PUBLICATIONS RECENTES

Posted in Actualités

FITSARANA AMBONY ANTSIRANANA.

♦️ Ny Fitsarana Ambony Antsiranana no nanakatonana tanteraka ny fotoam- pitsarana manetriketrika famaranana ny taom-pitsarana 2022 ary fanokafana ny taom-pitsarana 2023, ny andron’ny 24 martsa 2023.

📌 Tatitry ny asa vita ny taona 2022 avy ao amin’ny Fitsarana Ambony, ny Fitsarana Ambaratonga voalohany efatra (04) amperinasa izay ao amin’ny fari-piadidiany (Antsiranana , Antalaha , Ambanja ary Nosy-Be ), ny Fitsarana misahana ny ady hifanaovana amin’ny fanjakana ary ny Fitsarana ara-bola.
📌 Nanasongadina ireo vina sy ezaka hatao ho fanatsarana ny fomba fiasa ny sampam-pitsarana tsirairay, ary indrindra hanamafy ny ady amin’ny Kolikoly sy ho Fitsarana manakaiky ny vahoaka hatrany.

♦️Taorian’ny fisokafan’ny taom-pitsarana 2023 dia nanatontosa ny lanonam-pitsarana fametrahana ny:
– Filohan’ny Fitsarana Ambaratonga Voalohany ao Antsiranana Andriamatoa RANDRIAMAHAVORISOA Gilberto Ralaingita sy ny
– Mpampanoa Lalàna eo anivon’ny Fitsarana Ambaratonga Voalohany ao Nosy-Be Andriamatoa ANDRIATSARAHARY Donatien.

♦️ Nanotrona sy nanome voninahitra ny fotoana rehetra ny Mpitahiry ny Tombokasem-panjakana, Ministry ny Fitsarana R/toa RANDRIAMANANTENASOA Landy Mbolatiana, sy ny delegasiona notarihiny avy amin’ny Ministeran’ny Fitsarana sy ny Fitsarana Tampony.

Posted in Actualités

Fitsarana Ambony Antsiranana.

♦️ Ny marainan’ny 24 martsa, ny delegasiona avy amn’ny Ministeran’ny Fitsarana sy ny Fitsarana Tampony izay tarihin’ny Mpitahiry ny Tombokasem-panjakana, Ministry ny Fitsarana, Rtoa RANDRIAMANANTENASOA Landy Mbolatiana dia nanatanteraka dinikasa izay niarahana tamin’ireo Mpirakidraharaha eo anivon’ny fari-piadidian’ny Fitsarana Ambony Antsiranana.

📌 Nampatsiahy ny andraikiny Rtoa Ministra izay miompana ny amin’ny velirano faha-telon’ny Filoham-pirenena « Veiller à la mise en œuvre de la politique générale en matière de justice ».

📌 Notsindriany mafy nandritra ny fifanankalozana ny :
– fahamarinam-potoana amin’ny fahatongavana miasa sy izay rehetra atao,
– fanajana ireo mpisitraka ny Fitsarana izay ny Mpiraki-draharaha no mifanerasera aminy voalohany,
– Ady amin’ny kolikoly izay himasoan’ny Ministera foibe tokoa
– Ary ny tokony hananana hatrany fitondran-tena mendrika hatrany.

Posted in Actualités

Fonjaben’Antsiranana.

♦️ Nitohy Tao amin’ny Fonjaben’Antsiranana ny fidinana ifotony nataon’ny Mpitahiry ny Tombokasem-panjakana, Ministry ny Fitsarana Rtoa RANDRIAMANANTENASOA Landy Mbolatiana sy ny delegasiona izay tarihiny.

♦️ Nitafa sy nihaino ny fangatahana sy ny hetahetan’ireo voafonja no fandahara-potoana nataony voalohany.
Taorian’izay dia nanao dinikasa niarahana tamin’ireo Mpandraharahan’ny fonja ny tenany ary nanome toro-lalana sy hafatra ho fanatsarana hatrany ny fomba fiasa ary indrindra indrindra ho fanajana ny lalàna sy ny zon’ireo voafonja.

📌 Tsy Tonga tamin’ny tana-polo Rtoa Ministra fa nitondra vatsy sy fitaovana ka nanolotra :
– vary 1 taonina sy menaka 40 litatra ho an’ny voafonja rehetra .
– mofo sy akondro ho an’ireo voafonja vehivavy ampy taona sy tsy ampy taona.
– “imprimante” ho an’ny Lehiben’ny fonja.
– ary namaha ny olan’ny fahazoan-drano izay fiaraha-miasa manokana tamin’ny Ministeran’ny Angovo sy ny Akora azo havaozina ary ny JIRAMA, izay hisaorana manokana.

Posted in Actualités

Fidinana ifotony CAMP PENAL ANDALAOSY.

♦️ Tsy niandry ela fa vao nigadona teto Antsiranana ny delegasion’ny Ministeran’ny Fitsarana sy ny Fitsarana Tampony izay notarihin’ny Mpitahiry ny tombokasem-panjakana, Ministry ny Fitsarana , R/toa RANDRIAMANATENASOA Landy Mbolatiana dia nijery avy hatrany ny “Camp Pénal” Andaloasy kaominina Antsalaka, 59 km miala ny tanànan’ Antsiranana.

📌 Tsy mijanona fotsiny ao amin’ny toeram-piasany ny Ministra fa midina ifotony mijery akaiky ny zava-misy, ary Izy irery hatreto no Ministra nitsidika ity “Camp Pénal” ity. Nandritra ny fitsidihana dia nanararaotra nitafa sy nifampidinika tamin’ireo Mpadraharaha ny Fonja sy ireo voafonja manajary ny toerana ny tenany.

📌Mamokatra tokoa ny tany izay nambolena katsaka sy mangahazo, ary 10ha amin’ny 108 ha ny tany azo volena no mbola voatrandraka hatreto, izay vinavinaina hampiakatra vokatra 18 Taonina. Marihina fa voafonja 31 no mikarakara ny toerana rehetra.

Posted in Actualités

Fitsidihana ara-pomba fanajana.

Fitsidihana ara-pomba fanajana nataon’ny Masoivohon’ny Amerika 🇺🇸, SEM Claire A. Pierangelo tao amin’ny Mpitahiry ny Tombokasem-panjakana, Ministry ny Fitsarana R/toa RANDRIAMANANTENASOA Landy Mbolatiana teto Faravohitra.

⭕ Fanamafisana ny fiaraha-miasa sy fandinihana ny fifanarahana azo atao amin’ny hoavy amin’ny lafiny fitsarana no tena nivoitra tamin’izany.