’i Madagasikara. Lohahevitra telo no ho kirakiraina, hifampizarana traikefa ary hanaovana adihevitra. Isan’izany ny mikasika ny fifidianana eny anivon’ny vondrombahoaka hitsinjaram-pahefana, izay andraikitry ny Fitsarana misahana ny ady hifanaovana amin’ny Fanjakana.

➡Voalohany no nisian’ity fikaonandoha ity, izay notohanan’ny Minisiteran’ny Fitsarana sy ny PNUD, tafiditra ao anatin’ny fanatsarana ny fitantanan-draharaha eo anivon’ny Fitsarana raha ny nambaran’ny Mpitahiry ny Tombokasem-panjakana, Minisitry ny Fitsarana RANDRIAMANANTENASOA Landy Mbolatiana. Nambarany fa betsaka ny fanavaozana tokony ho tanterahina, na eo amin’ny fomba fiasa, na eo amin’ny famoahana didy sy fampiharana ny lalàna. Matetika mantsy no tsy mitovy ny didy mivoaka amin’ny tranga mitovy, antony maha-zavadehibe ny fikaonandoha toy izao.

⭕Telo andro no faharetan’ny fikaonandoha eto Toamasina ka hisy ny varavarana misokatra ho an’ny Vahoaka, hampahafantarina ny adidy sy andraikitry ny Fitsarana misahana ny ady hifanaovana amin’ny Fanjakana.

Posted in Actualités

FITSARANA MOMBAN’NY FITANTANAM-BOLA.

⚖FITSARANA MOMBAN’NY FITANTANAM-BOLA: NAPETRAKA NY FILOHA SY NY TONIA MPAMPANOA LALANA

📌Alakamisy 21 Septambra 2023; napetraka tamin’ny toerany ny Filohan’ny Fitsarana momban’ny Fitantanam-bola eto Antananarivo, Andriamatoa RANDRIANANTENAINA Solofotiana sy ny Tonia mpampanao lalàna eo anivon’izany fitsarana izany, Ramatoa RAJAONA Andriamihaja.

➡Fampiharana ny Fitsarana manakaiky vahoaka, politikam-pitantanana napetraky ny Mpitahiry ny Tombokasem-panjakana, Minisitry ny Fitsarana RANDRIAMANANTENASOA Landy Mbolatiana no paikady ho entin’izy ireo manavao ny fomba fiasa eo anivon’ny Fitsarana momban’ny fitantanam-bola. Noho izany dia hatao matetika ny fidinana ifotony, hitondrana fanofanana mikasika ny asan’ny Fitsarana ara–bola, ho adika amin’ny teny Malagasy ny didy raikitra , ho hampafantarina ny lalàna mifehy ny fitantanam-bolam-panjakana sy ireo sazy raha misy fandikan-dalàna, hiady amin’ny fanodikondinam-bolam-panjakana ary ho hentitra izy ireo.

⭐Nanome voninahitra ny fotoana ny Mpitahiry ny Tombokasem-panjakana, Ministry ny Fitsarana Ramatoa RANDRIAMANANTENASOA Landy Mbolatiana.

————————

⚖TRIBUNAL FINANCIER: INSTALLATION DU PRESIDENT ET DU COMMISSAIRE FINANCIER

📌Jeudi 21 septembre 2023, le Président du Tribunal Financier d’Antananarivo a été installé aujourd’hui,
il s’agit de Monsieur RANDRIANANTENAINA Solofotiana, ainsi que le Commissaire Financier, Madame RAJAONA Andriamihaja.

⭐Le garde des Sceaux Ministre de la justice a rehaussé de sa présence lors de cette cérémonie
d’installation.

🎥 Manasa antsika hanaraka izany manontolo.

Posted in Actualités

FIOFANANA ARAK’ASA.

FIOFANANA ARAK’ASA: FITANDROANA NY FILAMINANA ETO AMIN’NY ILANY ATSIMON’NY AFRIKA.

📌Alatsinainy 18 Septambra 2023, nosokafana anio ny fiofanana arak’asa izay mitondra ny lohahevitra  » Fitandroana ny filaminana eto Afrika Atsimo » (Maintien de la paix dans l’Afrique Australe). Miara misalahy amin’izany ny avy eto amin’ny Minisiteran’ny Fitsarana amin’ny alalan’ireo Mpandraharahan’ny Fonja ary ireo avy eo amin’ny Polisim-pirenena. Ary izany dia miaraka amin’ny fanohanan’ny SADC.

