PUBLICATIONS RECENTES

Posted in Actualités

Fianianan’ireo Mpianatra ho Mpitsara.

📌 Talata, 09 Aprily 2024, teto amin’ny Fitsarana Tampony Anosy.
Tontosa ny lanonam-pitsarana manetriketrika nandraisana ny fianianan’ireo Mpianatra ho Mpitsara izay nahavita fiofanana roa taona teo anivon’ny Sekolim-pirenena manofana ho Mpitsara sy Mpiraki-draharaha (ENMG),

🌿miisa 81 izy ireo no tafiditra eo anivon’ny Fianakaviam-ben’ny Mpitsara.

🛠️ Raha ny fampahafantarana ny mombamomba ireto Mpitsara vaovao ireto dia hita fa efa samy nanana ny mari-pahaizana sy traik’efa amina sehatra maro samihafa mialohan’ny nidirana nianatra tao amin’ny sekoly ENMG.

🎓 Handray ny asany avy hatrany izy ireo aorian’izao fianianana izao, ary araka ny nambaran’ny Mpitahiry ny Tombokasem-panjakana, Minisitry ny Fitsarana RANDRIAMANANTENASOA Landy Mbolatiana, izay nanotrona ny fianianana dia hiparitaka manerana an’i Madagasikara izy ireo ary hojerena manokana ireo toeram-pitsarana tena tsy ampy Mpitsara. Izany dia tafiditra ao anatin’ny fanatanterahana ny fanatsarana ny fitantanan-draharaham-panjakana sy ny Fitsarana manakaiky Vahoaka.

▶️ Marihana fa ity andiany « ILO » izay nahavita fianianana ity dia ahitana mpitsara mahakasika ny ady hifanaovan’ny olon-tsotra (Filière judiciaire) miisa 41, 20 mpitsara amin’ny ady atao amin’ny Fanjakana (Filière Administrative) ary 20 mpitsara ara-bola (Filière Financière) .
Nanotrona sy nanome voninahitra ny lanonana ireo tompon’andraikitra isan-tokony eny anivon’ny Andrim-panjakana samihafa, izay notarihan’ny Filohan’ny Antenimeran-doholona sy ireo tompom-panjakana isan-tsokajiny ary ireo mpiara miasa ara-bola sy ara- tekinika amin’ny Ministeran’ny Fitsarana sy ny ENMG. Nitarika izany kosa ny Filoha Voalohany sy ny Tonia Mpampanoa Ambony eo anivon’ny Fitsarana Tampony.

Posted in Actualités

Sekolim-pirenena manofana Mpitsara sy Mpirakidraharaha.

📌Alatsinainy 08 aprily 2024.
CCI Ivato, Mpianatra ho Mpitsara miisa 81 no nahavita ny fianarany. Navoaka tamin’ny fomba ofisialy izy ireo ary notolorana mari-pahaizana. ILO no anarana nisaloran’ity andiany ity izay misy Mpitsara ny ady hifanaovan’ny samy olon-tsotra miisa 41, Mpitsara amin’ny ady atao amin’ny fanjakana 20, Mpitsara momba ara-bola 20.

➡️Nandritra ny fandraisam-pitenenana, ny Mpitahiry ny Tombokasem-panjakana, Minisitry ny Fitsarana RANDRIAMANANTENASOA Landy Mbolatiana dia nanamafy fa hapetraka ho maodely eo amin’ny fanatsarana ny fitantanan-draharaham-panjakana ny Mpitsara, ao anatin’izany izao andiany vao navoaka izao, izay efa tafiditra ao anatin’ny Fianakaviamben’ny Minisiteran’ny Fitsarana.

➡️ Tanjona mantsy ny fanomezana tolotra tsara ho an’ny Vahoaka manan-draharaha eo anivon’ny Fitsarana.

⭐Nanotrona ity lanonana ity ireo tompon’andraikitra isan-tokony eny anivon’ny Andrimpanjakana samihafa, izay notarihan’ny Filohan’ny Antenimiera-doholona sy ny ireo tompon’andraikim-panjakana isan-tsokajiny ary ireo Mpiara-miasa ara-bola sy ara – tekinika amin’ny Minisiteran’ny Fitsarana sy ny ENMG.

Posted in Actualités

Fananganan-tsaina.

📌Alatsinainy faha-08 Aprily 2024,
Fonjan’ Antanimora, niatrika ny fananganan-tsaina ny Fianakaviamben’ny Minisiteran’ny Fitsarana. Tao anatin’ny hafatra nampitaina ho an’ny Mpiara-miasa, ny Mpitahiry ny Tombokasem-panjakana, Minisitry ny Fitsarana RANDRIAMANANTENASOA Landy Mbolatiana dia nisaotra ny Mpiara-miasa rehetra nohon’ny asa vita tao anatin’ny 100 andro Voalohany. Tafiditra tao anatin’ izany ny fanatsarana ny kalitaon’ny asa natolotra ho an’ny manan-draharaha eny anivon’ny Fitsarana. Efa miditra ao anatin’ny asa 100 andro faharoa rahateo ny eo anivon’ny Minisiteran’ny Fitsarana.

➡️Amin’izao fotoana izao dia miditra amin’ny fotoam-pijinjana ny vokatry ny any amin’ny Toby famokaran’ny Voafonja. Nanentana ny fifanomezan-tanana amin’izany ny Minisitry ny Fitsarana. Ankoatr’izay dia namafisiny ny fanatevenana ny fandriampahalemana sy filaminana eny anivon’ny Fonja amin’izao fiomanana amin’ny fifidianana Solombavambahoaka izao.

⭐Nanatrika ny fananganan-tsaina teto havokoa ny avy eo anivon’ny Minisitera sy ny Fitsarana, izay notarihan’ny Filoha Voalohany sy ny Tonia Mpampanoa Ambony eo anivon’ny Fitsarana Tampony.

Posted in Autres Evenements

Anjanamasina.

📌Zoma faha-05 Aprily 2024,Fonja mamokatra Anjanamasina.

Vokatra ny vary, ary tonga ny fotoam-pijinjana. Tany mirefy 4ha mahery no nambolena. Tonga nijery ny fijinjana ny Talen’ny kabinetran’ny Minisitry ny Fitsarana sy ny Tale Jeneralin’ny Fandraharahana ny Fonja. Aorian’izao fijinjana izao dia hisy ny voly avotra ka ovy, anana ary karoty no ho volena.
Tanjona hatrany moa ny hoe fonja mamelon-tena.

Posted in Actualités

Fitsidihana ara-pomba fanajana nataon’ireo mpianatra mpitsara.

📌 Alakamisy 04 aprily 2024, tonga nanao fitsidihana ara-pomba fanajana ireo mpianatra ho mpitsara. Andiana misalotra ny anarana ILO izy ireto, 41 judiciaires, 20 administratives ary 20 Financières.

⭕Hiditra eo amin’ny sehatry ny asa izy ireo ka nanome toromarika sy torohevitra mikasika izany ny Mpitahiry Fitombokasem-panjakana, Minisitry ny Fitsarana RANDRIAMANANTENASOA Landy Mbolatiana.