Posted in Autres Evenements

RAHARAHA NINIE DONIA.

⚖️ Nanadihady ny zava-nitranga ny ministeran’ny Fitsarana, ary mitondra ny fanazavana amin’ny alalan’ny tale jeneralin’ny Fandraharahana ny fonja.

📌 Anio faha 20 novambra 2023, nitondra fanazavana mahakasika izany, ny Tale Jeneralin’ny Fandraharahana ny Fonja, A/toa RALISAONA Arsène.

🎥 Manasa antsika hanaraka izany.

Posted in Autres Evenements

ENAP, FANDRAISANA IREO MPIANATRA HO MPANDRAHARAHAN’NY FONJA

📌Alahady 12 novambra 2023, Tontosa soamatsara ny fandraisana sy ny fampidirana ireo mpianatra ho mpandraharahan’ny fonja miisa 250 (220 mpianatra ho Agents pénitentiaires ary 30 mpianatra ho Greffiers comptables) teto amin’ny Sekoly Mpampiofana ho Mpandraharahan’ny Fonja (ENAP) Antetezambaro.

➡️Nandritra izany fampidirana azy ireo izany dia tsy nisy ny sampona na naratra fa amin’ny maha Sekoly fampiofanana manana ny sata manokana mifehy azy ny Enap moa dia tsy maintsy misy ny fombafomba fandraisana azy ireo. Haharitra 45 andro raha kely indrindra izao dingana voalohany hatrehin’ izy ireo izao ka hiompana tanteraka amin’ny fiofanana fototra ara-miaramila izany sy ny fampahafantarana azy ireo ny mikasika ny rafitra misy eo anivon’ny Ministeran’ ny Fitsarana sy ny Fandraharahana ny Fonja ary ny iraka ankinin’ ny Fanjakana amin’ireo rafitra ireo.

✔️Efa vonona avokoa ny filana takian’ izao dingana voalohany izao (sakafo, sns…). Marihina moa fa haharitra 12 volana ny fiofanana ho an’ny mpianatra ho Agents pénitentiaires ary 18 volana ho an’ny mpianatra ho Greffiers comptables.

Posted in Autres Evenements

FONJABEN’ANTANIMORA.

FONJABEN’ANTANIMORA, VOASAMBOTRA ILAY VOAFONJA NIKASA HANDOSITRA

📌Alahady 5 novambra 2023, tamin’ny 1 ora atoandro dia nisy voafonja iray nikasa handositra nisaoty tamboho tao amin’ny Fonjaben’Antanimora. Tsy lasa lavitra anefa dia voasambotry ny Mpandraharahan’ny fonja ary tao anatin’ny folo minitra dia niverina tamin’ny laoniny ny filaminan’ny fonja.

Voafonja efa nandositra teny amin’ny polisy izy io ary resaka halatra tsotra na « vol simple » no nampidirana azy teto amin’ny Fonjamben’Antanimora.

image

Posted in Autres Evenements

FANAMAFISANA NY FAHAIZANA SY NY FAHAIZA-MANAON’NY MPITSARA MIASA AO AMIN’NY FITSARANA IADIANA AMIN’NY KOLIKOLY.

📌Ny talata 31 oktobra 2023 ka hatramin’ny zoma 03 novambra 2023, tao Antsiranana, no notontosaina ny fampiofanana ireo Mpitsara miasa eo anivon’ny Fitsarana Iadiana amin’ny Kolikoly (PAC) ao Mahajanga, ny ampahan’ireo Mpitsara ao amin’ny Fitsarana Iadiana amin’ny Kolikoly (PAC) eto Antananarivo, ireo Mpitsara ao amin’ny Fitsarana Ambony sy ny Fitsarana Ambaratonga Voalohany ao Antsiranana, ka ny fitantam-bolam-panjakana sy ny tsenam-barom-panjakana no lohahevitra tamin’izany. Ny Sekoly Ambony Mampiofana ny Mpitsara sy ny Mpiraki-draharaha (ENMG) no nikarakara sy nandrindra izany fampiofanana izany.

⭕ Talohan’io fampiofanana io, dia efa nisy fiofanana nokarakaraina mikasika io lohahevitra io ihany, ny talata 22 aogositra hatramin’ny zoma 25 aogositra 2023 tany Toamasina ka nandray anjara tamin’izany ireo Mpitsaran’ny PAC Antananarivo, ny ampahan’ireo Mpitsaran’ny PAC Mahajanga, ny Mpitsara miasa eo anivon’ny Fitsarana Ambony sy ny Fitsarana Ambaratonga Voalohany ao Toamasina.

➡Ny tanjon’ireo fampiofanana ireo dia ny fanamafisana ny fahaizana sy ny fahaiza-manao an’ireo Mpitsara voalaza ireo mba hahatsikaritra avy hatrany ny fandikan-dalàna sy ny tsy fahatomombanana mikasika ny fitantam-bolam-panjakana sy ny tsenam-barom-panjakana. Novelabelarina nandritra izany ny fitantanana ny teti-bola, ny paik’ady manokana momban’ny haikaotim-panjakana sy ny tahirim-bolam-panjankana, ny fanatanterahana ny fampiraharaham-barotra ifanaovana amin’ny fanjakana, ny fandaniana ny volam-panjakana, ny mpiantsehatra amin’ny tsenam-barom-panjakana, ny sampam-pitsarana mahefa mikasika ny ady amin’ny resaka tsenam-barom-panjakana. Izany indrindra dia natao hanatsarana hatrany ny kalitaon’ny asam-pitsarana sy ny didy izay havoaka.

✅ Ireo fampiofanana ireo dia tontosa nohon’ny fanohanana ara-bola an’ny Programme des Nations-Unies pour le Développement (PNUD) amin’ny alalan’ny tetikasa « Renforcement des Capacités Institutionnelles pour la Promotion de l’Etat de Droit » (RCIPED).

Posted in Autres Evenements

Fanolorana fitaovam-piasana ho an’ny Fitsarana Ambaratonga voalohany Arivonimamo.

📌 Alakamisy 27 oktobra 2023, nanolotra solosaina sy fitaovana informatika ho an’ny sampandraharaha miandraikitra ny fanangonana ny lamandy sy ny rantsana misahana ny fikarakarana ny taratasy fanatanterahana didy tao amin’ny Fitsarana Ambaratonga Voalohany Arivonimamo ny PAJMA.

✅ Izao fanolorana izao dia tontosa nohon’ny fiaraha-miasa misy eo amin’ny Ministeran’ny Fitsarana sy ny Agence Française de Développement amin’ny alalan’ny tetikasa PAJMA.