FANATSARANA NY FOMBA FIASA eo anivon’ny Fandraharahana ny Fonja.

📌 Tonga nampivory ireo Mpandraharaha ny Fonja miasa eto amin’ny Fonjaben’Antanimora ny alarobia 03 Aogositra 2022 ny Mpandrindra ny Birao Fandrindrana sy Fanaraha-maso ny Fitsarana sy ny Fonja (Bureau de Coordination et de Contrôle des Juridictions et des Etablissements Pénitentiaires na BCCJEP) R/toa RASOLONANAHARY Vololoniaina niaraka tamin’ireo mpiara-miasa aminy akaiky. Fanatsarana ny fomba fiasa sy fihainoana ny olana sedraina sy hita eo amin’ny fanantaterahana ny asa ary indrindra fanamafisana ny ady amin’ny kolikoly no tanjona amin’izany.