Posted in Actualités

Fananganan-tsaina.

📌 Nandritra ny fandraisam-pitenenan’i A/toa RAKOTOZAFY François , Mpitahiry ny Tombokasem-panjakana , Ministry ny Fitsarana tamin’ ny fananganan-tsaina🇲🇬 tety amin’ny Ministeran’ny Fitsarana Faravohitra dia nambarany fa efa voatendry ny Tonia Mpampanoa Ambony eo anivon’ny Fitsarana Tampony (PGCS) ary koa ny Filohan’ny Fitsarana Fandravana (PCas) tamin’ny fivorian’ny Filankevitra Ambonin’ny Mpitsara (CSM) ka miandry ny fanambarana izany amin’ny fomba ofisialy, nanentana ihany koa izy mba hiverina hanao ireo fihetsika ara-pahasalamana mba hisorohana amin’ny valan’aretina COVID 19 izay mirongatra indray ary farany dia nampahery ireo Mpitsara sy mpirakidraharaha manao ny hetsika fanomezana Kopia sy karampanondro ny tenany.

Posted in Actualités

Fananganan-tsaina.

🇲🇬 Akon’ny fananganan-tsaina teto amin’ny Ministeran’ny Fitsarana Faravohitra izay notarihan’ny Mpitahiry ny Tombokasem-panjankana, Ministry ny Fitsarana, A/toa RAKOTOZAFY François.

📌 Nanantitrantitra ny dokotera sady filohan’ny sosialin’ny Ministera mba hitandrina hatrany amin’ny fahasalamana indrindra hisoroka fa lasa mitonbo indray izao ny olona voan’ny « Covid-19 ».

⭕ Nanampy izany ny Ministry ny Fitsarana, A/­toa RAKOTOZAFY François nandritra ny fandraisam-pitenenany ary koa nanentana ireo fitsarana rehetra mba hanao ny ezaka fanatrarana ny tanjona « ratio 70-30 ». Ary nisaotra ireo mpitsara sy mpiraki-draharaha izy amin’ny fanantontosana ny hetsika fanaovana kopia sy karampanondro ho an’ny vahoaka Malagasy.

Posted in Actualités

Fandaharana « ZAKAY ARIK’ARO »

⚖️ Fivahinianan’Andriamatoa François RAKOTOZAFY, Mpitahiry ny Tombokasem-panjakana, Minisitry ny Fitsarana tao amin’ny Fandaharana « ZAKAY ARIK’ARO ».
📽️ Arahanao manontolo ny dinidinika niarahany tamin’Andriamatoa Abraham RAZAFY.

Posted in Actualités

Fananganan-tsaina.

➡ Alatsinainy voalohany amin’ny volana Novambra, fananganan-tsaina 🇲🇬 natao tao amin’ny Fitsarana Tampony Anosy notarihan’ny Mpitahiry ny Tomboksem-panjakana Ministry ny Fitsarana, Atoa RAKOTOZAFY François.
➡Nisy ihany koa fidinana ifotony tao amin’ny Fitsarana Ambaratonga voalohany Anosy Antananarivo.

Posted in Actualités

Fananganan-tsaina.

🇲🇬⚖ Fananganan-tsaina natao teny amin’ny Fonjaben’Antanimora.
Notarihan’ny Mpitahiry ny Tomboksem-panjakana Ministry ny Fitsarana, Atoa RAKOTOZAFY François, ary natrehin’ireo mpiara-miasa aminy akaiky.