Posted in Actualités

Fananganan-tsaina androany 22 Novambra 2021 : Ministeran’ny Fitsarana miady amin’ny Covid-19

Ilaina tanteraka ny fanohizana ny fitandremana. Mbola eo tokoa ny loza, dia ny valanaretina Covid-19. Tarigetra ny fandraisana anjaran’ny Ministeran’ny Fitsarana amin’ny fipariahan’ny valanaretina Covid-19 eto Madagasikara. Nisy ny fanentanana natao ho an’ny mpiasa rehetra tsy ankanavaka androany Alatsinainy 22 Novambra 2021, teto Faravohitra.

Nanomboka ny fanentanana ny Lehiben’ny Sampandraharaha misahana ny Fitsaboana sy ny Sosialy eto anivon’ny Ministeran’ny Fitsarana. Tokony hatao tokoa ny vaksiny hoy izy. Toy izany koa ny fanajana ireo fepetra fiarovana rehetra. Nanamafy izany ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana, Ministry ny Fitsarana, Atoa IMBIKI Herilaza.

Tahaka izao ny fanentanana nataon’i Dokotera RAKOTOMALALA Herisoa Emmanuel. Arahin’ny lahateny nataon’ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana, Ministry ny Fitsarana, Atoa IMBIKI Herilaza.

Posted in Actualités

Fanafainganana ny asam-pitsarana : « Vitaina ny 15 Desambra ny asa » hoy ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana, Minisitry ny Fitsarana

Fanafainganana ny asam-pitsarana no tarigetra. Tanjona voalohany ny hanatrarana ny taha 70/30, (70% no voafonja voatsara, raha 30% sisa no miandry fitsarana) mialoha ny fialan-tsasatry ny Fitsarana izay hanomboka ny 15 Desambra 2021. Mila vita ny asa. Hisy ny fanaovana tomban’ezaka ho an’ny tompon’andraikitra isan-tsokajiny, na eo anivon’ny Fitsarana, na ny eo anivon’ny Fandraharahana ny Fonja.

Ankoatra izay, tsy handeferana velively ireo izay manao ny tsy ara-dalàna, ohatra ny raharaha Fonjan’i Miandrivazo. Filaminana no ilain’ny vahoaka, hisian’ny fampandrosoana ny firenena. Fanantenana, ny hiakaran’ny sora-bola ho an’ny Ministeran’ny Fitsarana ao anatin’ny LFI 2022.

Santionany amin’ireo valim-panontaniana napetraky ny mpanao gazety ireo, androany Alakamisy 18 Novambra 2021 teto Faravohitra.

Atolotra manontolo ny fanazavana nomen’ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana, Minisitry ny Fitsarana, Atoa IMBIKI Herilaza.

Posted in Actualités

Fitsidihan’ny Solontenan’ny Filohan’ny Vaomieran’ny Vondrona Afrikanina : Himasoana ny fahaleovantenan’ny Fitsarana

Miombom-po sy saina amam-panahy ny roa tonta. Tanjona iraisana ny hametraka ny tany tan-dalàna. Tafiditra ao ny fahaleovantenan’ny Fitsarana, ho fanajana ny lalàna ka hisian’ny filaminana, sy hahatomombana ny ady amin’ny kolikoly ary ireo vina anaty Velirano nataon’Atoa Filohan’ny Repoblikan’i Madagasikara.

Nivoitra ireo androany Alakamisy 18 Novambra 2021 teto Faravohitra, nandritra ny fitsidihana ara-pomba fanajana, nataon-dRtoa Solontena manokana an’ny Filohan’ny Vaomieran’ny Vondrona Afrikanina, SEM Hawa Ahmed YOUSSOUF. Vonona hatrany ny Vondrona Afrikaniona hitondra ny anjara birikiny amin’ny fampandrosoana an’i Madagasikara.

Mitondra fanampim-panazavana misesy toy izao, Rtoa Solontena manokana an’ny Filohan’ny Vaomieran’ny Vondrona Afrikanina, SEM Hawa Ahmed YOUSSOUF, sy ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana, Minisitry ny Fitsarana, Atoa IMBIKI Herilaza.

Posted in Actualités

TPI Analanjirofo: Nandray ny toerany ny Filoha vaovao

Tontosa androany Alatsinainy 15 Novambra 2021, tao amin’ny Lapan’ny Fitsarana Ambaratonga Voalohany (TPI) ao Fenoarivo Atsinanana (Faritra Analanjirofo) ny fotoam-pitsarana manetriketrika fametrahana ny Filoha vaovao. Nanome voninahitra ny delegasiona notarihin’ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana Minisitry ny Fitsarana Atoa IMBIKI Herilaza.

Fanafainganana ny asam-pitsarana, ady amin’ny kolikoly, fanatrarana ny taha 70/30. Mitondra ny fandaharan’asany, ny Filoha eo anivon’ny TPI, Rtoa MAMONJISOA Mathieu Andréa.
(Sary nomena)

Posted in Actualités

Pejy an-tsary Alatsinainy 15 Novambra 2021

Fidinana ifotony ao Toamasina ataon’ny Delegasiona tarihin’ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana, Minisitry ny Fitsarana, Atoa IMBIKI Herilaza.
Fitsidihana ny Fonjabe, famoriana ireo mpiara-miasa, fandraisana ireo lehiben’ny fikambanana maro.