Fanatrarana ny tanjona : 1 volana hanatanterahana ny asa

Mila misikim-ponitra ny rehetra anaty 1 volana. Tsy tokony hisy handraraka ilom-by an-doha, ho fanatrarana ny tanjona. Nanentana sy nanome risi-po ary nampahery ireo mpiara-miasa rehetra ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana, Minisitry ny Fitsarana, Atoa IMBIKI Herilaza, taorian’ny fananganan-tsaina teto Faravohitra, androany Alatsinainy 08 Novambra 2021.
1 volana mahery kely eo tokoa mantsy no hamitana ireo asa, mialoha ny fialan-tsasatra eto anivon’ny Fitsarana amin’ny ankapobeny. Famitana ny asa, anaty fanajana ny fitsipi-pifehezana, sy ny lalàna. Hisy ny fanaovana tomban’ezaka ho an’ny sampan-draharaha isan-tsokajiny sy ireo tompon’andraikitra tsirairay avy.
Nialoha ny lahateny nataon’ny ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana, Minisitry ny Fitsarana, dia nisy ny fanentanana nataon’ny Mpitsabo eto anivon’ny Ministera, momba ny ady atao amin’ny valanaretina Covid-19.
Atolotra misesy ireo.