Fitsidihana ara-pomba fanajana.

📌Alatsinainy 03 Mey 2024, tonga nanao fitsidihana ara-pomba fanajana an-dRamatoa RANDRIAMANANTENASOA Landy Mbolatiana, Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana, Ministry ny Fitsarana teto Faravohitra i Ramatoa Sana AL-ATTAR « Expert international » izay ao anatin’ny « Comité de pilotage de l’Elaboration de la Stratégie Nationale de la Lutte Contre la Corruption (SNLCC)  » niaraka tamin’ny solon-tena avy amin’ny « Comité pour la Sauvegarde de l’Intégrité ».

➡️Ny tena votoatin’ny fitsidihana dia ny fandinihana ny zava-misy eto an-toerana ka hiaraha-miasa sy hifanampiana mba hametrahana paik’ady hiadiana amin’ny kolikoly.