Posted in Autres Evenements

Fitsarana ambaratonga voalohany Antsohihy.

Antsohihy:Lehilahy lehibe 75 taona no nampidirina am-ponja nohon’ny fanolanana zaza tsy ampy taona.

🎥 Indro mitondra fanazavana ny Tonia Mpampanoa Lalàna ao amin’ny Fitsarana Ambaratonga Voalohany ao Antsohihy, Andriamatoa Jessé Ramorasata.

Posted in Actualités

VOLAVOLAN-DALANA MIKASIKA NY FANOLANANA.

📌Alatsinainy faha 29 Janoary 2024, misokatra ny fivoriana tsy ara-potoana ho an’ny Antenimiram-pirenena sy ny Antenimiera-doholona. 12 andro no faharetany araka ny voafaritry ny Lalam-panorenana ary efa voafaritra ny lahadinika ka isan’ny handalo fandinihana sy fandaniana mandritra izany ny volavolan-dalana manova sy mameno ny andininy sasantsasany amin’ ny fehezan-dalana famaizana mikasika ny olona manao fanolanana.

⭐Nanotrona ny lanonam-panokafana ny fivoriana, niaraka tamin’ny Mpikambana eo anivon’ny Governemanta notarihan’ny Praiminisitra NTSAY Christian hatrany ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana, Minisitry ny Fitsarana RANDRIAMANANTENASOA Landy Mbolatiana.

Posted in Actualités

FANOKAFANA NY TAOM-PAMBOLEN-KAZO 2024.

📌Zoma faha 26 Janoary 2024, teto Imerintsiatosika, toerana hananganana ny Tanàna vaovao, nandray anjara tamin’ny fanokafana ny fambolen-kazo taona 2024 ny Fianakaviamben’ny Ministeran’ny Fitsarana, notarihan’ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana, Ministry ny Fitsarana RANDRIAMANANTENASOA Landy Mbolatiana.

▶️ Lohahevitra nampombana ity taom-pambolena hazo 2024 ity ny hoe : Fambolen-kazo, manarina ny tontolo iainana, mamelon’aina.

Posted in Actualités

Conseil Supérieur de la Magistrature.

📌 Namarana ny fihaonana tamin’ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana, Ministry ny Fitsarana tamin’ity andron’ny 25 Janoary 2024 ity ny fitsidihana tamin’ny fomba fanajana nataon’ny Mpikambana eo anivon’ny CSM ( Filankevitra Ambonin’ny Mpitsara), izay notarihan’ny Filoha Voalohan’ny Fitsarana Tampony sy ny Tonia Mpampanoa Ambony eo anivon’ny Fitsarana Tampony.

Posted in Actualités

Fihaonan’ny Ministry ny Fitsarana tamin’ny solotena avy amin’ny UNICEF sy ny masoivohon’ny MAROC.

📍 Alakamisy faha-25 janoary 2023, teto amin’ny Ministeran’ny Fitsarana eto Faravohitra. Nihaona tamin’ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana, Ministry ny Fitsarana RANDRIAMANANTENASOA Landy Mbolatiana, ny solotenan’ny UNICEF, Christine JAULMES, niarahaba nohon’ny fanendrena azy hitantana ny Ministeran’ny Fitsarana indray ary nanamafy ny hisian’ny fifandraisana malalaka sy tsy tapaka.

📎 Nifampiresahana ihany koa ny laharam- pahamehana. Nandritra io fihaonana io no nitondran’ny Minisitry ny Fitsarana fankasitrahana ho an’ny UNICEF ary nirariany ny fitohizan’ny fiaraha-miasa.

📍 Taorian’izay dia nihaona tamin’ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana, Minisitry ny Fitsarana RANDRIAMANANTENASOA Landy Mbolatiana ihany koa ny Masoivohon’i Maroc Mohammed Benjilany izay nisolotena ny governemantan’izy ireo. Niarahaba nohon’ny mbola nanendrena azy ho Ministry ny Fitsarana indray.

📎 Noresahan’izy ireo ihany koa ny fanamafisana ny fifandraisan’ny firenena roa tonta eo amin’ny sehatry ny lalàna, singa lehibe mitondra mankany amin’ny Fanjakana tsara tantana, izay mifandraika amin’ny andry telo nofaritan’ny Filoham-pirenena, ho fototry ny fampandrosoana an’i Madagasikara.