➡ Nosokafan’ny Mpitahiry ny Tombokasem-panjakana , Minisitry ny Fitsarana Ramatoa RANDRIAMANANTENASOA Landy Mbolatiana ny fotoana ary nandritra lahateniny dia nanamafy izy fa tsara ny fifampizarana traik’efa sy fiaraha-mientana hanatsarana ny asa indrindra eo amin’ny lafiny fitandroana filaminam-bahoaka.

⭕Haharitra 5 andro ny fiofanana izay atao eto amin’ny ENAM Androhibe.

🎥 Manasa antsika hanaraka izany lahatenim-panokafana izany.

Posted in Actualités

Ampefy:Fitsarana mitety vohitra.

📃 AMPEFY: NOTOLORANA SORA-PIANKOHONANA IREO ANKIZY TSY NANANA IZANY HATRAMIN’NY FAHATERAHANY. FIARAHA-MIASA TEO AMIN’NY MINISITERAN’NY FITSARANA SY NY OIF (ORGANISATION INTERNATIONALE DE LA FRANCOPHONIE) NO NANATANTERAHANA NY HETSIKA.

🗞️ Alakamisy faha 14 septambra 2023, tao amin’ny Kaominina Ampefy, nisy ny Fitsarana mitety vohitra izay nanomezana didim-pitsarana misolo sora-pahaterahana ho an’ny ankizy miisa 500, nahafahana nanolotra sora-piankohonana ho azy ireo ihany koa.

📌Nanamafy ny Mpitahiry ny Tombokasem-panjakana, Minisitry ny Fitsarana RANDRIAMANANTENASOA Landy Mbolatiana fa manan-danja lehibe amin’ny fiainana maha-olona ny fananana sora-piankohonana satria maro ny tombontsoa azo avy amin’izany, toy ny fahazoana miditra an-tsekoly, ny fahazoana mandova ny Ray aman-dReny, ny fahazoana manatanteraka fisoratam-panambadiana.

📎 Izany indrindra no nahatonga ny Minisiteran’ny Fitsarana hanamafy ny fiaraha-miasa tamin’ny OIF, nahazoana nanatanteraka izao hetsika izao. Ary voarakitra tamin’ny fifanarahana voasonia fa ho an’ny Faritra Itasy dia ankizy miisa 4.000 no ho kendrena ahazo sora-piankohonana, ka ny OIF no mamatsy ara-bola ny hetsika.

📢 Nandritra ity andro ity ihany koa no nanentanan’ny Minisitry ny Fitsarana ireo Ray aman-dReny mba hanoratra ny Zaza raha vao teraka, mba ahazoana avy hatrany ny sora-pahaterahana.

🎥 Manasa antsika hanaraka izany manontolo.

Posted in Actualités

LAPAN’NY FITSARANA ANOSY: TONGA TAMPOKA NY MPITAHIRY NY TOMBOKASEM-PANJAKANA, MINISITRY NY FITSARANA, NISY NY FIVORIANA NIARAHANA TAMIN’NY TOMPON’ANDRAIKITRA.

📌 Alatsinainy faha -11 Septembra 2023, tonga tampoka teto amin’ny Lapan’ny Fitsarana Anosy ny Mpitahiry ny Tombokasem-panjakana, Minisitry ny Fitsarana, RANDRIAMANANTENASOA Landy Mbolatiana. Nanadihady ny fomba fiasa, nanao tombana ny fanatanterahana ny paikady napetraka ho fanafainganana ny raharaham-pitsarana.
Taorian’izay dia nisy ny fivoriana fandaminan’asa niarahany tamin’ny tompon’andraikitra eo anivon’ny Fitsarana Tampony, ny Fitsarana Ambaratonga Ambony ary ny Fitsarana Ambaratonga Voalohany.

⭕Marihina fa tena mandroso ny fananganana ny trano vaovao eto anivon’ny Fitsarana Ambaratonga Voalohany eto Anosy, nitsidika izany ny Minisitra RANDRIAMANANTENASOA Landy Mbolatiana.