Fananganan-tsaina.

📌Alatsinainy 06 May 2024, ho fanomezam-boninahitra ny firenena dia nanatanteraka fananganan-tsaina teto amin’ny Fitsarana Tampony Anosy, ny mpiara-miasa rehetra. Nitarika ny fotoana, nisolo tena ny Minisitry ny Fitsarana, ny Sekretera Jeneralin’ny Ministeran’ny Fitsarana RARIVOJAONA Émile Andrianirina.

⭕Tao anatin’izany no nitondrany ny fialan-tsinin-dRamatoa Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana Minisitry ny Fitsarana, nohon’ny andraikitra hafa sahaniny, amin’ny maha Minisitry ny Mponina mpisolo toerana azy.

➡️Nambarany nandritra ny fandraisam-pitenenany fa, nahazo fiofanana sy fanampian’ny Ministeran’ny Fitsarana, amin’ny resaka « logistique » ny PSRMV.

➡️Mahakasika ireo « Task force 50 000 jugements correctionnels » dia nanao fanentanana, ny Sekretera Jeneralin’ny Ministeran’ny Fitsarana Mpisolo toerana, ny tsy hiandrasana baiko, fa mba samy handray ny andraikitra mifanandrify ny asany ny tsirairay.

➡️Nasiany resaka ny mahakasika ny fanamafisana ny fitandroana ny filaminana (sécurité) eny anivon’ny fonja. Tsy adinony ihany koa ny nampatsiahy ny fampiasana sy ny fanantanterahana ireo drafitr’asa (…, carnet de suivi) napetraky ny Ministera.