FITSARANA AMBARATONGA VOALOHANY.

✅ FANATSARANA NY FOMBA FIASA:
📌 Tonga nampivory ireo Mpitsara sy Mpirakidraharaha eo anivon’ny Fitsarana ambaratonga voalohany Anosy anio 29 Jolay 2022 ireo tompon’andraikitra avy ao amin’ny Birao Fandrindrana sy Fanaraha-maso ny Fitsarana sy ny Fonja (Bureau de Coordination et de Contrôle des Juridictions et des Etablissements Pénitentiaires na BCCJEP) izay notarihan’ny Mpandrindra R/toa RASOLONANAHARY Voloniaina.

⭕Fanatsarana ny fomba fiasa sy fihainoana ny olana sedraina sy hita eo amin’ny fanantaterahana ny asa.
Teboka maromaro no nodinihana tamin’izany:
– Fanarahamaso ny fampiharana ireo toromarika avy amin’ny Ministeran’ny Fitsarana amin’ny alalan’ny fampatsiahivana ireo “Circulaires”
– Fampahatsiahivana ny tokony hanarahana ny “Standard de Service »
– dinika arak’asa hitadiavana vahaolana hampihena ny fanemorana ny raharaha ho tsaraina
– fampahafantarana ny fomba fiasan’ny Fitaleavana miadidy ny Fanarahamaso ireo Fitsarana na DIJ rehefa mandray fitarainana (doléances)
– Fitadiavana vahaolana mikasika ny tsy fahatomombanana hita mandritry ny fitsirihana natao tamin’ny volana mey 2022.