Fanapariahana lalàna : Midina ifotony any Ambohidratrimo ny DERL

Mitohy ny ezaka fanapariahana ny lalàna, ataon’ny Foibem-pitantanana misahana ny Fandinihana sy Fanavaozana Lalàna (DERL) eto anivon’ny Ministeran’ny Fitsarana. Ny Distrikan’Ambohidratrimo (24 kaominina) indray no misitraka ny fidinana ifotony mikasika ny fampahafantarana lalàna sy paikady arahina eny anivon’ny Fitsarana, izay atao mandritra ny telo andro (05, 06, 07 Oktobra 2021) ao amin’ny Tranompokonolona ao amin’ny Kaominina Ambohidratrimo.

Izany dia tontosaina miaraka amin’ny Mpitsara tompon’andraikitry ny fiankohonana eo anivon’ny Fampanoavana, Fitsarana Ambaratonga Voalohany Anosy Antananarivo. Mpanohana ny tetikasa PAJMA. Mpandray anjara kosa ireo Ben’ny tanàna, ireo Ben’ny tanàna lefitra, ireo lehiben’ny Boriborintany sy ireo mpiandraikitra ny sora-piankohonana avy ao amin’ny Distrikan’Ambohidratrimo.

Ny lohahevitra entin’ny sampan-draharahan’ny fanapariahana lalàna ao amin’ny DERL /MINJUS amin’ity dia mikasika ny paikady heloka, ny zaza manao heloka, ny ady amin’ny herisetra mifototra amin’ny maha-lahy na maha-vavy (VBG), ny lalàna momba ny fananan-tany,ny fandovana, ny fisaraham-panambadiana, ary ny asan’ny mpiraki-draharaha eny anivon’ny Fitsarana.