Fonjan’i Toamasina.

Zoma, faha 08 Martsa 2024, tao amin’ny Fonjan’i Toamasina, nijery ny vokatry ny fanofanana nomena ny Voafonja ny Mpitahiry ny Fitombokasem- panjakana, Minisitry ny Fitsarana RANDRIAMANANTENASOA Landy Mbolatiana.

Nandritra izany no nahafantarana fa, efa betsaka ireo mpanjifa ny asa tanan’ny Voafonja ary tsy ny Malagasy ihany fa hatramin’ny teratany vahiny.

Misy ireo mividy ny asa tanana efa vita, misy ihany kosa ireo mampanao manaraka ny endrika ilainy.
Ny vola azo amin’izany dia ho entina manatsara ny fitaovana sy ireo akora hampiasaina, ary misy am- pahany homena izay Voafonja nanao ny asa tanana mba hanomanan’izy ireo ny ho aviny.

Ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana, Minisitry ny Fitsarana RANDRIAMANANTENASOA Landy Mbolatiana dia nilaza fa tsy maintsy hampitomboina hatrany ny traikefan’ireo Voafonja mandalo fiofanana. Nanome fitaovana hanatanterahana izany izy ary nisaotra ny Mpampiofana sy ny Mpanohana ara-bola sy ara-tekinika nohon’ny fandraisan’ andrakitra miaraka amin’ny Ministeran’ny Fitsarana mikasika ny asa fanarenana ara-tsaina, ara-tsosialy ary ara-pihariana ho an’ ireo rehetra manala sazy eto amin’ny Fonjan’i Toamasina.