Fanajana ny zon’ny ankizy.

📌Ho famaranana ny fankalazan’ny Minisiteran’ny Fitsarana ny Iray Volan’ny Ankizy dia nakatona anio ny fivoriamben’ireo Mpitsara ny raharaha momba ny ankizy manerana ny Nosy izay notanterahina tao amin’ny Hôtel Carlton nandritry ny telo andro.
Nandritry ny lahateniny, ny Mpitahiry ny Tombokasem-panjakana, Ministry ny Fitsarana, Ramatoa RANDRIAMANANTENASOA Landy Mbolatiana dia nanamafy fa ny tombontsoa ambonin’ny ankizy no tokony jeren’ny Mpitsara rehefa mandray raharaha momba ny ankizy.

⭕Nampatsiahy ihany koa izy fa misy fepetra hafa azo raisina amin’ny ankizy nanao heloka alohan’ny famonjana, izay vahaolana farany.
Mbola maro ihany koa ny fepetra notanisain-dRamatoa Ministra entina hanatsarana ny fitsarana ny raharaha mahakasika ny ankizy. Izany no natao dia ho fanamafisana hatrany ny zon’ny ankizy hanana fitsinjovana manokana rehefa manan-draharaha eny amin’ny fitsarana.
Ity atrikasa ity moa dia notohanan’ny mpiara-miombon’antoka UNICEF.

➡️Talohan’ity lanonana famaranana ity ihany koa no nisantarana ny fifaninanana « Ny zontsika, ny hoavintsika » izay nokarakarain’y Minisiteran’ny Fitsarana manokana ka nandraisan’ireo ankizy tezaina eny amin’ny Akany rehetra eto Antananarivo anjara tamin’ny fizarana ny mari-pankasitrahana sy ny loka ho an’ireo sangan’asa miavaka indrindra isan-tsokajiny. Ka ankizy 22 tamin’ireo ankizy 461 nandray anjara no nahazo izany loka izany izay ahitana tablette, kitapo misy fitaovam-pianarana maro, kilalao, boky, akanjo, sns. Ireo fanomezana ireo dia nentina hanandratana hatrany ny zon’ireo ankizy ireo.

🎥 Horonan-tsary fohy