Tafatafa fohy niarahan’ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana, Ministry ny Fitsarana tamin’ny mpanao gazety.

⭕ Nisy ny tafatafa fohy niarahana tamin’ny mpanao gazety mahakasika ny fitokonan’ny Mpiraki-draharaha. Nanamafy hatrany ny Minisitra fa misokatra mandrakariva ny Ministera Foibe amin’ny fifampiresahana hitadiavam-bahaolana, ary indrindra raha tombontsoa mifampiankina amin’ny Ministera. Vonona hatrany ihany koa ny Ministera Foibe hanampy ary hitondra izany any amin’ny tompon’andraikitra mahefa isan’ambaratongany.

🎥 Omena anao manontolo ny fanazavana nentin’A/toa Francois RAKOTOZAFY, Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana, Minisitry ny Fitsarana.