FILAZANA

Ho an’ireo mpianatra vaovao miisa 500 mianadahy hiditra hianatra ao amin’ny Sekolim-pirenena manofana ho Mpandraharahan’ny Fonja (ENAP) ao Antetezambaro, Toamasina
Asaina ianareo hanatona haingana:
Ny Fonja akaiky indrindra, na ireo birao misy ny Talem-paritry ny Fandraharahana ny Fonja (DRAP)
 Hijery ny peta-drindrina mirakitra ny lisitry ny kojakoja rehetra mila omanina, mialoha ny fidirana.
Misaotra tompoko