PUBLICATIONS RECENTES

Posted in Autres Evenements

RAHARAHA NINIE DONIA.

⚖️ Nanadihady ny zava-nitranga ny ministeran’ny Fitsarana, ary mitondra ny fanazavana amin’ny alalan’ny tale jeneralin’ny Fandraharahana ny fonja.

📌 Anio faha 20 novambra 2023, nitondra fanazavana mahakasika izany, ny Tale Jeneralin’ny Fandraharahana ny Fonja, A/toa RALISAONA Arsène.

🎥 Manasa antsika hanaraka izany.

Posted in Autres Evenements

ENAP, FANDRAISANA IREO MPIANATRA HO MPANDRAHARAHAN’NY FONJA

📌Alahady 12 novambra 2023, Tontosa soamatsara ny fandraisana sy ny fampidirana ireo mpianatra ho mpandraharahan’ny fonja miisa 250 (220 mpianatra ho Agents pénitentiaires ary 30 mpianatra ho Greffiers comptables) teto amin’ny Sekoly Mpampiofana ho Mpandraharahan’ny Fonja (ENAP) Antetezambaro.

➡️Nandritra izany fampidirana azy ireo izany dia tsy nisy ny sampona na naratra fa amin’ny maha Sekoly fampiofanana manana ny sata manokana mifehy azy ny Enap moa dia tsy maintsy misy ny fombafomba fandraisana azy ireo. Haharitra 45 andro raha kely indrindra izao dingana voalohany hatrehin’ izy ireo izao ka hiompana tanteraka amin’ny fiofanana fototra ara-miaramila izany sy ny fampahafantarana azy ireo ny mikasika ny rafitra misy eo anivon’ny Ministeran’ ny Fitsarana sy ny Fandraharahana ny Fonja ary ny iraka ankinin’ ny Fanjakana amin’ireo rafitra ireo.

✔️Efa vonona avokoa ny filana takian’ izao dingana voalohany izao (sakafo, sns…). Marihina moa fa haharitra 12 volana ny fiofanana ho an’ny mpianatra ho Agents pénitentiaires ary 18 volana ho an’ny mpianatra ho Greffiers comptables.

Posted in Actualités

AMBILOBE : HANANGANA FONJA VAOVAO NY FANJAKANA.

⚖️AMBILOBE : HANANGANA FONJA VAOVAO NY FANJAKANA. NIJERY NY FIAINAN’NY VOAFONJA NY MPITAHIRY NY TOMBOKASEM-PANJAKANA, MINISITRY NY FITSARANA.

📌Zoma faha-10 Novambra 2023, nijery ny zavatra iainan’ny voafonja eto Ambilobe ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana, Minisitry ny Fitsarana RANDRIAMANANTENASOA Landy Mbolatiana. Nandritra izany no nahafantarana fa folo no isan’ny voafonja eto ka Vehivavy ny efatra ary lehilahy ny enina. Izy ireo dia efa voatsara ary manefa sazy avokoa.

✔️Hanangana Fonja vaovao eto Ambilobe ny Fanjakana. Mandrapahavitan’ izany fotodrafitrasa vaovao izany anefa dia asiam-panamboarana aloha ny Fonja ankehitriny mba ho fanajana sy fiarovana ny zon’olombelona. Efa antitra mantsy ny trano nefa tsy nisy fanavaozana nandritry ny taona maro. Efa tonga nijery ny lafiny tekinika amin’ny fanatanterahana izany fanamboarana izany rahateo ny tekinisianina iraky ny Minisiteran’ny Fitsarana.

⭕Nandritra ity fitsidihana ity ihany koa no nanomezan’ny Minisitra toromarika ho an’ny Tompon’ andraikitra mitantana ny Fonja, mba hampiasa ny rezisitra amin’ny fomba tena matianina , nohon’ny fitantanana ny Fonja izay mifamatotra amin’ny asam-pitsarana, nohon’ny fitsarana vaovao eto Ambilobe efa misokatra ho an’ny Vahoaka.

Posted in Actualités

AMBILOBE: MISOKATRA HO AN’NY VAHOAKA NY FITSARANA AMBARATONGA VOALOHANY.

⚖️AMBILOBE: MISOKATRA HO AN’NY VAHOAKA NY FITSARANA AMBARATONGA VOALOHANY. TAFAPETRAKA NY FILOHA SY NY TONIA MPAMPANOA LALANA. NANATRIKA NY LANONANA ARA-PITSARANA NY MINISITRA RANDRIAMANANTENASOA LANDY MBOLATIANA.

📌Zoma faha -10 Novambra 2023, Fitsarana Ambaratonga Voalohany Ambilobe, napetraka ho Filoha Ramatoa RASOARIVELO Nirina, napetraka ho Tonia Mpampanoa Lalàna kosa Andriamatoa TOZARA Constant. Efa mandray ny asany avokoa ireo Mpiasa rehetra hampandeha ny raharaha eo anivon’ity Fitsarana vaovao, natsangan’ny Fanjakana ity. Ny Alatsinainy ho avy izao dia efa azon’ny vahoakan’ Ambilobe hanatonana araka ny fanentanana izay nataon’ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana, Minisitry ny Fitsarana RANDRIAMANANTENASOA Landy Mbolatiana ary nohamafisiny fa tsy misy very akory ny raharaha izay nentina tany Antsiranana fa efa voafindra eto Ambilobe avokoa ny fanohizana izany ho an’ny Mponina eto.

⭕Raha ny fantatra mantsy dia ny 31 isan-jaton’ny ady madio sy ny 35 isan-jaton’ny ady heloka nandalo tao Antsiranana dia avy teto Ambilobe avokoa. Afa-pahasahiranana arak’izany ny Mponina, na eo amin’ny lafiny fivezivezena na eo amin’ny lafiny ara-bola, nohon’ny saran-dalana, indrindra amin’ny fikarakarana taratasim-panjakana, izay miankina amin’ny Fitsarana. Nanatrika ny Fitsarana manetriketrika ireo tompon’andraiki-panjakana isan-tokony, na olom-boafidy na olom-boatendry.

🎥 Manasa antsika hanaraka izany

Posted in Actualités

FANANGANAN-TSAINA TETO AMIN’NY MINISTERAN’NY FITSARANA.

⚖🇲🇬FANANGANAN-TSAINA TETO AMIN’NY MINISTERAN’NY FITSARANA, NITARIKA NY FOTOANA NY MINISTRY FITSARANA.
📌 Alatsinainy 06 novambra 2023, ho fanomezam-boninahitra ny firenena dia nanantanteraka fananganan-tsaina teto amin’ny Ministeran’ny Fitsarana Faravohitra ny Mpiara-miasa rehetra, nitarika izany ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana, Minisitry ny Fitsarana, Ramatoa RANDRIAMANANTENASOA Landy Mbolatiana.

⭕ Nandritra ny fandraisam-pitenenan’ny Minisitra dia nilaza izy fa tokony ho hafainganina sy faranana alohan’ny faran’ny taona ireo asam-pitsarana rehetra, ary nanome toromarika amin’ny hanamafisana ny fitandroana ny filaminana eo anivon’ny Fonja, tsy ho an’ Antanimora ihany fa manerana an’i Madagasikara.