Fitsarana Ambaratonga Voalohany Fenoarivo-Antsinanana:

📌 Araka ny vaovao niely mahakasika ilay raharaham-pitsarana fanolanana zaza tsy ampy taona ka navotsitra dia mitondra fanazavana ny Tonia Mpampanoa Lalàna.

➡ Araka ny andininy faha-8 ao @ lalàna 2016-018 mikasika ny fepetra sy paika arahina ampiharina amin’ny ankizy nanao heloka dia tsy misy andraikitra ara-keloka na responsabilité pénale ny zaza latsaky ny 13 taona. Tsy azo enjehina na raisina ho tompon’andraikitra ara-keloka araka ny paika ady heloka fa misy kosa ny fahafahana mangataka onitra eny @ Fitsarana ady madio.

Fampiharana ny Lalàna velona eto amin’ny tany sy ny firenena no natao ary nohazavaina tamin’ny manan-draharaha sy ny mpisitraka ny Fitsarana nandritra ny famoahana ny fanapahan-kevitra.

🎥 Atolotra anao ny fanazavana avy amin’ny sarin’ny TVM.