Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana sy Minisitry ny Fitsarana: Hafainganina ny asam-pitsarana

Mazava sy hentitra ny toromarika nomen’ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana sy Minisitry ny Fitsarana, Atoa IMBIKI Herilaza. Nanatontosa fidinana ifotony teny anivon’ny Lapan’ny Fitsarana Anosy ny tenany androany Talata 31 Aogositra 2021, nihaona tamin’ireo mpitsara eo anivon’ny Fitsarana Ambaratonga Voalohany (Tribunal de Première Instance – TPI) sy ireo mpitsara ao amin’ny Fitsarana Ambony (Cour d’Appel – CA). Hanatrarana ny tanjona « Fitsarana manakaiky vahoaka » dia tsy maintsy hafainganina ny asa sy ny raharaham-pitsarana. Nisy ihany koa ny fanentanana amin’ny fanajana ny lera fiasana, ny fahaiza-mandray olona ary ny ady amin’ny kolikoly.
Nanotrona ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana sy Minisitry ny Fitsarana tamin’izao dinikasa izao Atoa Mpandrindra ny Birao fandrindrana sy fanaraha-maso ny Fitsarana sy ny Fonja (BCCJEP), Rtoa Tale Jeneralin’ny Raharaham-pitsarana sy ny Fandinihana ary ny Fanavaozana (DGAJER), Ny Talen’ny Fitsirihana ny Fitsarana (DIJ), Rtoa Talen’ny Fampiroboroboana ny Fahitsiana (DPI), Rtoa Talen’ny Fandraharahana ny Fitsarana (DAJ), Atoa Talen’ny Kabinetran’ny Minisitry ny Fitsarana (DirCab), ary Atoa Tale mpisolo toerana amin’ny Teknolojiam-pifandraisana sy ny Serasera (DSIC).
Toy izao ny fanazavana nentin’ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana sy Minisitry ny Fitsarana, Atoa IMBIKI Herilaza.