Posted in Annonces et Informations

Fanatsarana ny Fandraharahana ny Fonja

HAHAVELON-TENA IREO TOMBIM-PAMOKARANA MIANKINA AMIN’NY FONJA

Vitsy mpahalala nefa maro ireo tobim-pamokarana miankina amin’ny fonja na “camps pénaux” eto Madagasikara. Tanjona ny hanatsarana ny asam-pamokarana eny anivon’izy ireny mba tsy ho vesatra ho an’ny Ministera mpiahy sy ny Fanjakana intsony ireo voafonja fa hahavelon-tena. Hatreto dia 1.800 ariary isaky ny voafonja isan’andro tokoa mantsy no tetibola natokana ho an’ny sakafo fotsiny, ho an’ireo voafonja miisa 28.000 manerana ny Nosy. Mitentina 19 Miliara ariary isan-taona amin’ny tetibolam-panjakana izany. Maika araka izany ny hanatsarana ny asam-pamokarana mba hahazoana vokatra tsara sy haingana.

Nivoitra ireo androany tamin’ny fanokafana ny atrikasa miompana amin’ny “ Fanadihadiana sy fanatsarana ny tontolon’ny fananan-tany sy ny tombim-pamokarana eo anivon’ny Fandraharahana ny Fonja”, atao mandritra ny 4 andro etsy amin’ny “Le Relais de la Haute Ville” Anjohy. Mpanohana izao atrikasa izao ny tetikasa PAJMA.

Lire la Suite « Fanatsarana ny Fandraharahana ny Fonja »

Posted in Annonces et Informations

Fandraharana ny Fonja

FIOFANANA AMIN’NY FITANTANAM-BOLA

Atrikasa fiofanana momba ny fitantanam-bola no natrehin’ireo « Inspecteur d’Administration Pénitentiaire » (IAP) miisa 21 natao teto Fianarantsoa nandritra ny 4 andro. Avy aty amin’ny tapany atsimon’ny Nosy avokoa ireo Talem-paritra (DRAP) sy tompon’andraikitra eo anivon’ny Fandraharahana ny Fonja, mpandray anjara. Tanjona ny hanamafisana ny traikefa sy fahaiza-manao amin’ny lafiny fitantanam-bola. Mitondra fanazavana Rtoa Talen’ny Fandaharanasa sy Fampitaovana ny Fandraharahana ny Fonja (DPRP) ny IAP Raheriniaina Emma, arahin-dRtoa Andriamampiandra Hasindraibe Christiane, Mpandrindra ny tetikasa PAJMA, izay manohana ny fikarakarana izao atrikasa  nifarana androany zoma 13 novambra 2020 izao.izao.

Posted in Annonces et Informations

Ady amin’ ny herisetra mifototra amin’ny maha-lahy na maha-vavy

TSY HANDEFERANA IREO TRATRA MANAO HERISETRA MIFOTOTRA AMIN NY MAHALAHY NA MAHAVAVY


Tsy handeferana ireo tratra manao herisetra mifototra amin ny mahalahy na mahavavy. Tsy hisy intsony ny sazy miantona fa miditra am-ponja avy hatrany ireo manao izany ka voamarina ilay tranga. Santionany amin’ny fepetra vonjimaika noraisin’ny Ministeran’ny Fitsarana tao aorian’ny baiko nomen’ny Filoham-pirenena nandritra ny Filankevitry ny Ministra natao omaly. Hihatra manerana ny Fitsarana eto Madagasikara ireo fepetra ireo.

