Fandrindrana ny asam-pitsarana : Fivoriambe teto Faravohitra

Tontosa androany Zoma 01 oktobra 2021 teto amin’ny Tranom-bokin’ny Ministeran’ny Fitsarana eto Faravohitra ny Fivoriambe niarahana tamin’ireo Mpisolo vava sy Vadintany.

Tahaka ireo Mpitsara sy Mpiraki-draharaha eny anivon’ny Fitsarana isan-tokony dia mandray anjara lehibe amin’ny fampandehanana amin’ny an-tsakany sy an-davany ny raharaham-pitsarana ihany koa ireo avy ao amin’ny Holafitry ny Mpisolovava sy ny Fikambanamben’ny Vadintany, noho izany mba ho fiaraha-mientana amin’ny ezaka fanafainganana ny fitsarana ireo raharaha ady heloka misy fitazomana am-ponja vonjimaika dia nisy ny fihaonan’ny avy eo anivon’ny Ministeran’ny Fitsarana tamin’izy ireo mba handrindrana ny fiaraha-miasa.

Ny fihaonana dia notanterahana tao amin’ny Tranom-bokin’ny Ministeran’ny Fitsarana, Faravohitra, notarihan-Rtoa RAKOTONDRAJERY RANDRIANARISOA Salohy, Tale Jeneralin’ny Raharaham-pitsarana, ny Fandinihana ary ny Fanavaozana (DGAJER) , natrehan’ny Talen’ny Fitantanana ny Fitsarana, Rtoa RAKOTOARISON Laiza Maharo ( DAJ), ny Lehiben’ny Holafitry ny Mpisolovava eto Madagasikara, Me Chantal RAZAFINARIVO ary ny Lehiben’ny Fikambanamben’ny Vadintany sy Mpanao Lavanty eto Madagasikara, Me Alain RAKOTONIRINA ary ireo mpiara-miasa amin’izy ireo.

Marihina moa fa ny Mpisolovava dia miandraikitra ny fisoloan-tenan’ny Mpiady eo anoloan’ny Fitsarana ary miantoka ny zon’ny fiarovana. Amina raharaha ady heloka antsoina hoe « grand correctionnelles » sy ady heloka bevava (affaires criminelles) dia tsy maintsy misy mpiaro ny voampanga vao azo alefa ny fitsarana azy, ka raha tsy manana fahafahana maka Mpiaro izy ireo noho ny antony ara-bola ohatra dia iantohan’ny Fanjakana ny fiarovana azy ireo araka ny voalazan’ny lalàna ka izany dia @ alalan’ny fanomezana Mpiaro avy hatrany (avocats commis d’office), ny avy ao @ Holafitry ny Mpisolovava no manao ny fanendrena ny Mpiaro araka ny fangatahan’ny Fitsarana.

Ny eo anivon’ny Vadintany kosa dia manatanteraka ireo fiantsoana ny olona voakasika @ raharaha alefa tsaraina izay miparitaka any @ faritra rehetra na lavitra na akaiky, tsy maintsy miverina ao anaty antontan-taratasin’ady any ampelatanan’ny Fitsarana ny porofo ilazana fa efa tanteraka izany fiantsoana izany vao azo tsaraina ny raharaha iray. Izy ireo ihany koa @ ankapobeny no miandrakitra ny fampahafantarana ireo didim-pitsarana ady heloka tsy natrehana na heverina ho natrehan’ny mpiady ka ny fahatontosan’izany dia anisany ahafahana mampita haingana ny raharaha eny @ Fitsarana Ambony na Fitsarana Fandravana ka hitohizan’ny fizotry ny raharaha.
Nandritra izany ihany koa no niresahana ny olana sedrain’izy ireo @ enti-manana ho fantanterahana izany.