⚖ FANATSARANA NY FOMBA FIASA.

📌Mitohy hatrany ny fanentanana arak’asa ataon’ny Birao Fandrindrana sy Fanaraha-maso ny Fitsarana sy ny Fonja (Bureau de Coordination et de Contrôle des Juridictions et des Etablissements Pénitentiaires na BCCJEP), ka ny mpiara-miasa teto amin’ny fonjamben’ny Tsiafahy indray no nisitraka izany anio 10 Aogositra 2022.
Notarihan’ny Mpandrindra R/toa RASOLONANAHARY Vololoniaina niaraka tamin’ireo mpiara-miasa akaiky aminy.

➡ Fivoriana, dinikasa fanentanana mba hamerenana indray ny haja sy ny hasin’ny Fitsarana amin’ny ankapobeny no tena vontoatin’ny fifampidinihana. Nohantitranterina fa ilaina ny manamafy ny ady amin’ny kolikoly, ny manaja ny asa, ny vahoaka, ireo voafonja ary koa ny tokony hanànana fitondran-tena mendrika hatrany.

⭕Ezaka iaraha-manao ny fampienàna ny taraina sy kiana mahazo ny fitsarana sy ny fandraharahana ny fonja.