Fidinana ifotony : Hapetraka tsy ho ela ny PAC Fianarantsoa

Manao dia mianotra ny ezaka fampandrosoana ny asam-pitsarana. Tontosa ny Alahady 10 Oktobra 2021, ny fitsidihana ny trano hisy ny birao Foiben’ny Tendro iadivana amin’ny kolikoly (PAC) ao Fianarantsoa. Nijery ifotony ny toerana rehetra, sy ny trano ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana, Ministry ny Fitsarana, Andriamatoa IMBIKI Herilaza niaraka tamin’ireo tompon’andraikitra isan-tsokajiny sy mpiara-miasa aminy akaiky. Araka izany dia hatsangana tsy ho ela ny PAC Fianarantsoa, rehefa vita ny asa fanamboarana sy fanavaozana ny trano.