Posted in Actualités

Sekolim-pirenena manofana Mpitsara sy Mpirakidraharaha.

📌Alatsinainy 08 aprily 2024.
CCI Ivato, Mpianatra ho Mpitsara miisa 81 no nahavita ny fianarany. Navoaka tamin’ny fomba ofisialy izy ireo ary notolorana mari-pahaizana. ILO no anarana nisaloran’ity andiany ity izay misy Mpitsara ny ady hifanaovan’ny samy olon-tsotra miisa 41, Mpitsara amin’ny ady atao amin’ny fanjakana 20, Mpitsara momba ara-bola 20.

➡️Nandritra ny fandraisam-pitenenana, ny Mpitahiry ny Tombokasem-panjakana, Minisitry ny Fitsarana RANDRIAMANANTENASOA Landy Mbolatiana dia nanamafy fa hapetraka ho maodely eo amin’ny fanatsarana ny fitantanan-draharaham-panjakana ny Mpitsara, ao anatin’izany izao andiany vao navoaka izao, izay efa tafiditra ao anatin’ny Fianakaviamben’ny Minisiteran’ny Fitsarana.

➡️ Tanjona mantsy ny fanomezana tolotra tsara ho an’ny Vahoaka manan-draharaha eo anivon’ny Fitsarana.

⭐Nanotrona ity lanonana ity ireo tompon’andraikitra isan-tokony eny anivon’ny Andrimpanjakana samihafa, izay notarihan’ny Filohan’ny Antenimiera-doholona sy ny ireo tompon’andraikim-panjakana isan-tsokajiny ary ireo Mpiara-miasa ara-bola sy ara – tekinika amin’ny Minisiteran’ny Fitsarana sy ny ENMG.

Posted in Actualités

Fananganan-tsaina.

📌Alatsinainy faha-08 Aprily 2024,
Fonjan’ Antanimora, niatrika ny fananganan-tsaina ny Fianakaviamben’ny Minisiteran’ny Fitsarana. Tao anatin’ny hafatra nampitaina ho an’ny Mpiara-miasa, ny Mpitahiry ny Tombokasem-panjakana, Minisitry ny Fitsarana RANDRIAMANANTENASOA Landy Mbolatiana dia nisaotra ny Mpiara-miasa rehetra nohon’ny asa vita tao anatin’ny 100 andro Voalohany. Tafiditra tao anatin’ izany ny fanatsarana ny kalitaon’ny asa natolotra ho an’ny manan-draharaha eny anivon’ny Fitsarana. Efa miditra ao anatin’ny asa 100 andro faharoa rahateo ny eo anivon’ny Minisiteran’ny Fitsarana.

➡️Amin’izao fotoana izao dia miditra amin’ny fotoam-pijinjana ny vokatry ny any amin’ny Toby famokaran’ny Voafonja. Nanentana ny fifanomezan-tanana amin’izany ny Minisitry ny Fitsarana. Ankoatr’izay dia namafisiny ny fanatevenana ny fandriampahalemana sy filaminana eny anivon’ny Fonja amin’izao fiomanana amin’ny fifidianana Solombavambahoaka izao.

⭐Nanatrika ny fananganan-tsaina teto havokoa ny avy eo anivon’ny Minisitera sy ny Fitsarana, izay notarihan’ny Filoha Voalohany sy ny Tonia Mpampanoa Ambony eo anivon’ny Fitsarana Tampony.