Posted in Autres Evenements

Fandraharahana ny Fonja : 19 ireo notolorana galona

Marika hita maso amin’ny fahamendrehana amin’ny asa. 19 ireo Mpandraharahan’ny Fonja notolorana galona nandritra ny lanonana ofisialy natao ny Zoma 26 Martsa 2021 tao Antanimora.

18 amin’ireo dia « Agents Pénitentiaires  » niakatra grady ho  » Classe Exceptionnelle » ary ny iray kosa ,  » Éducateur spécialisé de l’Administration Pénitentiaire » niakatra ho « Principal ». Samy avy amin’ny andiany Fivoarana izy ireto. « Chef instructeur » ary ray mpiahy ny andiany, ny « IAP en Chef » RAJAONARIVELO Lala Harisoa Alain.

Lanonana teo ambany fitarihan’Atoa Tale Jeneralin’ny Fandraharahana ny Fonja (DGAP) ary natrehin’ireo Tale sy Talem-paritra Analamanga ary ireo Mpanabe.

Posted in Autres Evenements

Fandraharana ny Fonja : Fampiakarana galona ireo Mpandraharahan’ny fonja eny Tsiafahy

Notanterahina androany 19 Martsa 2021 teny Tsiafahy ny fampiakarana galona an’ireo Mpandraharahan’ny fonja izay miasa eny amin’ny fonjambe eny an-toerana.

Nisy 9 miralahy izy ireo no nahazo ny fampiakarana galona ; « Contrôleur d’administration Pénitentiaire » ny iray ary , « Agents Pénitentiaires » ny valo.

Nanatrika sy nanome voninahitra ny fotoana ny Tale Jeneralin’ny Fandraharahana ny Fonja sy ireo Tale mpiara-miasa aminy eo anivon’ny Minisiteran’ny Fitsarana.

Posted in Autres Evenements

Fampahafantarana Lalàna: Any Ankazobe ny DERL

Mitohy ny ezaka fanatsarana ny asam-pitsarana eto Madagasikara. Anjaran’ny Distrikan’Ankazobe indray no misitraka ny fidinana ifotony ataon’ny avy eo anivon’ny Sampandraharahan’ny Fampahafantarana Lalàna (Service de la Vulgarisation Juridique) androany alakamisy 11 martsa 2021. Hetsika izay efa natomboka tamin’ny taon-dasa, karakarain’ny Foibem-pitondrana momba ny Fandinihana sy Fanavaozana Lalàna (Direction des Etudes et des Réformes Législatives) na DERL, eto anivon’ny Ministeran’ny Fitsarana. Miaraka amin’ny fanohanan’ny PAJMA.

Tanjona ny fampahafantarana ny Lalàna laharana 2018-027 tamin’ny 08/02/19 momba ny fiankohonana sy ireo paikady ara-pitsarana mikasika izany.

Ny andro voalohany, dia nifantoka tamin’ireo fanovàna lehibe entin’ny Lalàna 2018-027, ireo karazana trangam-piankohonana sy ny adidin’ny Mpiandraikitra ny sora-piankohonana, ny fanaraha-maso ataon’ny Fampanoavana mikasika ny rejisitry ny fiankohonana, ary ny zaza tsy ampy taona manao heloka.

Ho an’ny rahampitso zoma 12 martsa 2021 kosa, dia hiompana amin’ny paikady heloka, ny fanambadiana sy ny fisaraham-panambadiana ary ny ady atao amin’ny herisetra mifototra amin’ny mahalahy na mahavavy, fantatry ny maro amin’ny hoe VBG.

Misitraka izao fidinana ifotony izao ireo Mpiandraikitra ny sora-piankohonana sy ireo Mpitantsoratry ny fiankohonana eo anivon’ireo kaominina 15 mandrafitra ny Distrikan’Ankazobe, ireo lehiben’ny Fokontany tsirairay ary ireo mpiasan’ny kaominina.

Posted in Autres Evenements

Torolalana ho amin’ny fanadihadiana: Nanatontosa atrikasa ny eo anivon’ny DPI

Nikarakara atrikasa natao ny Talata 02 martsa 2021, tao amin’ny tranombokin’ny Ministeran’ny Fitsarana eto Faravohitra ireo tompon’andraikitra eo anivon’ny « Direction de la Promotion de l’intégrité » DPI.

Tanjona ny hamolavolàna sy hamoahana Torolalana ho amin’ny fanaovana fanadihadiana.

Posted in Autres Evenements

Fandraharahana ny Fonja : Famaranana ny 4 andro nanaovana ny atrikasa fiofanana momba ny fitantanam-bola amin’ny ankapobeny

Pejy an-tsary androany Zoma 26 Febroary 2021 eto amin’ny ENAP Antetezambaro-Toamasina:

Famaranana ny 4 andro nanaovana ny atrikasa fiofanana momba ny fitantanam-bola amin’ny ankapobeny, ho an’ireo IAP sy ireo mpikirakira vola eo anivon’ny Fandraharahana ny Fonja avy amin’ny Faritra Aalamanga, Itasy, Alaotra Mangoro ary Atsinanana.