Posted in Actualités

FITSARANA AMBARATONGA VOALOHANY MAROANTSETRA, AMPERIN’ASA NY FILOHANY, NANATRIKA NY FAMETRAHANA AZY TAMIN’NY FOMBA OFISIALY NY MPITAHIRY NY TOMBOKASEM-PANJAKANA, MINISITRY NY FITSARANA.

📌 Ny Zoma 19 Mai no nanaovana ny lanonam-pitsarana manetriketrika, nametrahana an-dRamatoa MAEVAZAKA Josie Thérencia, ho Filohan’ny Fitsarana Ambaratonga Voalohany ao Maroantsetra.

⭕ Fanambiny ny hanao laharam-pahamehana ny ady amin’ny famotehana ny tontolo iainana, ny fiparitahan’ny zava-mahadomelina ary ny fanafainganana ny raharaham-pitsarana, indrindra ny ady tany, izay tena mahazo vahana eny anivon’ny fiaraha-monina.

⭕ Tetsy an-kilan’izay, ny Mpitahiry ny Tombokasem-panjakana, Minisitry ny Fitsarana, Ramatoa RANDRIAMANANTENASOA Landy Mbolatiana, dia nanamafy hatrany fa tsy maintsy halavirina ny kolikoly, ary nanao antso avo amin’ny tompon’andraikitra rehetra amin’ny raharaham-pitsarana, mba samy hanatanteraka izany. Namafisiny ihany koa fa miara-miasa ny Minisiteran’ny Fitsarana sy ny PNUD ka misy ny fanatontana boky, mirakitra ny didim-pitsarana nivoaka tany aloha, hahafahana mampitovy ny didy mivoaka amin’ny raharaha mitovy, ka tsy hisy ny fitanilana.

➡ Taorian’ny lanonana ara-pitsarana manetriketrika, nametrahana tamin’ny toerany, ny Filohan’ny Fitsarana Ambaratonga Voalohany ao Maroantsetra, dia nitsidika ny Fonja tao an-toerana ny Minisitra RANDRIAMANANTENASOA Landy Mbolatiana, ary nanolotra jiro hanazavana ny toerana sy vary hanampiana ny eo anivon’ny Fonja.

Posted in Actualités

FONJAN’I MAROANTSETRA: NIJERY NY FOMBA FITANTANANA NY VOAFONJA NY MPITAHIRY NY TOMBOKASEM-PANJAKANA, MINISITRY NY FITSARANA.

📌 Ny Zoma 19 Mai 2023, nitsidika ny Fonjan’i Maroantsetra ny Mpitahiry ny Tombokasem-panjakana, Minisitry ny Fitsarana, RANDRIAMANANTENASOA Landy Mbolatiana. Nandritra izany no nanadihadiany ny fomba fitantanana ny voafonja, ny olana sedrain’ny Mpandraharahan’ny Fonja ary nanazavany ny laharam-pahamehana napetraka, mikasika ny fanafainganana ny raharaham-pitsarana. Ankoatr’izay dia nanolotra fitaovana sy sakafo, hanampiana ny eto anivon’ny Fonjan’i Maroantsetra ny Minisitra.

➡Nanolotra jiro sy vary ho fanampiana ny Fonjan’i Maroantsetra izy.

Posted in Actualités

Fitsidihana arak’asa momba ny ady amin’ny fampijaliana.

📌 Nihaona tamind-Ramatoa RANDRIAMANANTENASOA Landy Mbolatiana, Mpitahiry ny Tombokasem-panjakana, Ministrin’ny Fitsarana, ny « Contrôleur Général de Police » RANDRIANARISON Fanomezantsoa Rodellys, Minisitry ny Filaminam-bahoaka, ary ny Général de division GELLE Serge, Sekreteram-Panjakana miadidy ny Zandarimariam-pirenena, ny 25 aprily 2023 ny iraka manokan’ny Firenena Mikambana izay notanterahin’ny Komity misahana ny fisorohana ny fampijaliana.
✅ Tontosa antsakany sy andavany ny fitsidihana arak’asa voalohany izay notanterahin’ny Komitin’ny Firenena Mikambana misahana ny fisorohana ny fampijaliana teto Madagasikara ny 16 ka hatramin’ny 27 aprily 2023.
⭕ Ankoatry ny fitsidihana ireo toerana fitazomana olona voafetra fahafahana toy ny fonja, ny Kaomisarian’ny Polisim-Pirenena sy ny Borigadin’ny Zandarimaria dia nisy koa ny fivoriana marososona niarahan’ny delegasiona tamin’ireo antokondraharaham-panjakana toy ny Ministera maromaro voakasika, ny Fitsaràna isan-tsokajiny ary ny fahefana Mpanao lalàna, ny Vaomieram-pirenena mahaleo tena momna ny zon’olombelona ary ny fiarahamona sivily.
🔷 Namaranana ny fitsidihana ny fandraisan’ireo Minisitra telo voakasika mivantana amin’ny ady amin’ny fampijaliana dia ny Mpitahiry ny Tombokasem-panjakana, Ministrin’ny Fitsaràna, ny Minisitry ny Filaminam-bahoaka ary ny Sekreteram-Panjakana miadidy ny Zandarimariam-pirenena ireo Delegasiona.
🔴 Nandritra izany fihaonana izany no nanambaran’ireo iraka manokana ireo ny fankasitrahany ny ezaka vitan’ny fanjakàna malagasy momba ny ady amin’ny fampijaliana. Isan’izany ny fankatoavana ny fifanarahana fanampiny amin’ny fifanarahana iraisam-pirenena miady amin’ny fampijaliana sy ny sazy hafa na fampiharana habibiana, tsy maha-olona n’a manambany ny maha olona, ny fanavaozana ny lalàna laharana faha-2008-008 mba hifanaraka amin’ireo fifanarahana iraisam-pirenena ireo, ny fanatsaràna ny tontolon’ny fonja sy ireo voafonja, ny fanatsaràna ny asa fikarohana sy fanenjehana ireo mpanao heloka eny anivon’ny sampandraharahan’ny polisy sy ny zandarimaria, ny fandraisana an-tanana ireo olona manana olana ara-tsaina ary ny fametrahana ny « Mécanisme National de Prévention ».
➡ Na izany anefa dia mbola misy ny ezaka tokony hatao izay nolazaina tao amin’ny fanamarihana mialohan’ny hamoahana ny tatitra.
Marihina fa tafiditra ao antin’ny andraikitry ny Firenena izay nankato ny Fifanekena fanampiny amin’ny Fifanarahana momba ny fampijaliana na ny sazy… ny fitsidihan’ny Komity misahana ny fisorohana ny fampijaliana.
🔴 Ny tanjona dia ny hanatsaràna ny ezaka atao fisorohana ny fampijaliana atao amin’ny olombelona izay voafetra ny fahalalahany ary koa fanampiana ny Fanjakana amin’ny fampandehanana ny Rafitra nasionaly momba ny fiarovana ny fampijaliana.

