Fidinana ifotony taty amin’ny faritra SAVA sy DIANA.

📌Fidinana ifotony taty amin’ny faritra SAVA sy DIANA izay nitokanana fotodrafitrasa sy fanolorana « kit solaire » ho an’ny vahoaka avy amin’ny fitondram-panjakana izay notarihan’ny Filoham-pirenena Malagasy, A/toa Andry RAJOELINA.

⭐ Nanatrika sy nanome voninahitra izany ny Mpitahiry ny Tombonkasem-panjakana, Minisitry ny Fitsarana, A/toa RAKOTOZAFY François niaraka tamin’ireo mambran’ny Governementa.

⭕Tao anatin’izany ny fampisehoana ny hetsika fanaovana kopia sy karapanondrom-pirenena maimaimpoana, izay natao tao amin’ny kaominin’ambanivohitra Daraina sy Betsiaka. Tsiahivina fa tamin’ny herinandro lasa teo no nosakafana tamin’ny fomba ofisialy ity hetsika ity izay tontosaina maneranany lafivalon’ny Nosy.

📷 Pejy an-tsary 09 Septambra 2022.