Posted in Autres Evenements

Pejy an-tsary androany Alakamisy 02 Desambra 2021: Atrikasa momba ny fampafantarana ireo lalàna vaovao izay ataon’ny Sampandraharaha misahana ny Fanaparihana ny Lalàna aty Tsiroanomandidy.

Tsiahivina fa misy ny fandaharana momba ny « Zo sy Lalàna » ao amin’ny RNM isaky ny Alatsinainy (@8 ora alina) ary ny Alakamisy kosa ny amin’ny TVM (ao arianan’ny vaovao ariva @teny gasy).

Posted in Autres Evenements

Fitsarana manakaiky vahoaka: Fidinana ifotony ao Tsiroanomandidy

Fitsarana manakaiky vahoaka. Mitohy ny fidinanana ifotony ataon’ny Sampandraharaha misahana ny Fanapariahana Lalàna, ao amin’ny Foibem-pitantanana misahana ny Fandinihana sy ny Fanavaozana Lalàna (DERL) eto anivon’ny Ministeran’ny Fitsarana. Aty Tsiroanomandidy indray no misitraka ny atrikasa fampahafantarana ireo lalàna vaovao nanomboka androany, Alarobia 01 Desambra 2021.

Mpiofana ireo Ben’ny tanàna sy lefiny, Mpiandraikitra ny sora-piankohonana, Sekretera miandraikitra ny sora-piankohonana, Lehiben’ny Boriborintany avy eto amin’ny Distrikan’i Tsididy sy Fenoarivobe. Rahampitso kosa dia natokana ho an’ny vahoaka.

Ny atrikasa dia mifantoka amin’ny lalàna momba ny sora-piankohonana, ny fanambadiana, ny herisetra mifototra amin’ny maha-lahy na maha-vavy (VBG), paik’ady heloka, ny zaza tsy ampy taona manao fandikan-dalàna/heloka ary koa ireo zon’ny ankizy. Manohana ny atrikasa ny PAJMA.

Posted in Autres Evenements

TPI Ambatondrazaka: Tafatsangana ny Sampandraharaha misahana ny fitakiana lamandy

Mahomby ny ezaka fanatsarana ny asam-pitsarana. Tafatsangana ny Sampandraharaha misahana ny fitakiana lamandy sy sarany lany amin’ny Fitsarana na FJPA (Frais de Justice Pénale et Assimilé) ao amin’ny Fitsarana Ambaratonga Voalohany (TPI) Ambatondrazaka.

Araka ny andininy faha-128 amin’ny didim-panjakana laharana 2014-1254 dia napetraka tamin’ny Alarobia 24 Novambra 2021, io rafitra io. Tanjona ny fanajana ny Tany tan-dalàna sy fampiharana ny ireo didim-pitsarana mivoaka mikasika ny sazy ara-bola amin’ny raharaha ady heloka, dia ny lamandy sy ny sarany lany amin’ny Fitsarana izany. Iraky ny Ministeran’ny Fitsarana nidina tany an-toerana ny delegasiona notarihin’ny Lehiben’ny Sampandraharaha misahana izany.

Nisy koa ny fanolorana fitaovana informatika avy amin’ny PAJMA (Projet d’Appui à la Justice de Madagascar), sy ireo kojakoja fampitaovana ilaina amin’ny fampandehanana ny asa. Nandray izany ny Lehiben’ny Fampanoavana. Nandritra izany fotoana izany no nanamarihana fa amin’ny maha volam-panjakana ny lamandy sy ny sarany lany amin’ny Fitsarana, dia manaraka ny fenitra amin’ny fitantanam-bolam-panjakana ny fitakiana ny fampidirana ireo vola azo avy amin’izany, ary mahazo fiofanana manokana momba izany ny mpiandraikitra (régisseur de recettes) notendrena hanatanteraka ny asa.

Posted in Autres Evenements

Fanaparihana lalàna: Tsy misy olona tokony tsy hahalala ny lalàna

Mitohy ny fidinana ifotony eto Mahajanga, ataon’ny sampandraharaha misahana ny Fanaparihana ny lalàna eto anivon’ny Ministeran’ny Fitsarana. Tanjona ny fizaràna sy fampahafantarana ireo lalàna vaovao misy. Lalàna momba ny fanambadiana, sora-piankohonana ary ny herisetra mifototra amin’ny maha-lahy na maha-vavy (VBG).

Ireo Ben’ny Tanàna sy sefo fokontany ato amin’ny distrikan’ny Mahajanga I sy II ary kaominina 10 eto no misitraka izany.

Izao fanaparihana lalàna izao moa dia iraka avy amin’ny Minisitry ny Fitsarana izay manana ny tarigetra  » Fitsarana manakaiky vahoaka ». Mpanohana ny hetsika ny PAJMA.

Posted in Autres Evenements

Fitsarana Ambony eo anivon’ny Rafi-pitsaran’ny COMESA : Nandray ny toerany Rtoa DGAJER

Ofisialy ny fandraisana ny andraikitra. Tontosa teny amin’ny Ministeran’ny Raharaham-bahiny eny Anosy, androany Talata 23 Novambra 2021, ny fotoam-pitsarana manetriketrika nanaovany ny fianianany. Nandray ny toerany ny Mpitsara vehivavy Malagasy voalohany ao amin’ny Fitsarana Ambony eo anivon’ny Rafi-pitsaran’ny COMESA (Tsena Iraisan’i Afrika tapany Atsinanana sy Atsimo).

Tsiahivina fa Tale Jeneralin’ny Fandraharahana ny Asam-pitsarana, ny Fandinihana ary ny Fanavaozana (DGAJER) eto anivon’ny Ministeran’ny Fitsarana, Rtoa RANDRIANARISOA RAKOTONDRAJERY Salohy Norotiana. Fianianana izay notontosaina tamin’ny alalan’ny teknolojiam-pifandraisan-davitra. Nanaraka izany mivantana ireo tompon’andraikitra isan-tsokajiny, izay manatrika ny Fihaonana an-tampony faha-21 an’ireo Filoham-pirenena sy Lehiben’ny Governemanta eo anivon’ny COMESA.

Atolotra antsika ny fianianana izay nataony androany.