PUBLICATIONS RECENTES

Posted in Annonces et Informations

Fitsarana manakaiky vahoaka

HIVOAKA NY BOKY TOROLALANA HO AN’NY REHETRA

Miroso ny asa fanatsarana ny tontolon’ny Fitsarana. Ny lafiny fitantanam-bola sy ny fikirakiram-bolam-panjakana indray ankehitriny no sehatra hiofanana mandritra ny 4 andro, nanomboka tamin’ny maraina. Mikarakara ny Fitaleavana misahana ny fampiofanana ireo Mpiraki-draharaha eo anivon’ny Sekolim-pirenena ho an’ny Mpitsara sy ny Mpiraki-draharaha (ENMG) etsy Tsaralalàna. Mpanohana ny « Agence Française de Développement » (AFD) amin’ny alalan’ny tetikasa PAJMA.

Manaraka ity fiofanana mitohy ity ireo mpitantam-bola eo anivon’ny tribonaly sy ny rafim-pitsarana manerana an’i Madagasikara. Tanjona ny hanamafy ny fahaiza-manao sy ny traikefa ho an’ireo mpikirakira vola rehetra amin’ireo ambaratongam-pitsarana telo misy eto amin’ny Nosy.

Miisa 8 ireo lohahevitra mandrafitra ny fiofanana omena. Anisany ohatra ny fitantanam-bolam-panjakana amin’ny ankapobeny, ny fandrafetana tetibola sy ny fanatontosana azy, ireo lalàna mifehy, ny pitsopitsony amin’ny famoaham-bola ary ny fanaraha-maso sy ny andraikitra mifanila aminy.

Izao dia tafiditra indrindra anatin’ny fanatsarana imasoan’ny Mpitahiry ny Fitombokasam-panjakana sy Minisitry ny Fitsarana, Johnny Richard Andriamahefarivo, sy laharam-pahamehana amin’ny Velirano nataon’ny Filohan’ny Repoblikan’i Madagasikara, Andry Rajoelina.

Posted in Annonces et Informations

Fitsarana manakaiky vahoaka

HIVOAKA NY BOKY TOROLALANA HO AN’NY REHETRA

Laharam-pahamehana anaty Velirano nataon’ny Filohan’ny Repoblikan’i Madagasikara Andry Rajoelina ny fanatsarana ny asam-pitsarana. Milofo fatratra sy manao ny ainy tsy ho zavatra hanatratra ny tanjona ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana sy Minisitry ny Fitsarana Johnny Richard Andriamahefarivo. Atrikasa fiofanana miompana amin’ny fanatontosana ny vina Fitsarana manakaiky vahoaka sy Fitsarana misokatra ho an’ny rehetra no nisokatra aninkeo maraina ary haharitra  hateloana etsy amin’ny « Le Hintsy » Ambohimanambola.

Araka ny nambaran’i Rtoa Raby Savatsarah, Talen’ny Kabinetran’ny Ministeran’ny Fitsarana, « Zo fototra an’ny vahoaka ny manatona ny Fitsarana. Antom-piofanana ny hahafahana mamoaka boky torolalana hanampy ny rehetra manan-draharaha amin’ny Fitsarana anaty mangarahara tanteraka sy lavitry ny kolikoly ary mandala ny lalàna fototra. Lahadinika ny fototry ny olana amin’ny sehatry ny Fitsarana. Ireo mpiofana no mila mandroso vahaolana. Harafitra ho boky ireo ary ho zaraina » hoy Talen’ny Kabinetran’ny Ministeran’ny Fitsarana.

 « Ireo mpisehatra rehetra amin’ny asam-pitsarana, na Mpitsara, na Mpisolovava, na Mpiraki-draharaha, na Polisy sy Zandary sns. Tarigetran’ny Ministeran’ny Fitsarana ary fanamby apetraka ny hahatontonsa ireo rehetra ireo mba hivadika ho vokatra hita maso sy ho azo tsapain-tanana » hoy ny Sekretera Jeneralin’ny Ministera Atoa Imbiki Herilaza, izay nisolo tena ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana sy Minisitry ny Fitsarana Atoa Johnny Richard Andriamahefarivo.

