Pejy an-tsary : Fidinana ifotony tampoka natao tao amin’ny Fonjan’Antanimora

Fanafainganana ny asam-pitsarana :
Nidinana ifotony Antanimora

Tanjona mialoha ny fiafaran’ity taona ity ny fanatrarana ny taha 70 /30 (70% voafonja no voatsara, 30% sisa miandry Fitsarana). Tsy honohono fa ezaka mandeha ny fanafainganana ny raharaham-pitsarana. Nidinana ifotony ny Fonjan’ Antanimora ny Zoma 24 Septambra 2021. Nitarika izany ny Tonia Mpampanoa Lalàna eo anivon’ny Fitsarana Ambaratonga Voalohany (P.R/TPI) Anosy, Rtoa RAKOTOARIVONY Marie Annick, notronin’ireo mpiara-miasa aminy.

Notsidihana manontolo ny ao Antanimora, nomena fitenenana sy nohenoina ireo fanamarihana sy fitarainan’ireo voafonja tsy mbola notsaraina, eny, hatramin’ireo efa misazy, toy ny mangataka famindrana toeram-pamonjana. Tsy maintsy tratra ny tanjona.