Fifaninanana hidirana ao amin’ny ENAP Fantatra ireo 500 mianadahy afaka fanadinana

Hatao peta-drindrina manerana ny fonja rehetra eto Madagasikara, sy eto amin’ny Ministeran’ny Fitsarana eto Faravohitra ary any amin’ireo biraom-paritry ny FOP. Fantatra ankehitriny ireo 500 mianadahy afaka fanadinana amin’ny fifaninanana hidirana ao amin’ny Sekolim-pirenena manofana ho Mpandraharahan’ny Fonja (ENAP) ao Antetezambaro, Toamasina. Nivoaka androany Talata 05 Oktobra 2021 ny lisitri’ireo 412 lahy sy 88 vavy izay voaray hiofana mandritra ny 12 volana any amin’ny ENAP.
Nadio tanteraka ny fifaninanana. Tsy nisy ny kolikoly. Tratra ny tanjona.
Ny Alahady 7 Novambra 2021 amin’ny 6 ora maraina no fidirana ho an’ireto mpianatra vaovao any Antetezambaro.
Mitondra fanampim-panazavana ny Tale Jeneralin’ny Fandraharahana ny Fonja (DGAP), Atoa RANAIVO ANDRIAMAROAHINA Tovonjanahary.