Fanatrarana ny tanjona : 1 volana hamitana ny asam-pitsarana

Mazava ny tarigetra dia ny fanafainganana ny asam-pitsarana. Maromaro ireo tanjona napetraky ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana, Minisitry ny Fitsarana, Atoa IMBIKI Herilaza. Anisany ohatra, ny fanatrarana ny taha 70/30 mialoha ny fiafaran’ny taona (70% an’ireo voafonja no tokony ho voatsara, raha 30% sisa no tokony hiandry fitsarana). 1 volana katroka no mila hamitana ny asa, satria hanomboka ny 15 Desambra 2021 ny fialan-tsasatry ny Fitsarana.

Nivoitra ireo nandritra ny lahateny nataon’ny Sekretera Jeneralin’ny Ministeran’ny Fitsarana, androany Alatsinainy 15 Novambra 2021 teto Faravohitra taorian’ny fananganan-tsaina. Satria moa mbola manao fidinana ifotony any amin’ny Faritra Atsinanan’ny Nosy iny, ny Mpitahiy ny Fitombokasem-panjakana, Minisitry ny Fitsarana, Atoa IMBIKI Herilaza, dia ny Sekretera Jeneralin’ny Ministeran’ny Fitsarana no nisolo tena azy, sy nitarika ny fotoana androany.

Toy izao ny lahateny nataon’i Rtoa RABY SAVATSARAH Gabrielle Ain’Harimanga.