Fihaonan’ny Vondron’ny Fiarahamonim-pirenena sy ny Minisitry ny Fitsarana : Ho fampanajana ny zon’olombelona

Zo fototra ny fahazoana miaina sy mivelona anaty filaminana. Tafiditra anaty fametrahana ny Demokrasia sy ny tany tan-dalàna ny fampanajana ny Zon’Olombelona. Ilaina ny fiaraha-mientan’ny rehetra hanatrarana ny tanjona napetraky ny Filohan’ny Repoblikan’i Madagasikara, dia ny Fitsarana manakaiky vahoaka. Ireo no lalan-tsaina, nandritra ny fihaonana teto Faravohitra androany Alakamisy 04 Novambra 2021, teo amin’ny Vondron’ny Fiarahamonim-pirenena miaro ny Zon’Olombelona, sy ireo tompon’andraikitra eto anivon’ny Ministeran’ny Fitsarana, notarihin’ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana, Minisitry ny Fitsarana, Atoa IMBIKI Herilaza.
Nandrafitra ny delegasiona an’ireto vahiny, ireo solontenan’ny ONG ODIMA, ny « Association Vie Neuve », ny « Liberty 32 », ny « Transparency International » ary ny ONG Tolotsoa. Ho an’ireo tompon’andraikitra eto anivon’ny Ministeran’ny Fitsarana kosa, dia nahitana an-dRtoa Sekretera Jeneraly, Atoa Talen’ny Kabinetra, Rtoa Tale Jeneralin’ny Raharaham-pitsarana, ny Fandinihana ary ny Fanavaozana (DGAJER) ary Rtoa Talen’ny Fandinihana sy Fanavaozan-dalàna (DERL).
Toy izao ny fanazavana misesy nomena ireo mpanao gazety, entin’ny solontenan’ny « Association Vie Neuve » Rtoa ANDRIANADY Bakoly, sy ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana, Minisitry ny Fitsarana, Atoa IMBIKI Herilaza.