Mpanohana akaiky izao hetsika izao ny « Organisation internationale de la francophonie » na OIF. Araka ny lahateny nataon’ny Mpisolotena maharitra monina sy miasa eto amintsika Rtoa Faouzia Abdoulhalik androany, dia mino sy manantena vokatra hita maso sy azo tsapain-tanana ireo mpamatsy vola iraisam-pirenena. Vonona hatrany izy ireo ny hanohana ny Governemanta Malagasy hanatrarana ny tanjona.

Amin’ny fiafaran’ity atrikasa fiofanana ity no handrafetana ny boky ho zaraina amin’ny daholobe, ho fanajana ny Demokrasia, sy ny tany tan-dalàna araka ny nambaran’ireo tompon’andraikitra isan-tsokajiny ireo androany.

Posted in Actualités

Fiaraha-miasa ivelany amin’ny Fitsarana

TONGA NITSIDIKA TETO FARAVOHITRA NY MASOIVOHON’I MAORISY SY NY SOLONTENAN’NY PNUD

Olo-manan-kaja roa sosona no tonga nitsidika amim-panajana androany ny Mpitahiry Fitombokasem-panjakana, Minisitry ny Fitsarana Atoa Johnny Richard Andriamahefarivo. Voalohany ny Masoivohon’ny Nosy Maorisy Rtoa Marie Noëlle Françoise Labelle. Nanaraka azy ny Mpisolotena maharitra an’ny Fandaharan’asan’ny Firenena Mikambana ho an’ny Fampandrosoana (PNUD) eto Madagasikara, Rtoa Natasha Van Rijn.

FIARAHA-MIASAN’NY FITSARANA MALAGASY SY MAORISIANINA

 Fotoana sisa andrasana. Tanjona ny hisian’ny fifanarahana eo amin’i Madagasikara sy Maorisy amin’ny lafiny Fitsarana. Efa  vonona sy nampitaina eo anivon’ny Filan-kevitry ny Governemanta sy ny Filan-kevitry ny Minisitra ny antotan-taratasy rehetra. Ireo no manapaka sy tompon’ny teny farany dia miroso ny fanaovan-tsonia, toy ny efa misy sy iraisana amin’ireo firenena hafa.

« An-dalam-panatanterahana io fifanarahana io, izay mbola tsy misy hatreto eo amin’ny firenena roa tonta. Mila dinika lalina mba tsy ho sanatria resaka politika sy tsy fanajana ny fahaleovantenan’ny firenena roa tonta.  Misy ohatra teratany malagasy tsaraina any Maorisy, misy koa teratany Maorisianina tsaraina eto Madagasikara. Ohatra ny raharaha famoahana volamena avy eto. Misy koa ny hoe mandalo fotsiny ao. Ny famerenana an’ireny harem-pirenena ireny eto amintsika, ny sambo mijanona eo anelanelan’ny fari-dranomasina iraisana : dinikasa no natao androany momba ireny. Tandrovana ny fiandrianam-pirenena sy ny lalàna manan-kery misy amin’ny firenena tsirairay avy » hoy ny Mpitahiry Fitombokasem-panjakana, Minisitry ny Fitsarana Atoa Johnny Richard Andriamahefarivo.

HITOHY NY FIARAHA-MIASA SY NY FANAMPIANA

Ho an’ny Fandaharan’asan’ny Firenena Mikambana ho an’ny Fampandrosoana (PNUD) eto Madagasikara kosa indray, dia tafiditra indrindra ao anaty fanamafisana sy fanatsarana ny efa nisy.

