PUBLICATIONS RECENTES

Posted in Annonces et Informations

Pôle Anti-Corruption de MAHAJANGA et de FIANARANTSOA : Appel et relance de l’appel à candidatures pour certains postes


TELECHARGER LE FICHIER

Posted in Actualités

Fitsarana an-Tampony Anosy

Pejy an-tsarin’ny fotoam-pitsarana manetriketrika ho fanokafana ofisialy ny taom-pitsarana 2021 sy tomban’ezaka 2020.

Posted in Annonces et Informations

Fanondranana volamena an-tsokosoko: Olona 8 naiditra MD

Mandray ny andraikiny ny Fitsarana , mikasika ilay fanondranana volamena an-tsokosoko milanja 73,5 kg tratra tatsy Afrika Atsimo. Naharitra 2 andro mahery ny Famotorana natao teny anivon’ny PAC etsy 67 Ha, ka tamin’ny 3ora sy sasany maraina vao vita izany androany alahady 10 janoary 2021.

Vokany: olona 8 tamin’ireo olona am-polony mahery nohenoina voalohany no naiditra am-ponja vonjimaika (MD). Lehilahy 7 any Tsiafahy ary vehivavy iray etsy Antanimora.
Karazan’olona maromaro izy ireo: olon-tsotra voarohirohy ka voasambotra teto Madagasikara, tompon’andraikitra eo anivon’ny ACM, ary tompon’andraikitra eo anivon’ilay kaompaniam-pitanterana an’habakabaka tsy miankina.

Karazan-keloka sy liham-piampangana maro no anenjehana azy ireo. Ohatra: ny fandikan-dalàna momba ny fadin-tseranana, fandikan-dalàna mifehy ny harena an-kibon’ny tany, fanaovana hosoka amin’ny taratasim-panjakana, fanaovana kolikoly na mivantana na an-kolaka, fanondranana volamena an-tsokosoko.

Tsy mijanona hatreo ny raharaha fa mbola mitohy ny fanadihadiana. Fantatra ihany koa fa efa mandeha ny fangatahana ny fanolorana olona enjehina ara-pitsarana (demande d’extradition) ho an’ireo olona mbola tazonina atsy Afrika Atsimo.

Ny Ministeran’ny Fitsarana no nanao ny fangatahana ary mampita izany amin’ny Ministeran’ny Raharaham-bahiny, ity farany no mandefa azy any amin’ny Masoivoho izay mampita izany amin’ny Fanjakana Afrikana Tatsimo.

Posted in Annonces et Informations

COMMUNICATION

Depuis la promulgation de la loi n°2017-027 du 29 janvier 2018 relative à la coopération internationale en matière pénale, Madagascar s’est doté d’un instrument juridique lui permettant d’honorer ses engagements internationaux découlant de la ratification des différentes conventions internationales relatives à l’obligation de coopération entre les Etats ainsi qu’aux procédures de coopération en matière d’extradition et de transfert de personnes détenues, d’entraide judiciaire interétatique…

 

En l’absence de convention bilatérale, ladite loi sert de base à toute demande de coopération internationale en matière pénale émise ou reçue par Madagascar.

 

La loi n°2017-027 du 29 janvier 2018 prévoit principalement l’entraide judiciaire en matière pénale et l’extradition. Madagascar peut ainsi émettre ou recevoir des demandes de coopération judiciaire internationale en matière pénale sur la base d’un engagement réciproque de bonne coopération ou du principe de réciprocité.

 

Les frontières ne constituent plus un blocage à la poursuite d’un individu suspecté d’avoir commis ou ayant commis une infraction ou au recouvrement des avoirs illicites.

 

L’entraide judiciaire en matière pénale est une procédure par laquelle les Etats sollicitent et/ou fournissent une aide à la collecte de preuves destinées à être utilisées dans des affaires pénales comprenant entre autres l’audition de témoins, la perquisition, la saisie, le gel, la fourniture d’informations ou de pièces à conviction.

 

L’extradition, quant à elle, est la procédure officielle par laquelle un Etat demande le retour forcé d’une personne, objet de poursuite pénale ou reconnue coupable d’une infraction, pour qu’elle soit jugée ou purge une peine dans l’Etat requérant.

 

Le Ministère de la Justice de Madagascar est désigné par ladite loi comme autorité ou instance centrale destinataire ou émettrice de toute demande de coopération internationale en matière pénale.

 

En matière d’entraide judiciaire, lorsque Madagascar est requis, il appartient au Ministère de la Justice d’exécuter ou de faire exécuter les missions confiées par les autorités judiciaires étrangères conformément aux règles de procédure prévues par la législation malagasy.

 

Lorsque Madagascar adresse une demande de coopération judiciaire à des autorités judiciaires étrangères, il revient au Ministère de la Justice de leur transmettre, par voie diplomatique, toute demande de coopération émanant des autorités judiciaires malagasy.

 
Lire la Suite « COMMUNICATION »

Posted in Actualités

Fiarahabana nahatratra ny taona 2021 : « Hanatsara hatrany isika» hoy ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana Minisitry ny Fitsarana

 Fifampiarahabana sy firarian-tsoa amin’ny nahatrarana ny 2021 teto Faravohitra. Fotoana mamy no nisantarana ny taona vaovao eto anivon’ny Ministeran’ny Fitsarana, ny alatsinainy 4 janoary. Ireo solontenan’ny tompon’andraikitra isan-tsokajiny rehetra ary ireo mpiara-miasa no nanolotra ny fiarahabana ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana Minisitry ny Fitsarana (GSMJ), Atoa Johnny Richard ANDRIAMAHEFARIVO. Nitondra teny Atoa Filoha Voalohany eo anivon’ny Fitsarana an-Tampony (PPCS).

Ho soa sy fahombiazana amin’ny fanatontosana ny adidy aman’andraikitra ary indrindra ny fahasalamana manoloana ny ady atao amin’ny fipariahan’ny valanaretina Covid-19 maneran-tany sy eto Madagasikara. Namitimpitina ireo dingana vita ary namaritra ny ezaka mbola atao amin’ny fanatrarana ny tanjona iraisana, dia ny fanatsarana ny asam-pitsarana sy ny fandraharahana ny fonja manontolo. Ireo no azo amehezana ny lahateny nataon’Atoa GSMJ.