Août 14

Fitokanana ny Lapan’ny Fitsarana Ambaratonga Voalohany tao Morombe

Ny alatsinainy 12 aogositra 2019 no notanterahina ny fitokanana ny Lapan’ny Fitsarana Ambaratonga Voalohany teto Morombe, Faritra Atsimo Andrefana. Ity lapa ity dia simban’ny rivo-doza taona vitsy lasa izay, ka fiaraha-miasa tamin’ny Fandaharanasan’ny Firenena Mikambana ho an’ny Fampandrosoana (PNUD) no nahafahana nanao izao fanavaozana izao.

Tonga nitokana izany ny Minisitry ny Fitsarana niaraka tamin’Andriamatoa Sekretera Jeneraly ; notronin’ireo tompon’andraikitry ny Fitsarana isan-tsokajiny aty amin’ny Faritra Atsimo Andrefana sy ireo tomponandraiki-panjakana voafidy sy voatendry taty an-toerana.

Nitondra ny teny fankasitrahana ho an’ny PNUD ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana, Andriamatoa RANDRIANASOLO Jacques ary nanentana ny mpiara-miasa rehetra mba hiavao toy ny fotodrafitr’asa vao notokanana. Nambarany fa tsy maintsy manao ny ezaka rehetra ny tsirairay hialana amin’ny fomba ratsy izay maha-voasokajy ny Fitsarana ho isan’ny lohalaharana amin’ny fanaovana kolikoly.

Nampitandrina ny Minisitry nandritra izany fotoana izany ny amin’ny tokony hitandrovana fatratra izao fananana iombonana izao ; fa indrindra koa, ny hiovan’ny fomba fiasa ho mailaka sy madio. Notsindriany manokana ny tsy tokony hanjakan’ny tsy maty manotra, ka ny hamondronana ny hery rehetra hamongorana ireny fanetry ben’ny Firenena ireny.

Toy ny efa fanaony rehefa manatanteraka asa ivelan’ny renivohitra, dia nararaotin’Andriamatoa Minisitra koa izao diany izao, nitsidihana ny fonja taty an-toerana ; ka nitafany mivantana tamin’ireo mpandraharaha ny fonja aty Morombe.

Août 13

Avis de concours d’entrée à l’Institut de Formation Professionnelle des Avocats les 29-30-31 octobre 2019 (Année de formation 2020)

Juin 28

Fankalazana ny faha 59 taona ny fetin’ny fahaleovantena

Nandray anjara tamin’ny matso nankalazana ny fetin’ny fahaleovatena ny ministeran’ny fitsarana, tamin’ny alalan’ny fandraharahana ny fonja

Juin 14

Troisième session ordinaire du comité permanent d’experts sur les défis de la ratification/adhésion et la mise en œuvre des traités de l’Organisation de l’Unité Africaine/Union Africaine (OUA/UA) les 07 et 08 juin 2019

Madagascar a abrité la troisième Session ordinaire du Comité permanent d’Experts sur les défis de la ratification/adhésion et la mise en œuvre des traités de l’Organisation de l’Unité Africaine/Union Africaine le 07 et 08 juin 2019 à l’hôtel Carlton.

Le gouvernement malgache, représenté par le Ministère de la Justice, a participé à la réunion en qualité d’observateur.

Cette troisième session avait pour objectif d’examiner les questions pertinentes relevant de l’état de ratification/adhésion et la mise en œuvre des traités de l’OUA/UA avec des recommandations au Comité ministériel sur les défis de la ratification/adhésion et la mise en œuvre des traités de l’OUA/UA.

Lors de la cérémonie d’ouverture, Monsieur le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice a souligné dans son allocution l’importance des traités de l’Union Africaine qui ne devront pas rester dans le domaine de la théorie pour le bien du peuple africain.

Mai 26

La Justice Commerciale se modernise

Articles plus anciens «