PUBLICATIONS RECENTES

Posted in Annonces et Informations

ADY ATAO AMIN’NY HERISETRA MIFOTOTRA AMIN’NY MAHALAHY NA MAHAVAVY ( tohin’ny heloka mikasika ny herisetra):

5- Firaisana ara-nofo tsy ara-boajanahary (actes sexuels contre nature): izany hoe ireo fomba firaisana ara-nofo tsy ara-boajanahary atao amin’ny olon-kafa, amin’ny alalan’ny herisetra, fanerena na fandrahonana.
Sazy: 2 taona hatramin’ny 5 taona an-tranomaizina sy lamandy 2.000.000 ariary hatramin’ny 4.000.000 ariary
6- Fanomezana baiko, fampiasana teny, fihetsika, soratra, hafatra, naverimberina, fanaovana fandrahonana, fanerana iniana na fampiasana zavatra hafa mba hikatsahana tombontsoa na inona na inona karazany avy amina olona iray toy ny firaisana ara-nofo, na ho an’ny tenany na ho an’olona hafa, ary izany dia tsy sitrapon’ilay olona nikatsahana firaisana ara-nofo.
Sazy: Herintaona hatramin’ny 3 taona an-tranomaizina sy lamandy 100.000 ariary hatramin’ny 1.000.000 ariary
Raha toa kosa ireo fihetsika voalaza ireo ka nataon’olon-droa na maromaro nifanaraka mialoha na tsia, tamin’ny olona iray dia :
saziana 2 taona hatramin’ny 5 taona an-tranomaizina sy lamandy 200.000 ariary hatramin’ny 2.000.000 ariary.

Posted in Autres Evenements

Pejy an-tsary androany Alakamisy 02 Desambra 2021: Atrikasa momba ny fampafantarana ireo lalàna vaovao izay ataon’ny Sampandraharaha misahana ny Fanaparihana ny Lalàna aty Tsiroanomandidy.

Tsiahivina fa misy ny fandaharana momba ny « Zo sy Lalàna » ao amin’ny RNM isaky ny Alatsinainy (@8 ora alina) ary ny Alakamisy kosa ny amin’ny TVM (ao arianan’ny vaovao ariva @teny gasy).

Posted in Annonces et Informations

Concours d’entrée à l’ENMG : Résultat final – Filière Judiciaire

Posted in Annonces et Informations

ADY ATAO AMIN’NY HERISETRA MIFOTOTRA AMIN’NY MAHALAHY NA MAHAVAVY ( tohin’ny heloka mikasika ny herisetra):

3-Fanaovana fihetsika nalaina avy tamin’ny fomba amam-panao nentim-paharazana ka miteraka voka-dratsy ara-batana amina ankizy na vehivavy.
Sazy: 6 volana hatramin’ny 5 taona an-tranomaizina sy lamandy 100.000 ariary hatramin’ny 1.000.000 ariary
4- Fanolanana atao amin’ny vady na ny olona miombom-piainana (viol entre époux ou sur la personne engagée avec soi): izany hoe izay rehetra firaisana ara-nofo, na inona na inona karazany natao tamin’ny vady na ny olona miombom-piainana aminy tamin’ny alalan’ny herisetra, fanerena, fandrahonana.
Sazy: 2 taona hatramin’ny dimy taona an-tranomaizina sy lamandy 100.000 ariary hatramin’ny 1.000.000 ariary.

Posted in Autres Evenements

Fitsarana manakaiky vahoaka: Fidinana ifotony ao Tsiroanomandidy

Fitsarana manakaiky vahoaka. Mitohy ny fidinanana ifotony ataon’ny Sampandraharaha misahana ny Fanapariahana Lalàna, ao amin’ny Foibem-pitantanana misahana ny Fandinihana sy ny Fanavaozana Lalàna (DERL) eto anivon’ny Ministeran’ny Fitsarana. Aty Tsiroanomandidy indray no misitraka ny atrikasa fampahafantarana ireo lalàna vaovao nanomboka androany, Alarobia 01 Desambra 2021.

Mpiofana ireo Ben’ny tanàna sy lefiny, Mpiandraikitra ny sora-piankohonana, Sekretera miandraikitra ny sora-piankohonana, Lehiben’ny Boriborintany avy eto amin’ny Distrikan’i Tsididy sy Fenoarivobe. Rahampitso kosa dia natokana ho an’ny vahoaka.

Ny atrikasa dia mifantoka amin’ny lalàna momba ny sora-piankohonana, ny fanambadiana, ny herisetra mifototra amin’ny maha-lahy na maha-vavy (VBG), paik’ady heloka, ny zaza tsy ampy taona manao fandikan-dalàna/heloka ary koa ireo zon’ny ankizy. Manohana ny atrikasa ny PAJMA.