Fanolorana solosaina.

📌Zoma 24 mey 2024, ao anatin’ny ezaka fanomezana solosaina izay ataon’ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana, Minisitry ny Fitsarana RANDRIAMANANTENASOA Landy Mbolatiana dia nahazo anjara ihany koa ny teto amin’ny Minisiteran’ny Fitsarana foibe sy ny Fitsarana Ambaratonga Voalohany ao Ambositra.

⭕Izao fanolorana izao dia entina hanampiana ny fampitaovana ireo mpiasa sy hanatsarana ny kalitaon’ny asa ho fanomezana fahafaham-po ny vahoaka manan-draharaha, izay tanjona tafiditra amin’ny fanamafisana ny Fanjakana tsara tantana. Izao koa no natao dia mba ho fintsinjovana ireo mpiasa.