« Raha izay tomban’ezaka vita nandritra izay 11 volana naha-teto ny tena izay dia nanampy betsaka tokoa ny PNUD. Niompana indrindra amin’ny programan’ny Firenena Mikambana amin’ny fanatsarana ny tontolon’ny asam-pitsarana na eo anivon’ny fandraharahana ny fonja, na eo anivon’ny fampandehanan-draharaham-pitsarana amin’ny ankapobeny. Fiaraha-miasa, fifanentanana, ; fivoriana, fikarakarana , famporisihina amin’ny fanomezana fitaovana izay ilaina, ny ho an’ny fonja ohatra farany teo ny ady amin’ny Covid-19, fanomezana fanampiana, fitaovana, fanafody, fampandehanan-draharaha, fanara-hamaso, fikojakojana, sns. Tena nanampy betsaka tokoa ny PNUD ary naneho ny fahavononany ny mbola hanao misimisy kokoa » hoy ny Mpitahiry Fitombokasem-panjakana, Minisitry ny Fitsarana Atoa Johnny Richard Andriamahefarivo.

Posted in Annonces et Informations

Pôle Anti-Corruption

APPEL A CANDIDATURES POUR LE POLE ANTI-CORRUPTION DE MAHAJANGA et de FIANARANTSOA

TELECHARGER LE FICHIER

Posted in Annonces et Informations

Fitsarana miady amin’ny VBG

ENTANINA NY VAHOAKA HITOROKA NY MPANOLANA

Roso ity ka tsa mipody koa.

Ho hitam-poko sy ho hitam-pirenena ny vokatra. Asakasak’izay mbola sahy hanana eritreri-dratsy sy fomba fanao amin’ny heloka fanolanana amin’ny endriny rehetra, na ny herisetra atao amin’ny maha-lahy na maha-vavy (Violences Basées sur le Genre) na VBG. Herinandro monja tao aorian’ny fanambarana goavana nataon’ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana sy Minisitry ny Fitsarana (GSMJ), Atoa Johnny Richard Andriamahefarivo, dia efa miasa ny Fitsarana manokana momba ny VBG.

Nisy ny fivoriana androany maraina natao tao amin’ny Fitsarana an-tampony (Cour Suprême) Anosy, natrehin’ireo Mpitsara 4 mianadahy manampy ny Tonia Mpampanoa an’ny Fitsarana miady amin’ny VBG, miaraka amin’ireo tompon’andraikitra avy eo anivon’ny Polisim-pirenena sy Zandarimariam-pirenena (OPJ). Lahadinika ny fomba fiaraha-miasa.

Raha ny fanambarana nataon’i Rtoa Rakotomalala Hanitriniaina, dia nivoitra fa vonona tanteraka ny hiara-hiasa ireo avy amin’ny OPJ. Samy hiezaka izany hanatanteraka ireo baiko rehetra hampandehanana ny Fitsarana manokana momba ny VBG. Ankoatra izay, hiezaka hanafaingana ny fitsarana ny raharaha, mikasika ny herisetra atao amin’ny maha-lahy na maha-vavy sy ny fanolanana ny zaza tsy ampy taona, izay tonga aty amin’ny Fitsarana rehetra.

“Lasa manana ny lanjany ary laharam-pahamehana ny resaka herisetra mifototra amin’ny maha-lahy na maha-vavy. Dikany, hanafaingana tanteraka ny raharaha VBG, anisany ny eto anivon’ny Fampanoavana manokana ohatra ny fisian’ny raharaham-pitsarana isan-kerinandro. Tsy miaraka intsony amin’ireo raharaham-pitsaraha hafa rehetra izay mifangaro taloha fa manana ny lanjany manokana satria ho sivanina” hoy Rtoa Andrianalivelo Prisca.

“Ny hafatra avy aminay ho an’ny olona rehetra iharan’ny VBG : sahia miteny, sahia mitoroka, sahia mijoro. Matoa izahay 4 mianadahy ireto natao ho Mpitsara manokana momba io raharaha VBG io  dia misy fiofanana manokana atrehanay, efa natrehanay ary mbola mitohy, sy hitohy. Hisy fandraisana manokana anareo mpitory eny anivon’ny OPJ, tonga aty koa dia mbola rafitra sy paikady manokana na procédure toy izay ihany koa no misy, ary hafa tanteraka ny famaizana” araka ny fanazavana nentin-dRtoa Razafy Harivony Vanessa.

Marihina fa Atoa Rajonson Andry Miary no Mpitsara faha-4 manampy ny Tonia Mpampanoa eo anivon’ity Fitsarana manokana miady amin’ny VBG ity.