Fivorian’ny lehiben’ny Fitsarana.

📌Zoma 14 jona 2024, nofaranana ny fivoriana hateloana an’ny Lehiben’ny Sampam-pitsarana misahana ny ady ifanaovan’ny olon-tsotra eto Mahajanga sy Antsiranana.

✅Nanamarika ny fivoriana ny fandraisana anjara mavitrika an’ireo mpandray anjara ary hita ny fahavononan’ny tsirairay hanatsara sy hampitovy ny fomba fiasa isaky ny rantsam-pitsarana araky ny fifanakalozana natao.

➡️Nanamafy ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana, Ministry ny Fitsarana, Ramatoa RANDRIAMANANTENASOA Landy Mbolatiana fa araky ny Andry fahatelon’ny Fanjakana dia mila hatsaraina ny fitantanana eo anivon’ny fitsarana mba hitondra vokatra azo tsapain-tanana manoloana ireo vahoaka manan-draharaha ary hitondra fanovana eo amin’ny asa.

⭕Hentitra ny Minisitra tamin’ny fampatsiahivana ireo Lehiben’ny Sampam-pitsarana ireo ny amin’ny adidy sy andraikitra tokony efain’izy ireo amin’izany.
Tsiahivina fa ny lohahevitra tamin’ity fivoriana ity dia ny « Fahaizana mitarika sy fahaiza-mitantana manoloana ny fiovana eo anivon’ireo ratsam-pitsarana ».

🎥 Notanterahina ny 12-13-14 jona 2024, teto Mahajanga.