Fidinana ifotony any Toamasina : Nihaona tamin’ireo Mpiraki-draharaha ao amin’ny TA sy ny TF ary TPI ny DGJ

Mitohy ny fidinana ifotony izay tanterahan’ny « Direction des Greffes Judiciaires » (DGJ) eo anivon’ireo fitsarana, izay notarihan-Ramatoa Talen’ny Firaketan-draharan’ny Fitsarana.
Omaly Talata 05 oktobra 2021 no andro faharoa nihaonana sy nifanakalozana ary nanaovana fanentanana an’ireo Mpiraki-draharaha eo anivon’ny Fitsarana ara-bola (TF) sy ny Fitsarana momba ny ady atao amin’ny Fanjakana (TA) ary ny Fitsarana Ambaratonga Voalohany (TPI) eto Toamasina.
Izany no natao moa dia ho fanatsarana hatrany ny kalitaon’ny asa firaketan-draharaham-pitsarana ho fanomezana fahafaham-po ireo manan-draharaha eo anivon’ny fitsarana, ary indrindra ho fanamorana ny fanatonan’ny vahoaka ny Fitsarana.