Fonjan’ny Toliara.

📌Zoma faha-15 Marsa 2024.
Fonjan’i Toliara, nijery ny zavamisy iainan’ny Voafonja ny Mpitahiry ny Tombokasem-panjakana, Minisitry ny Fitsarana. Nandritra izany no nilazany fa
tsy maintsy hampitomboina ny fanofanana ny Voafonja. Izany dia mba ho fanamafisana ny fanarenana ny fiainan’izy ireo, rehefa tapitra ny sazy. Ary ho fanatanterahana ny politikam-panjakana dia ny fanomezan-danja ny mahaolona.

⭕Nohamafisiny fa fanofanana mivelatra amin’ny sehatra maro no hampanaovina ny Voafonja ka tsy maintsy mametraka fiaraha-miasa amin’ny karazam-pikambanana matianina ny tompon’andraikitry ny Fonja. Ao anatin’izany ny fiaraha-miasa amin’ny tompon’andraikitra eo anivon’ny Minisiteran’ny Fampianarana Tekinika sy Fanofanana arak’asa. Ho tan-tsoroka amin’izany dia nanolotra fitaovana ho enti-miofana ny Minisitry ny Fitsarana. Nahitana lafaoro miaraka amin’ny kojakoja fanaovana mofomamy, milina fanjairana miaraka amin’ny kofehy sy valonan-damba, fitaovana fidiovana, koveta sy fandokoana trano ary sakafo.

➡️Raha ny eto amin’ny Fonjaben’ny Toliara, 837 no isan’ny Voafonja. Lehilahy ny 787, 25 no isan’ny Vehivavy, 25 Zaza tsy ampy taona ka zazalahy ny 22 ary 3 kosa ny zazavavy.