Atrik’asa fanohizana ny fanatsarana ny fampianarana.

⚖ ENMG (Sekolim-pirenena fanofanana mpianatra ho Mpitsara sy Mpiraki-draharaha).

🔷 Atrik’asa fanohizana ny fanatsarana ny fampianarana.

📌 Notontosaina anio 28 jolay 2022 tao amin’ny Hotel Ibis Ankorondrano ny dingana fahatelo ny amin’ny hampidirana ny taranja mahakasika ny « Ady amin’ny kolikoly sy ny fitrandrahana tsy ara-dalàna ny zava-boary arovana sy ny zava-manan’aina dia » ao anatin’ny fandaharam-pianaran’ny mpianatra ho mpitsara. Izany dia nahitana ny fandraisana anjara ny WWF, BIANCO sy ireo manam-pahaizana manokana mahakasika io lohahevitra io.

⭐ Izao ezaka fanatsarana ny fandaharam-pianarana ho an’ny mpianatra ho Mpitsara izao dia tsy tontosa raha tsy nisy ny fanohanana avy amin’ny vahoaka Amerikana (USAID).
Ity dingana manaraka tontosaina anio ity dia natao indrindra andraisana ny soson-kevitra fanatsarana izay naroson’ireo mpandray anjara maro samihafa.

⭕ Volavolam-pandaharam-pianarana mifanandrify amin’ny lohahevitra izay voalaza etsy ambony, handraisana ireo mpianatra andiany faha-2022, no vokatra azo tao aorian’ny atrik’asa.