FITSIDIANA ARA-POMBA FANAJANA NATAON’NY NY MPANDRINDRA NY RAFITRY NY FIRENENA MIKAMBANA.

🇺🇳 ⚖ FITSIDIANA ARA-POMBA FANAJANA NATAON’NY NY MPANDRINDRA NY RAFITRY NY FIRENENA MIKAMBANA.

✅ Tonga nanao fitsidihana ara-pomba fanajana an’ny Mpitahiry ny Tombokasem-panjakana­, Ministry ny Fitsarana, A/toa RAKOTOZAFY François ny Mpandrindra ny Rafitry ny Firenena Mikambana, SEM Issa SANOGO teto Faravohitra anio 17 Mey 2022.

📌 Izany fitsidihana izany dia niompana tamin’ny resaka fiarahabana ary indrindra ny fanohizana ny firaha-miasa. Ny firenena mikambana moa dia miasa amin’ny fanampiana ny governemanta mba hanatrarana ireo tanjona maromaro, isan’izany:
– ny ady amin’ny kolikoly, – – ny fanomanana ny fifidianana …

💡 Atolotra anao ny resaka nifanaovan’ny Mpitahiry ny Tombokasem-panjakana­, