Posted in Actualités

Fivorian’ny OMC.

📌Manoloana ny tsy fandriampahalemana ao amin’ny Faritra Androy sy Anosy dia nisy ny fivorian’ireo OMC Nasionaly tao Behara, Distrikan’Amboasary Atsimo. Fivoriana izay notarihin’Andriamatoa Praiminisitra Lehiben’ny Governemanta niarahana tamin’ ireo Ministra sy ireo tompon’andraikitra voakasika amin’izany.

➡️Nisy ny toromarika nomena sy fanapahan-kevitra noraisina nandritra izany fivoriana izany entina hamahana io olan’ny tsy fandriampahalemana any antoerana io.
Ho an’ny ratsam-pitsarana manokana kosa dia nisy ny torolanana hanamafisana ny politika fanenjehana mifandraika amin’ny tranga misy any an-toerana, sy hanatsarana ny fiaraha-miasa amin’ireo « officiers de police judiciaire ».

Posted in Actualités

Fonjan’Ambovombe.

📌Sabotsy 27 aprily 2024, tamin’ny fandalovan’ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana, Minisitry ny Fitsarana RANDRIAMANANTENASOA Landy Mbolatiana teto amin’ny Faritra Androy teto Ambovombe dia nitsidika ny Fonja ny tenany niaraka tamin’ireo mpiara miasa aminy nijery ny zava-misy eo an-toerana.

➡️Nandritra izany no nanolorany Vary, Voamaina , Farine, Menaka, Savony, koveta, Milina fanjairana, balina lamba ary lafaoro hanampiana ireo voafonja amin’ny fianarak’asa ho fanomanana azy ireo hiverina eo anivon’ny fiaraha monina.
Teo ihany koa ny fanomezana solosaina sy imprimante ho an’ireo Mpandraharahan’ny fonja.

⭕Tao arianan’izay dia nojerena ny « jardin pénal » izay manampy amin’ny famatsiana sakafon’ny voafonja. Nojerena ihany koa ny tombim-pamokarana iray antsoina Ehavo izay miala 37km ny tanàna, mirefy 27ha. Tsikaritra tamin’izany ny olana hamokarana amin’io toerana io ka ho jerevana ny vaha olana amin’izany.

Posted in Autres Evenements

AVIS CONCOURS D’ENTREE A l’Ecole Nationale d’Administration Pénitentiaire.

Cliquez 👉👉ici👈👈 pour aller à la page « Avis de Concours »

Posted in Actualités

Fidinana ifotony Ambovombe.

📌 Nigadona anio Alakamisy 25 Aprily 2024 eto amin’ny faritr’Ambovombe ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana, Minisitry ny Fitsarana RANDRIAMANANTENASOA Landy Mbolatiana, nitsidika ny Fitsarana Ambaratonga Voalohany sady nanao dinik’asa ho fanatsarana ny fitantanana ho tombontsoa an’ireo vahoaka.

⭕ Tao anatin’izany no nanoloran’ny Minisitra solosaina 3 miaraka amin’ny « imprimante » iray. Teo ihany koa ny nitondrana fanazavana sy fizarana ireo diary fanarahan-draharaha eo anivon’ny Fitsarana.

✅ Ny fidinana ifotony toy izao dia ilaina mba hahitana ny zava-misy tokoa hitondrana fanavaozana.

Posted in Autres Evenements

Formation PAJAMA(Le Hintsy).

📌 Le projet d’Appui à la Justice à Madagascar (PAJMA), financé par l’AFD (Agence Française de Développement) a organisé une formation le 25 et 26 Avril au complexe « Le Hintsy » à Ambohimanambola.

➡️ Les logiciels présentés lors de la formation comprenaient un logiciel statistique, un logiciel PIP (Programme d’Investissement Public) et un logiciel de messagerie interne.

➡️ Ces outils ont été conçus pour faciliter le suivi des activités et des projets au sein du Mnistère, ainsi que pour améliorer la communication interne entre les différentes directions et services.

⭕ Les représentants de chaque direction du Ministère y ont participé, bénéficiant ainsi de nouvelles compétences et d’outils modernes pour faciliter leur travail au quotidien.