Posted in Autres Evenements

Fanapariahana lalàna.

📌Talata 2 Aprily 2024, tonga eto amin’ny kaominina Bemasoandro Itaosy ny solontena avy amin’ny Ministeran’ny Fitsarana izay manao ny fanamparihana lalàna.

➡️Lohahevitra 4 no nentina tamin’izany: ny lalàna momban’ny fananan-tany, ny fandovana, ny soram-piankohonana ary ny ady atao amin’ny herisetra mifototra amin’ny maha-lahy na maha-vavy.

✅Tsara ny fandraisan’ny kaominina ary betsaka ireo vahoaka namaly ny antso. Liana dia liana ny olona amin’ny fahalalana ny tokony atao eny anivon’ny fitsarana. Hita fa mbola betsaka ny olona no tsy mafantatra ny tokony hataony ka taorian’izoa hetsika izao dia mazava kokoa amin’ny olona ny tokony ataony ary tetsy andaniny nozaraina « brochures » isan-karazany izy ireo hahitany ireo paik’ady samihafa atao amin’ny raharaham-pitsarana.