Vehivavy vaofonja ao Toamasina.

Zoma, faha 08 Martsa 2024, tao amin’ny Fonjan’i Toamasina, tonga nanamarika ny andron’ny Vehivavy, niaraka tamin’ny Voafonja, ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana, Ministry ny Fitsarana RANDRIAMANANTENASOA Landy Mbolatiana.

⚙️ Nandritra izany no namelabelarany ny politikam- panjakana mikasika ny fanomezan-danja ny maha- olona. Ao anatin’ny fanatanterahana izany ny fanatevenana ny fanofanana ny Voafonja, izay sady fanomanana ny famerenana azy ireo eny anivon’ny fiarahamonina no fanamafisana ny ady amin’ny fahantrana.

Ho tan-tsoroka amin’izany dia nanolotra fitaovana ho an’ny Fonja tao Toamasina ny Ministry ny Fitsarana. Izany dia nahitana milina fanjairana, miaraka amin’ny kofehy, hety, valonan-damba, Lafaoro, lafarinina, siramamy, koveta, fitaovana fanaovam-bolo. Ankoatr’izay dia nisy ny fizaràna sakafo nohon’ny fankalazana ny andron’ny Vehivavy.

Nilaza ny solotenan’ny Voafonja nandray fitenenana fa velom-panantenana izy ireo satria izay vao nisy Ministra nanamarika ny andron’ny Vehivavy niaraka tamin’ny Voafonja, ary nitondra fananarana sy fankaherezana ho azy ireo.

Tetsy ankilan’izay, ny Minisitry ny Fitsarana RANDRIAMANANTENASOA Landy Mbolatiana dia nisaotra ny Mpiara-miasa sy ny Mpiara-miombon’ antoka, na ny Fikambanana isan-tsokajiny eto Madagasikara sy any ivelany izany, na ny Mpitondra Fivavahana, nohon’ny tan-tsoroka entin’izy ireo amin’ny Fanarenana ara-tsosialy ho an’ny Voafonja.

Raha ny eto Toamasina dia miisa dimy ny Lefitry ny Lehiben’ny Fonja ka Vehivavy ny telo amin’izany.
Miisa 60 kosa ny Vehivavy Voafonja ka iray amin’izy ireo no tsy ampy taona.