Pejy an-tsary : Fanotronana sy fizarana mari-pankasitrahana ireo andiany indray mihira SEDRA ao amin’ny IMATEP