Fifamindram-pahefana.

📸 Pejy an-tsary 09 Jona 2022.

⚖ Fifamindram-pahefana.

➡️ Taorian’ny fanendrena an’Andriamatoa BEGARA Etienne ho Talen’ny Fampivoarana ny Famokarana eny anivon’ny Toby (Directeur de la Promotion de la Productivité des Camps Pénaux), dia notontosaina androany 09 Jona 2022 tao amin’ny biraon’Andriamatoa RAKOTOMALALA Aina Tantely, Talen’ny maha olona sy ny famerenana ny voavonja eo anivon’ny fiaraha-monina (Directeur de l’Humanisation de la Détention et de la Préparation à la Réinsertion Sociale) eto Faravohitra ny famindram-pitantanana ny Sampandraharahan’ny Asa, Tombim-pamokarana ary ny Sakafo (Service des Métiers des Camps Pénaux et de l’Alimentation) izay tarihin’Andriamatoa ANDRIANOELIMANANA Ny Aina Mamy. Ka manomboka izao dia hotantanan’ny Fitaleavan’ny Fampivoarana ny Famokarana eny anivon’ny Toby ity Sampandraharaha ity.