Fananganan-tsaina teto amin’ny Ministeran’ny Fitsarana Faravohitra.

📷 Pejy an-tsary 12 Septambra 2022.
🇲🇬⚖ Fananganan-tsaina teto amin’ny Ministeran’ny Fitsarana Faravohitra izay notarihan’ny Tale Jeneralin’ny Fandaharan’asa sy ny Fampitaovana Andriamatoa RAVELOSON Aimé Gilbert.
📌 Nandritra ny fandraisam-pitenenany no nanambarany ny mahakasika ny fahavitan’ny fitokanana ny Fitsarana Ambaratonga voalohany any Ambilobe sy ny fanentanana ny mpiara-miasa eto amin’ny Ministera izay mazoto hiasa eny anivon’ireny tribonaly vaovao voatokana ireny.