Posted in Autres Evenements

MPANDRINDRA NASIONALIN’NY TENDRO HIADIANA AMIN’NY KOLIKOLY PAC : Nivoaka ny tatitra ho an’ny asa vita taona 2022.

🎤 Resadresaka nataon’ny Mpanao gazety tamin-dRamatoa RABARIJOHN Rivonandrianina, Mpandrindra Nasionalin’ny Tendro hiadiana amin’ny Kolikoly na PAC.

🎥 Manasa anao.

Posted in Actualités

ANTENIMIERAM-PIRENENA : NITATITRA NY ASA VITA SY ANDALAM-PAMITANA ARY NY VINA HO TANTERAHANA NY MPITAHIRY NY TOMBOKASEM-PANJAKANA, MINISITRY NY FITSARANA.

📌 Notanterin’ny Mpitahiry ny Tombokasem-panjakana, Minisitry ny Fitsarana, teo anatrehan’ny Solombavambahoaka fa anatin’ny asa efa natomboka, ary mitohy hatramin’izao ny fanafainganana ny raharaham-pitsarana, niainga tamin’ny fampiharana ny lamin’asa vaovao, ho an’ny fitsarana ny ady tany, ary mitohy amin’ny fanenana ny isan’ny voafonja tsy voatsara sy fampakarana ny isan’ny voafonja voatsara, ka ny Fonjan’ Antanimora no nanaovana azy voalohany.

⭕️ Notanterin’ny Minisitra RANDRIAMANANTENASOA Landy Mbolatiana ihany koa ny fampiharana ny ady amin’ny kolikoly, tafiditra ao anatin’izany ny fampiasana ny teknolojia arakajy mirindra, sy ny fifaneraserana mivantana amin’ny vahoaka, amin’ny alalan’ny Fiara Zo, izay iarahana miasa amin’ny PNUD. Ankoatr’izay dia noraketiny tamin’ny tatitra ny fanamafisana ny fambolena eny anivon’ny  » Camp Pénal », ahafahana manena ny fandaniam-bola amin’ny famatsiana ara-tsakafo ny voafonja.

➡️ Izany rehetra izany dia arahin’ny fanavaozana sy fanapariahana ny lalàna izay tokony ho fantatry ny vahoaka.
Nitarika ny fihaonana teto Tsimbazaza ny Filoha Lefitry ny Antenimieram-pirenena avy amin’ny Faritanin’ Antananarivo.

Posted in Autres Evenements

FIARA ZO : AMBONDROMAMY sy MAMPIKONY.

Ny raharaha mahakasika ny ady tany no tena maharary ny vahoaka, raha Ambondromamy sy Mampikony no atao fintina fohifohy nandritra ny fandalovan’ny FIARA ZO.

🎤 Ny Tafatafa nifanaovan’ny Mpitahiry ny Tombokasem-panjakana,
Ministry ny Fitsarana, Ramatoa RANDRIAMANANTENASOA Landy Mbolatiana tamin’ny Mpanao gazety teny an-toerana.

🎥 Manasa anao ary.

Posted in Actualités

Fitsarana misahana ny ady atao amin’ny Fanjakana ao Toamasina: Fitsarana manetriketrika nametrahana ny Tonia Mpampanoa.

📌 Napetraka tamin’ny toerana ny Tonia Mpampanoa eo anivon’ny Fitsarana misahana ny ady atao amin’ny Fanjakana ao Toamasina ny 26 Mey 2023.

⭐ Nanatrika sy nanome voninahitra ny fotoana ny Filohan’ny Fitsarana Tampony sy ny Tonia Mpampanoa Ambony eo anivon’ny Fitsarana Tampony izay nisolotena an-dramatoa Mpitahiry ny Tombokasem-panjakana, Ministry ny Fitsarana.

Posted in Autres Evenements

ENMG: Tsy misy ahiahiana ny fifaninana hidirana ho mpianatra Mpirakidraharaha.

🎥 Mitondra fanazavana momba ny fikarakarana ny fifaninana hidirana ho mpianatra mpirakidraharaha ny Tale jeneralin’ny Sekolim-pirenena Mampiofana ho Mpitsara sy Mpirakidraharaha (Enmg) A/toa RAMAROLAHIHAINGONIRAINY Anthony.

📌Tsy misy tokony ahiahiana hoy izy ny momba ny fifaninana fa hisy ary ho ambara eo ihany ny fotoana ho anaovana izany.