Mar 22

Lanonana tao amin’ny Sekolim-pirenena manofana amin’ny Fandraharana ny Fonja

Tontosa tao amin’ny Sekolim-pirenena manofana amin’ny Fandraharana ny Fonja (ENAP), ny marainan’ny Zoma 22 martsa ny lanonana maro sosona :
. famoahana ny andiany RAITRA, izay nahitana mpianatra valo amby efapolo amin’ny zato (148) ;
. fampiakarana manamboninahitry ny Fandraharana ny Fonja miisa enina (06), ho « Inspecteur d’Administration Pénitentiaire en Chef » ;
. fanolorana ho an’Andriamatoa Minisitry ny Fitsarana, ny amboara ASIEF norombahan’ny ENAP sy ny DRAP Atsinanana ;
. fametrahana ny vato fehizoron’ny foto-drafitr’asa vao ho atsangana ao amin’ny sekoly ;
. fitokanana ny efitra fatoriana lehibe ho an’ny mpianatry ny ENAP.

Tonga nanome voninahitra izany fotoana izany Andriamatoa RANDRIANASOLO Jacques, Minisitry ny Fitsarana ; notronin’ireo tompon’andraikitra isan-tsokajiny eto anivon’ny fianakaviamben’ny Fitsarana, na ny avy any Antananarivo na ny avy eto amin’ny Faritra Atsinanana.

Namafisiny tamin’ny fotoana nandra isany fitenenana fa hentitra ny tenany ny amin’ny tokony hanajana ny fitsipi-pitondran-tena, indrindra ho an’ity andiany izay vao navoaka ity. Nambarany fa ady iombonana no atao amin’ny kolikoly ka tokony hifanoro sy hifanome tanana ny tsirairay, hamongorana io fanetry be ny firenena io.

Mar 19

Lanonana famindram-pahefana teo amin’ireo Sekretera Jeneraly, sy ireo Tale Jeneralin’ny Foibem-pitondrana ankapoben’ny Fandaharan’asa sy Loharanom-pamatsiana

 

 

 

 

 

 

 

Tontosa io marainan’ny Talata 19 martsa io tao amin’ny tranombokin’ny Ministeran’ny Fitsarana tety Faravohitra, ny lanonana famindram-pahefana teo amin’Andriamatoa isany :
. RANDRIANARIMANANA Tsantatiana Salama sy ANDRIAMAHAVORY Christian Paul (Sekretera Jeneraly)
. RAZAFIMANANTSOA Tafita sy RAVELOSON Aimé Gilbert (Tale Jeneralin’ny Foibem-pitondrana ankapoben’ny Fandaharan’asa sy Loharanom-pamatsiana)

Tanaty firahalahiana tanteraka no nanaovana ny famindram-pahefana ary ny fitohizan’ny raharaham-panjakana sy ny ezaka natao anatin’ny tontolon’ny Fitsarana amin’ny ankapobeny, no nibahana tamin’ny lahatenin’izy efatra (04) mirahalahy ; ankoatra ny fifampirariana soa, na ho an’izay handeha, na ireo vao handray toerana.

Mar 15

Fametrahana ny Tonia Mpampanoa Lalàna Ambony eto amin’ny Fitsarana Ambony Mahajanga.

Ambohim-pihaonan’ny fianakaviamben’ny Fitsarana ny teto amin’ny renivohitry ny faritra Boeny, satria androany no nanatanterahina ny Lanonam-pitsarana manetriketrika nametrahana an’Andriamatoa ANTOINE, Tonia Mpampanoa Lalàna Ambony eto amin’ny Fitsarana Ambony Mahajanga.

Nanatrika izany fotoana izany ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana RANDRIANASOLO Jacques, izay notronin’ny tompon’andraikitra isan-tsokajiny anivon’ny tontolon’ny Fitsarana ; na ny avy eto an-toerana na ny avy lavitra.

Ny tolakandro dia nanatontosa fihaonana tamin’ireo mpitsara sy mpiraki-draharaha rehetra miasa ambany fiadidian’ny Fitsarana Ambony Mahajanga ny Minisitra sy ny tompon’andraikitra eo amin’ny ministera ary ny Fitsarana Tampony. Nandritra izany fotoana izany indrindra no nitondrany ny hafatrafatra ny amin’ny tokony hitandrovan’ny tsirairay, ny hasin’ny Fitsarana. Nantitranteriny ihany koa ny hanamafisana hatrany ny ady amin’ny kolikoly, ho fampanjakana ny marina sy ny rariny mba hiverenan’ny fitokisan’ny vahoaka amin’ny rafi-pitsarana.

Mar 04

Fametrahana ny Filoha voalohany ao amin’ny Fitsrana Ambony Fianarantsoa sy fanomezana mari-boninahitra

Androany 04 martsa 2019 no nametrahana an’Atoa RASALAMANARANTSOA Barisoa ho eo amin’ny toeran’ny Filoha Voalohany ao amin’ny Fitsarana Ambony Fianarantsoa. Nanambara ny tenany fa ho hentitra amin’ny fampanajana ny fitsipika enti-miasa ; ary nampanantenainy koa fa ho ampitomboina ny fotoam-pitsarana amin’ny ady heloka bevava, araka ny toromarika efa nomen’ny Minisitry ny Fitsarana, RANDRIANASOLO Jacques.
Tonga nanome voninahitra izany lanonam-pitsarana manetriketrika izany moa ity farany, sy ireo mpiara-dia aminy avy any Antananarivo.
Taorian’io lanonam-pitsarana io dia nisy ny fanomezana mari-boninahi-pirenena an’Andriamatoa isany RAMANANKAVANA Jean Jacques (Grand Officier) sy MANJAKAVELO (Officier).
Nandritra ny fandraisany fitenenana dia namafisin’Atoa Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana ny tokony hanajana ny fotoana sy ny olom-pirenena izay manan-draharaha ety amin’ny Fitsarana ; ary ny fanajana ny soatoavina malagasy amin’ny ankapobeny.

Fév 25

Fametrahana ny Tonian’ny Fampanoavana ambony sy fanomezana fiara ho an’ny PAC

 

 

 

 

 

Lanonana roa sosona no notontosaina teny amin’ny Fitsarana manokana misahana ny ady amin’ny kolikoly (PAC) etsy amin’ny 67ha, ny marainan’ny alatsinainy 25 febroary 2019 :
1. Lanonam-pitsarana manetriketrika nametrahana tamin’ny toerany an’Andriamatoa RAZAFINDRAKOTO Solofohery, Tonian’ny Fampanoavana Ambony ;
2. Fanomezana fiara tsy mataho-dalana ho an’ny PAC Antananarivo sy Mahajanga.

Tonga nanome voninahitra izany fotoana izany Andriamatoa RANDRIANASOLO Jacques, Mpitahiry ny fitombokasem-panjakana, Minisitry ny Fitsarana ; notronin’ireo tompon’andraikitra isan-tsokajiny anatin’ny fianakaviamben’ny Fitsarana, sy ireo Minisitra teo aloha. Tonga teny an-toerana ihany koa ny Solontena maharitra avy amin’ny PNUD sy ny mpiara-miasa aminy.

Articles plus anciens «

« Articles plus récents