Posted in Actualités

Fitsarana Ambaratonga Voalohany Antananarivo.

🇲🇬 Ho fanatsarana ny fitantanana ny Ratsam-pitsarana momba ny ady ifanaovan’ny mpiasa sy ny mpampiasa eo anivon’ny Fitsarana Ambaratonga Voalohany eto Antananarivo sy ho fanafainganana ny fitsarana ny raharaha mandeha ao dia mikasa ny hanome fanohanana ity Ratsam-pitsarana ity ny Vondrona Iraisam-pirenena momba ny Asa na « Organisation Internationale du Travail » mba hidirana ao anatin’ny Hay tao ara-kajy mirindra.
Tao anatin’izany indrindra dia nidina ifotony teo anivon’ity Ratsam-pitsarana ity ny Mpitahiry ny Tombokasem-panjakana Ministry ny Fitsarana, Ramatoa RANDRIAMANANTENASOA Landy Mbolatiana miaraka amin’ny Talen’ny Vondrona Iraisam-pirenena momba ny Asa, Andriamatoa MUIA Frédérique, nijery ny fomba fitehirizana ny antontan-taratasin’ady.

🇲🇫 Dans le cadre du projet de digitalisation du Tribunal de Travail d’Antananarivo, l’Organisation Internationale du Travail (OIT) en tant que partenaire incontournable de la juridiction sociale, envisage de lui fournir un appui aux fins de mener le projet à bonne fin. Ainsi, une visite du Tribunal de Travail a été faite par le Ministre de la Justice Madame RANDRIAMANANTENASOA Landy Mbolatiana, représentant le gouvernement, et le Directeur de l’OIT Monsieur MUIA Frédérique, avec son équipe, dans le but de bien concrétiser le projet et d’effectuer un état des lieux notamment de l’archivage des dossiers contentieux.

Posted in Autres Evenements

Tobim-pamokarana Ambodivato.

📌 Zoma 31 mai 2024, nandritra ny fiakaram-bokatry ny « camp pénal » eto Moramanga, dia nijery ny fivoaran’ny asa mahakasika ny fanorenana ireo trano ho tobim-pamokarana, ao Ambodivato Moramanga, Faritra Alaotra Mangoro ihany koa ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana, Minisitry ny Fitsarana, RANDRIAMANANTENASOA Landy Mbolatiana.

🎯 Ho atao « camp pénal pilote » ity « camp pénal » Ambodivato, Moramanga, Faritra Alaotra Mangoro ity 🎥 raha ny laha-teniny.Posted in Actualités

Fifidianana Solombavam-bahoaka.

📌 Alarobia 29 Mey 2024, tonga nanatanteraka ny adidy amin’ny maha-olom-pirenena azy ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana, Ministry ny Fitsarana, RANDRIAMANANTENASOA Landy Mbolatiana teto amin’ny faritra misy azy eto Ivato amin’izao fotoanan’ny fifidianana Solombavam-bahoaka izao.

Posted in Actualités

FIARAHABANA NY MINISITRY NY FITSARANA NOHO NY FETIN’NY RENY.

📌Alatsinainy 27 Mey 2024, Noho ny fankalazana ny fetin’ny reny ny alahady lasa teo dia tonga niarahaba an-dRatamatoa Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana, Minisitry ny fitsarana RANDRIAMANANTENASOA Landy Mbolatiana ny mpiara-miasa rehetra teto amin’ny Minisitera sy ireo lehibe avy amin’ny Fitsarana isan-tsokajiny.

⭕ »Arahabaina ry ilay nahasoavina, ny Tompo hombanao » hoy ny Tonia Mpampanoa Ambony eo anivon’ny Fitsarana Tampony raha nitondra ny teny fiarahabana ny tenany.
Ny Minisitra tetsy andaniny dia naneho ny fankasitrahany sy ny fifaliany tamin’izao fihetsika izao ary namerina niarahaba an’ireo RENy rehetra.

Posted in Autres Evenements

Toliara: Fampiofanana ny Mpitsara.

📌 Alarobia 22 hatramin’ny Zoma 24 may 2024, tao Toliara, no notontosaina ny fampiofanana ny Mpitsara mikasika ny lohahevitra «Ady amin’ny kolikoly sy amin’ny fitrandrahana tsy ara-dalàna ny biby sy ny zavamaniry-dia» (Lutte contre la corruption et contre le trafic des espèces sauvages).

📚 Nokarakarain’ny Sekolim-Pirenena Mampiofana ny Mpitsara sy ny Mpiraki-draharaha (ENMG).
Ireo mpitsara ao amin’ny Fitsarana Ambony ao Toliara, ny Fitsarana Ambaratonga Voalohany ao Toliara, Fianarantsoa, Ampanihy, Ambovombe Androy, Ankazoabo Sud ary ao Morombe no mpandray anjara nandritra io fiofanana io.

🎯 Fanamafisana ny fahaiza-manaon’ny mpitsara amin’ny fanenjehana, ny famotorana ary ny fitsarana ny raharaha mikasika ny ady amin’ny kolikoly sy ny fitrandrahana tsy ara-dalàna ny biby sy zava-maniry-dia no tanjon’ity fampiofanana ity ka izany indrindra dia natao mba hanatsarana hatrany ny kalitaon’ny asam-pitsarana.

🔖 Andiany faharoa ity notontosaina ity ary hisy andiany fahatelo sady farany mikasika io lohahevitra io ihany ka izany dia atao tsy ho ela.

🐼 Ity fampiofanana ity dia tontosa nohon’ny fanohanana ara-bola sy ara-teknikan’ny World Wildlife Fund (WWF) sy USAID.