Posted in Actualités

SEKOLIM-PIRENENA MANOFANA HO MPANDRAHARAHAN’NY FONJA (ENAP): TSY HISY NY TSINDRY AMIN’NY FIFANINANANA HIDIRANA HO MPIANATRA.

📌 Ny Zoma 19 Mey hatramin’ny Alahady 21 Mey 2023 no hanaovana ny fanadinana fifaninanana hidirana ho Mpianatra eo anivon’ny Sekolim-pirenena manofana ho Mpandraharahan’ny Fonja « ENAP ». Mpiadina miisa 7.402 no handray hiatrika izany ary ny Renivohitry ny Faritany 6 no misy ny Foibem-panadinana. 250 no ho raisina ka tsy hisy ny kolikoly na tsindry amin’ny fanafahana olona fa izay mahay no afaka raha ny nambaran’izy Mpitahiry ny Tombokasem-panjakana, Minisitry ny Fitsarana RANDRIAMANANTENASOA Landy Mbolatiana, izay nijery maso ny fomba fanomanana ny fanadinana, tao Tetezambaro Toamasi na. Nampitandrina ny tompon’andraikitra ny tenany mba tsy handray baiko na amin’iza na amin’iza, fa fanadinana tsy misy fiangarana no ilaina. Nanamafy izany ny Tale Jeneralin’ny ENAP, RAZAFINTSALAMA Désiré, ary nanao antso avo amin’ny Ray aman-dReny sy ny Mpanala fanadinana mba tsy handairan’ny fisolokiana fa hifantoka tanteraka amin’ny fahaizana.

✅ Amin’izao fotoana izao dia efa milamina tanteraka, na ny toerana handraisana ny Mpiadina, na ny lazaadina, na ny fitandroana ny fahamarinan’ny fitsarana ny fanadinana.

Posted in Actualités

Fotoam-pitsarana manetriketrika fametrahana ireo Mpitsara hiasa eto anivon’ny PAC na Pôle Anti-corruption eto 67ha Antananarivo.

📌 Tamin’ny Volana Jona 2022 no tapitra ny fotoam-piasan’ireo Mpitsara teo anivon’ny PAC. Mba tsy hampitarazoka ny raharaham-pitsarana momban’ny ady amin’ny kolikoly, dia nantsoina ireo Mpitsara rehetra mahafeno ny fe-petra, handrotsaka ny antotan-taratasy ilaina amin’ny fahafahana mandalo sivana. Dingana maro no narahana ka voatendry ho Filohan’ny Fitsarana Manokana miady amin’ny kolikoly, Ambaratonga Voalohany Antananarivo, Ramatoa RANDRIANJAFY Felanasoa Fernandine, Tonia Mpampanoa lalàna Ramatoa RAHETLAH Baivola, Zokiolon’ny Mpitsara Mpanao Famotorana sy Mpitsara Mpamoaka didy Ramatoa RAKOTONANAHARY Rojosoa, Mpitsara Mpanao Famotorana sy Mpitsara Mpamoaka didy, Ramatoa isany RAKOTOMANDIMBY Vonimbolana sy RAZAFINDRATSIETY Mirana ary RANDRIANARISOA Henintsoa.

⭕ Tamin’ity Talata faha 16 May 2023 ity izy ireo no napetraka tamin’ny fomba ofisialy, tamin’ny alalan’ny lanonam-pitsarana manetriketrika, izay notronin’ny Mpitahiry ny Tombokasem-panjakana, Minisitry ny Fitsarana, Ramatoa RANDRIAMANANTENASOA Landy Mbolatiana, izay nanamafy hatrany fa laharam-pahamehana ny ady amin’ny kolikoly, ny Fitsarana tsy mitanila sy manakaiky Vahoaka. Vonona ny hanatanteraka izany ireto napetraka tamin’ny toerany ireto, raha ny nambaran’izy ireo, ary hampihatra ara-bakiteny ny ady amin’ny kolikoly, izay fototry ny nanangana ny PAC.

⭐ Nanome voninahitra ny lanonana teto amin’ny PAC 67Ha ny Minisitry ny Filaminam-bahoaka, ireo Loholona sy Solombavambahoaka, ny Solotenan’ny Fitsarana Avo Momban’ny Lalàm-panorenana, ny fianakavialnen’ny Fitsarana ary ireo manam-boninahitra sivily sy Miaramila.

🎥 Horonantsary: