Fév 25

Fametrahana ny Tonian’ny Fampanoavana ambony sy fanomezana fiara ho an’ny PAC

 

 

 

 

 

Lanonana roa sosona no notontosaina teny amin’ny Fitsarana manokana misahana ny ady amin’ny kolikoly (PAC) etsy amin’ny 67ha, ny marainan’ny alatsinainy 25 febroary 2019 :
1. Lanonam-pitsarana manetriketrika nametrahana tamin’ny toerany an’Andriamatoa RAZAFINDRAKOTO Solofohery, Tonian’ny Fampanoavana Ambony ;
2. Fanomezana fiara tsy mataho-dalana ho an’ny PAC Antananarivo sy Mahajanga.

Tonga nanome voninahitra izany fotoana izany Andriamatoa RANDRIANASOLO Jacques, Mpitahiry ny fitombokasem-panjakana, Minisitry ny Fitsarana ; notronin’ireo tompon’andraikitra isan-tsokajiny anatin’ny fianakaviamben’ny Fitsarana, sy ireo Minisitra teo aloha. Tonga teny an-toerana ihany koa ny Solontena maharitra avy amin’ny PNUD sy ny mpiara-miasa aminy.

Fév 22

Audience solennelle à la Cour Suprême Anosy

Ce vendredi 22 février 2019, en présence de Mr. Jacques RANDRIANASOLO, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et Vice-président du Conseil Supérieur de la Magistrature ; ont prêté serment lors d’une Audience Solennelle qui s’est tenue à la Cour Suprême Anosy :

  • Mr. Johnny Richard ANDRIAMAHEFARIVO , Procureur Général près la Cour de Cassation ;
  • Mr. Manoela Barisoa RASALAMANARANTSOA, Premier Président près la Cour d’Appel de Fianarantsoa ;
  • Mr. ANTOINE, Procureur Général près la Cour d’Appel de Mahajanga ;
  • Mr. Solofohery RAZAFINDRAKOTO, Chef du Ministère Public de 2ème degré du Pôle Anti-Corruption.

Il est à noter que l’installation du Procureur Général près la Cour de Cassation s’est déroulée lors de cette même Audience Solennelle.

Fév 13

Concours d’aptitude à la profession d’Huissier de Justice et Commissaire-Priseur

Liste par ordre de mérite des candidats définitivement admis au concours d’aptitude à la profession d’Huissier de Justice et de Commissaire-priseur, session des 28, 29 et 30 novembre 2018

Jan 25

Fifamindram-pahefana teto anivon’ny Ministeran’ny Fitsarana

Tontosa androany 25 janoary tolakandro ny fifamindram-pahefana teo amin-dRamatoa HARIMISA Noro Vololona sy Andriamatoa RANDRIANASOLO Jacques. Nandray ny toerana maha-Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana, Minisitry ny Fitsarana azy avy hatrany ity farany taorian’izany lanonana izany.

Jan 03

Hafatra sy firarian-tsoa avy amin-dRamatoa HARIMISA Noro Vololona, Mpitahiry ny Fitombokasem-Panjakana, Minisitry ny Fitsarana

Isaorantsika ny Avo Indrindra namindra fo, sy niahy ary nitahy antsika nandritra iny taona 2018 iny ka namela antsika hahatratra ny taona 2019.
Koa mirary taombaovao sambatra ho anareo rehetra eo ambany fitahiana sy fitantanana ary fahasoavan’Andriamanitra.
Manararaotra izao fotoana izao koa ny tenako, manao antso avo aminareo mba tsy ho voasarika amin’ny fifanompana sy fifampihantsiana ary ny fifandrangitana amin’ireny tambazotram-pifandraisana na karazana haino aman-jery ireny manoloana izao raharaham-pirenena izao. Mangataka antsika mba ho tony, ho modely amin’ny fihetsika sy teny havoaka, ka hitandro hatrany ny toetra takian’ny maha-mpitsara, mpiraki-draharaha sy mpandraharahan’ny fonja mendrika antsika, na inona na inona firehana politika misy antsika.
Teny ao amin’ny Soratra Masina,Ohabolana 3, 5-6 no hamaranako ny teniko hampaherezana anareo rehetra hamakivaky ity taona 2019 ity :
« Matokia an’i Jehovah amin’ny fonao rehetra, fa aza miankina @ fahalalanao; maneke Azy amin’ny alehanao rehetra, fa Izy handamina ny lalanao ».

Articles plus anciens «