Posted in Autres

Renforcement de capacités

ATELIER POUR LE RENFORCEMENT DE CAPACITÉS DES INSPECTEURS D’ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE

Un atelier pour le renforcement de capacités des Inspecteurs d’Administration Pénitentiaire est organisé à Fianarantsoa les 10, 11, 12 et 13 novembre 2020. Les Directeurs Régionaux ainsi que les Chefs de services régionaux de l’Administration Pénitentiaire des régions Vakinankaratra, Menabe, Amoron’i Mania, Matsiatra Ambony, Vatovavy Fitovinany, Atsimo Atsinanana, Anosy, Androy, Atsimo Andrefana et Ihorombe participent à cet atelier de formation.
L’objectif est de rehausser les compétences de ces responsables régionaux en matière de passation de marchés publics et d’exécution budgétaire. Cela pour impulser un développement de l’Administration Pénitentiaire et promouvoir la bonne gestion des deniers publics. La formation est assurée par des experts dans ces deux domaines, dont un formateur de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) et un Inspecteur d’Administration Pénitentiaire ayant travaillé dans le domaine de l’exécution budgétaire et de la planification depuis plusieurs années.
L’atelier est réalisé à travers la collaboration du Ministère de la Justice et le Projet d’Appui à la Justice à Madagascar (PAJMA) financé par l’Agence Française de Développement, à travers la Composante 2 dudit projet qui est axé sur le « Renforcement de l’Administration Pénitentiaire dans ses missions de sécurisation des Etablissements Pénitentiaires et d’humanisation de la détention ». La Direction des Programmes et des Ressources Pénitentiaires, au sein de la Direction Générale de l’Administration Pénitentiaire, a assuré la préparation ainsi que la réalisation de l’atelier, appuyée par l’équipe du PAJMA et celle de la Direction Régionale de l’Administration Pénitentiaire Haute Matsiatra.
D’autres ateliers identiques seront réalisés au bénéfice des responsables pénitentiaires des autres régions.

 

Posted in Actualités

Fanatsarana ny asam-pitsarana

SEHATRASA 3 HO AN’NY FITSARANA NO TOHANAN’NY AFD

Nanatontosa fitsidihana ho mariky ny fanajana ny Mpitahiry Fitombonkasem-panjakana sy Minisitry ny Fitsarana ny delegasiona avy amin’ny AFD (Agence Française de Développement) notarihin’ny Masoivoho Frantsay miasa sy monina eto Madagasikara, Atoa Christophe Bouchard. Nampahafantatra ny tompon’andraikitra voalohany vaovao eo anivon’ny AFD, Atoa Yves Guicquero, izao vao tonga 2 volana latsaka kely ary hiasa eto amintsika.
Nanamafy ny fahavononany ny hanohana hatrany ny fanatsarana ny tontolon’ny Fitsarana eto Madagasikara ny AFD, indrindra amin’ilay fiaraha-miasa ao anatin’ny PAJMA, na tetikasa fanohanana ny Fitsarana eto Madagasikara, izay ny AFD no mandrindra azy.
Araka ny fanazavana nomen’ny Sekretera Jeneralin’ny (SG) Ministeran’ny Fitsarana, Atoa Imbiki Herilaza, dia tafiditra anaty ny Velirano nataon’Atoa Filoham-pirenena Malagasy sy ny Vina entin’Atoa Mpitahiry Fitombonkasem-panjakana sy Minisitry ny Fitsarana izay navadika ho fandaharan’asa hiarahana amin’ny AFD sy ny PAJMA izao.
Tamin’ny volana jiona 2020 moa dia nisy fanaovan-tsonia famatsiam-bola mitentina 5 tapitrisa Euros teo amin’ny Fitondrana Malagasy sy ny AFD.
Sehatrasa 3 no misitraka ny fanohanana araka ny nambaran’ny Atoa SG ihany, dia:
Ny fandraharahana ny raharaham-pitsarana (mpitsara, lehiben’ny firaketan-draharaha, ireo mpiraki-draharaha) mba ho fitsarana mendrika sy hitokisan’ny vahoaka Malagasy, fanatsarana ny fomba fiasa, misy ny atrikasa fiofanana samihafa, ny fanodinana faran’izay haingana ny raharaham-pitsarana, indrindra ny famerenana ny fitokisana amin’ny alalan’ny famoahana didim-pitsarana manaraka ny lalàna velona eto Madagasikara,
Ny fandraharahana ny fonja: misy ny fanavaozana atao koa, amin’ny alalan’ny fametrahana ireo tompon’andraikitra mendrika izay hitantana amin’ny fomba mangarahara, nanomboka tamin’ny fametrahana ireo Talem-paritra, ny fanatsarana ny fomba fiasa izay tokony hipaka mivantana amin’ny vahoaka Malagasy,
Fampitovian-danja ny politika ankapobeny an’ny Fitondram-panjakana Malagasy eo amin’ny asa aman’andraikitra atao eo anivon’ny Ministeran’ny Fitsarana, ohatra ny atrikasa fiofanana amin’ny fampitovizana ny fomba fanoratana ny tatitra sy ny didim-pitsarana natao eo anivon’ny Fitsarana Ambony rehetra eto Madagasikara izay ny Fitsarana an-Tampony no mampanao azy, eo koa ny fanomanana ny fifaninana hidirana ao amin’ny Sekolim-pirenena ho an’ny Fandraharahana ny Fonja (ENAP) sy ny Sekolim-pirenena ho an’ny Mpitsara sy ny Mpiraki-draharaha (ENMG).