Posted in Actualités

Fidinana ifotony : Hapetraka tsy ho ela ny PAC Fianarantsoa

Manao dia mianotra ny ezaka fampandrosoana ny asam-pitsarana. Tontosa ny Alahady 10 Oktobra 2021, ny fitsidihana ny trano hisy ny birao Foiben’ny Tendro iadivana amin’ny kolikoly (PAC) ao Fianarantsoa. Nijery ifotony ny toerana rehetra, sy ny trano ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana, Ministry ny Fitsarana, Andriamatoa IMBIKI Herilaza niaraka tamin’ireo tompon’andraikitra isan-tsokajiny sy mpiara-miasa aminy akaiky. Araka izany dia hatsangana tsy ho ela ny PAC Fianarantsoa, rehefa vita ny asa fanamboarana sy fanavaozana ny trano.

Posted in Actualités

Fidinana ifotony eto Fianarantsoa: Notsidihana ny Fonja sy ny Fitsarana

Mandroso ny ezaka fanatsarana ny asam-pitsarana. Ny Fonja sy ny Fitsarana eto Fianarantsoa no notsidihana ifotony, amin’izao andro faharoa sy fahatelo izao. Nitarika ny delegasiona ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana, Minisitry ny Fitsarana Andriamatoa IMBIKI Herilaza.

Toy ny tao Antananarivo, tany Toliara sy Mahajanga, dia notsidihana ny Fonja. Nijery ifotony, nihaino, nampahery, ary nitondra vahaolana sy nanolotra « lecteurs vidéo » sy fahitalavitra.

Nihaona tamin’ireo Mpitsara sy Lehiben’ny Firaiketan-draharam-pitsarana, sy Mpiraki-draharaha teto koa Atoa Minisitra ka nanome ireo toromarika samihafa amin’ny raharaham-pitsarana.

Dinikasa niaraka tamin’ireo Mpitsara, sy ireo Lehiben’ny Mpiraki-draharaha sy Mpiraki-draharaha isan-tsokajiny (TPI/CA/TF/TA/PAC), no nanohizana ny fitsidihana. Anisan’ny nivoitra ny fitsipi-pifehezana sy fitondran-tena, ny fanafainganana ny asam-pitsarana, ary ny fanatrarana ny tanjona amin’ny taha 70/30.

#SahiaMitoroka

Posted in Actualités

Fanajana ny zon’olombelona : Natolotra androany ny Fonjaben’i Fianarantsoa

Anaty Velirano faha-3 nataon’Andriamatoa Filohan’ny Repoblikan’i Madagasikara ny lafiny fandriam-pahalemana sy ny fanajana ny zon’olombelona. Mandroso ny ezaka. Tontosa androany Sabotsy 9 Oktobra 2021 teto amin’ny Fokontany Volamena, Kaominina Ambalakely, eto Fianarantsoa ny fanolorana ny Fonjabe vaovao sy manara-penitra, izay mahazaka hatramin’ny voafonja 1.000 isa. Nanolotra fiara iray avy amin’ny tenany manokana mba hitaterana ireo voafonja ihany koa ny Filoham-pirenena Malagasy.

Tanjona ny haha-toerana fanarenana sy fanabeazana ary fanajana ny zon’olombelona ny fonja, fa tsy ho toerana fanasaziana fotsiny ihany, satria hisy amin’izy ireo no hiverina eny anivon’ny fiaraha-monina rehefa vita sazy, na koa voatsara. Na dia mifonja ary izy ireo dia manana zo, hoy Andriamatoa Filohan’ny Repobikan’i Madagasikara tanaty lahateny nataony.

Ho an’ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana, Minisitry ny Fitsarana, Andriamatoa IMBIKI Herilaza, dia tarigetra ny fahatrarana ny taha 70/30 mialoha ny faran’ny taona, sy hanenana ny isan’ny voafonja ary ny fanavaozan-drafitra sy fanohanana ny Fandraharahana ny Fonja.

Ankoatra izay, dia nisy ny fanaovan-tsonia fifanarahana niarahany tamin’ny Ben’ny Tanànan’ny Kaominina Ambalakely. Fifanarahana miompana amin’ny fanomezan’ny Ministeran’ny Fitsarana ny ampahan-tany efa misy ny “Lycée” ho na’ny Kaominina, izay tafiditra ao anatin’ny velaran-tany tokony ho an’ny Ministera. Dingana manaraka araka izany ny famitana “titre” sy fametrahana “borne” amin’ity “Lycée” ity.

Posted in Autres Evenements

Fidinana ifotony : Faritra maro no nalehan’ny eo anivon’ny DGJ

Tsy mitandro hasasarana ny eo anivon’ny « Direction des Greffes Judiciaires » notarihan-dRamatoa Talen’ny Firaketan-draharahan’ny Fitsarana. Faritra maro no nanaovana fidinana ifotony.
Ny Alarobia 06 Oktobra 2021, andro fahatelo no nihaonana tamin’ireo lehiben’ny Fitsarana, ny lehiben’ny firaketan-draharaha ary ireo mpiraki-draharaha ao amin’ny Fitsarana Ambaratonga Voalohany ao Fenoarivo Atsinanana.
Ny Alakamisy 07 Oktobra 2021 kosa dia ny teo anivon’ny Fitsarana Ambaratonga Voalohany tao Vatomandry no nanohizana ny fitsidihana, ary namaranana izany ny tao amin’ny Fitsarana Ambaratonga Voalohany ao Moramanga ny Zoma 08 Oktobra 2021.

Izany no natao moa dia ho fanatsarana hatrany ny kalitaon’ny asa firaketan-draharaham-pitsarana, ho fanomezana fahafaham-po ireo manan-draharaha eo anivon’ny fitsarana, ary indrindra ho fanamorana ny fanatonan’ny vahoaka ny Fitsarana.

Posted in Actualités

Pejy an-tsary : Fidinana ifotony eto Fianarantsoa

Fidinana ifotony ataon’ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana Ministry ny Fitsarana, Andriamatoa IMBIKI Herilaza eto Fianarantsoa. Feno ny fandaharam-potoana. Nisy ohatra androany ny fihaonana tamin’ireo solontenan’ny Fokonolona teto Lalangina, izay nanolorany omby iray avy amin’ny anaran’ny tenany manokana