Pejy an-tsary : Fidinana ifotony eto Mahajanga

Fidinana ifotony ataon’ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana Minisitry ny Fitsarana Andriamatoa IMBIKI Herilaza eto Mahajanga
– Dinikasa niarahana tamin’ireo Mpitsara rehetra eo anivon’ny Fitsarana Ambaratonga Voalohany (TPI), ny Fitsarana Ambony (CA), ny Fitsarana misahana ny ady amin’ny Fanjakana (TA), ny Fitsarana ara-bola (TF), ary ny Tendro Iadivana amin’ny Kolikoly (PAC)
– Dinikasa niarahana tamin’ireo Mpiraki-draharaha
– Fitsidihana ny Akany (Centre pour les mineurs) Anjarisoa ao Amborovy
– Fanokafana ny Fivoriambe ataon’ny Filan-kevitra Ambonin’ny Mpitsara (CSM)

Fidinana ifotony:
Voatsidika manontolo Mahajanga
Tsy mitandro hasasarana, manao ny ainy tsy ho zavatra. Mitohy vakana ny fidinana ifotony ataon’ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana Minisitry ny Fitsarana Andriamatoa IMBIKI Herilaza. Eto Mahajanga dia feno ny fandaharam-potoana :
dinikasa amin’ireo Mpitsara eo anivon’ireo rafim-pitsarana sy tribonaly isan-tsokajiny, Mpiraki-draharaha, Mpandraharahan’ny Fonja, fitsidihana ny Akany misahana ny fanabeazana ireo tsy ampy taona nania, ireo voafonja, ary ny fanatrehana ny Filan-kevitra Ambonin’ny Mpitsara.
Tsy nandeha tanam-polo fa nitondra anjara biriky ho fanampiana, ary nihaino ireo fitarainana, fanamarihana, sy ireo soso-kevitra.