Posted in Autres Evenements

Fanofanana ireo tompon’andraikitry ny famokarana.

📌 Arakan’ny toromarika nomen’ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana, Minisitry ny Fitsarana, RANDRIAMANANTENASOA Landy Mbolatiana,
ny amin’ny hanofanana ireo tompon’andraikitry ny tobim-pamokarana sy ireo voavonja hiasa,
dia natomboka ny 12 Jona lasa izany ka ny fonjaben’ny Tsiafahy no nisantarana azy.

⚙️ Fiofanana momba ny tekinikam-pambolena nohatsaraina ka ny fambolena mangahazo « basket composte » no nanombohana azy

🎯 Ny tanjona dia ho fanatsarana ny fenitra arakalitao ny sakafon’ireo voafonja; hampitomboina ny vokatra miakatra ary mba hanan’ireo voafonja traik’efa rehefa tonga ny fotoana hiverenan’izy ireo eny anivon’ny fiarahamonina.

⛏️ Ho fampiharana izany dia mangahazo 2.000 fototra no ho volena eny amin’ny tobim-pamokarana Tsiafahy izay eritreretina ahazoana vokatra 30 kg isakin’ny fototra na 60 T afaka 1taona sy 4 volana.

🎯 Izany dia atao mba hanenana ny vesatrin’ny fanjakana amin’ny famatsiana ny sakafon’reo voafonja.

Posted in Autres Evenements

FANKALAZANA NY IRAY VOLAN’NY ANKIZY.

⚖️ Famintinana ny herinandro voalohany.

Posted in Autres Evenements

Amoron’i Mania.

📌 Taom-piotazan’ ny fitaleavam-paritry ny fandraharahana ny fonjan’ny Amoron’i Mania, nanomboka ny volana Mai:

🚜 Tobim-pamokarana miisa efatra (4):

🌾 Ihadilanana
🌾 Fandrina
🌾 Soavina
🌾 Ambatofinandrahana

📌Jardin pénal : Ankorombe
📊 Velaran-tany mirefy 21 Ha no nanombohana,
Ahitana:
➡️ Vary
➡️ Katsaka
➡️ Voamaina
➡️ Légume isankarazany
19T 214 no vokatra niakatra
🔋 Mahampy 03 volana voafonja miisa 490 amin’ny fonja rehetra ao Amoron’i Mania Volana Septambra ho avy izao no fiotazana manaraka, ahitana :
🌾 Mangahazo —– 43 Ha
🌾 Vomanga ———- 06 Ha

Eritreretina ahazoana vokatra 100T eo mahampy 12 volana ny fonjan’Amoron’i Mania ary afaka manampy fonja hafa.

Posted in Autres Evenements

Fitsarana Ambaratonga Voalohany Mahajanga.

📌 Nanao fidinana ifotony teny anivon’ny « Brigade » ny Zandarimariam-pirenena sy ny « Commissariat Central », ny Tonia mpampanoa lalàna ao amin’ny Fitsarana Ambaratonga Voalohany Mahajanga,
Andriamatoa IMBIKY CLÉRIDÈS.

🎯 🎥 Fanajana ny fe-potoana ahafahana mitazona olona no votoatin-dresaka.Posted in Autres Evenements

Tobim-pamokarana Ambodivato.

📌 Zoma 31 mai 2024, nandritra ny fiakaram-bokatry ny « camp pénal » eto Moramanga, dia nijery ny fivoaran’ny asa mahakasika ny fanorenana ireo trano ho tobim-pamokarana, ao Ambodivato Moramanga, Faritra Alaotra Mangoro ihany koa ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana, Minisitry ny Fitsarana, RANDRIAMANANTENASOA Landy Mbolatiana.

🎯 Ho atao « camp pénal pilote » ity « camp pénal » Ambodivato, Moramanga, Faritra Alaotra Mangoro ity 🎥 raha ny laha-teniny.