Fifaninanana hidirana ao amin’ny ENMG: Hisy ny fitsarana fahatelo

Madio sy mangarahara. Izay mahay ihany no ho afaka aminy fifaninanana hidirana ao amin’ny Sekolim-pirenena ho an’ny Mpitsara sy Mpiraki-draharaha (ENMG) natao farany teo.

Miditra amin’ny « informatisation » an’ireo naoty azon’ny mpiadina tsirairay izao ny asa. Tsy maintsy hisy ny fitsarana fahatelo an’ireo laza-adina. Any amin’ny fiandohan’ny volana Novambra any ho any no heverina ho tokony hamoahana ny valin’ny fifaninanana, raha tsy misy ny fiovana.

Mitondra fanampim-panazavana toy izao ny Tale Jeneralin’ny ENMG, Andriamatoa RAMAROLAHIHAINGONIRAINY Anthony.