Sep 22

Recrutement

TERME DE REFERENCE POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT POUR LA REDACTION DU PLAN STRATEGIQUE DU RESEAUX MEN ENGAGE MADAGASCAR

TELECHARGER LE FICHIER

Sep 19

Ady amin’ny Covid-19 any am-ponja

NANOME FANAMPIANA IREO VOAFONJA NY FONDATION AKBARALY

Tsy mikely soroka ny Ministeran’ny Fitsarana manohy hatrany ny ezaka fanatsarana amin’ny lafiny rehetra. Manoloana ny ady atao amin’ny valanaretina Covid-19 eny anivon’ny tontolon’ny fonja dia, tonga nitondra ny anjara biriky amin’ny fanampiana indray ny iray amin’ireo mpanohana ny Ministera. Kojakoja ilaina amin’ny andavanandro toy ny savony, sakafo (vary sy paty) ary fanafody no natolotry ny Fondation Akbaraly androany 18 septambra 2020 teto Faravohitra tamin’ny Talen’ny kabinetran’ny Ministeran’ny Fitsarana, Rtoa Raby Savatsarah Aina. Nanatitra ireo ny Tale mpanatanteraka eo anivon’ny Fondation Akbaraly, ny Dr Francesco Cimino.

Izao no natao dia mba ho fanampiana ireo voafonja, manoloana indrindra ny tsy fisian’ny fitsidihana ataon’ireo havana sy ireo mpikarakara noho ny amehana ara-pahasalamana sy ny ady amin’ny Covid-19. Tsy vao voalohany izao ny Fondation Akbaraly no nanome fanampiana ho an’ireo voafonja, avy amin’ny alalan’ny Ministeran’ny Fitsarana.

Sep 19

Réunion du comité ministériel tripartite sur les affaires juridiques (TSMCLA)

7 PROPOSITIONS DE LOI ET D’ACCORD ADOPTEES

Le rideau est tombé sur la réunion du comité ministériel tripartie sur les affaires juridiques (TSMCLA) au ministère des Affaires Etrangères à Anosy. Il s’agit des 29 membres du COMESA (Marché commun de l’Afrique orientale et australe), de la SADC (Communauté de développement d’Afrique australe), et de la CAE (Communauté de l’Afrique de l’Est). Cette réunion par visioconférence a été dirigée par le président du COMESA en l’occurrence Madagascar, représenté par le Garde des Sceaux Ministre de la Justice Mr Johnny Richard Andriamahefarivo.

A l’issue des quatre jours de réunion, 7 instruments juridiques ont été adoptés à savoir :

-Le projet d’accord de gestion de la charge des véhicules COMESA/CAE/SADC
-Le projet d’accord multilatéral de transport routier transfrontalier COMESA/CAE/SADC
-Le projet de loi type du COMESA/CAE/SADC sur la gestion de la charge des véhicules
-Le projet de loi type du COMESA/CAE/SADC sur la circulation routière
-Le projet de loi type du COMESA/CAE/SADC sur le transport routier transfrontalier
-Le projet de loi type du COMESA/CAE/SADC sur les transgressions en matière de circulation et de transports routiers
-Le projet de loi type du COMESA/CAE/SADC sur le transport des marchandises dangereuses par route

A noter que la date et le lieu de la tenue du prochain Conseil des Ministres des pays membres seront fixés ultérieurement. Ce sera l’occasion de procéder à l’approbation finale de ces instruments juridiques.

Rappelons que la réunion du Comité technique tripartite sur les affaires juridiques a pour objectif d’entreprendre un toilettage juridique des projets d’instruments juridiques sur le transport et le transit de la tripartite avant leur approbation par le Comité ministériel sectoriel tripartite sur les affaires juridiques.

En effet, si les trois premiers jours avaient été consacrés à la réunion du Comité technique sur les affaires juridiques, cette dernière journée a regroupé les Ministres de la Justice des Etats du COMESA, de la SADC et de la CAE. Sur le long terme, le but est le développement de chaque pays membre à travers la zone de libre-échange.

En savoir plus »

Sep 15

Visioconférence du TSMCLA

REUNION VIRTUELLE DU COMITE MINISTERIEL SECTORIEL TRIPARTITE SUR LES AFFAIRES JURIDIQUES DU 15 AU 18 SEPTEMBRE 2020

Madagascar participe à la réunion du Comité ministériel sectoriel tripartite sur les affaires juridiques qui se tient du 15 au 18 septembre 2020 à travers le Ministère des Affaires Etrangères, le Ministère de la Justice, le Ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat et le Ministère du Transport, du tourisme et de la Météorologie. La réunion dont la présidence est assurée par le Ministère de la Justice, se fait par visioconférence dans la salle des conventions du Ministère des Affaires Etrangères. Les trois premiers jours sont consacrés à la réunion du Comité technique tripartite sur les affaires juridiques regroupant les hauts fonctionnaires des Etats membres et partenaires du COMESA, de la Communauté de l’Afrique de l’Est et de la SADC tandis que le dernier jour réunira les Ministres de la Justice des Etats desdites communautés économiques régionales.

La réunion du Comité technique tripartite sur les affaires juridiques a pour objectif d’entreprendre un toilettage juridique des projets d’instruments juridiques sur le transport et le transit de la tripartite avant leur approbation par le Comité ministériel sectoriel tripartite sur les affaires juridiques.

Sep 14

Fitsidihina ny ENAP Toamasina

Tsy tontosa tamin’ny volana Aprily lasa teo ny fifaninanana hiditra ho mpandraharaharan’ny fonja. Tsy maintsy atao izay hampangarahara ny valim-panadinana hoy ny Ministry ny Fitsarana. Manomboka izao, ampiasaina ny teknolojia avo lenta ahafahana mampangarahara ny fitsarana sy ny fanadinana hidirana amin’izany. Famerenana ny fitokisan ‘ny vahoaka ny fitsarana no tanjona hoy ny Ministra tompon’andraikitra…Ankoatr’ ireo fanomezana ireo, dia nanolotra « kits » hiarovana amin’ny fiparitahan’ny coronavirus amin’ny anaran’ny tenany manokana, ho an’ny ENAP ny Ministry ny Fitsarana

Nisy ihany koa ny fitsidihina ara-pomba ny Governora ny Faritra Atsinanana. Nofaranana tamin’ ny fihaonan’ny fianakaviamben’ny Fitsarana moa ny dian’ny Ministry ny Fitsarana androany 14-09-2020…

Articles plus anciens «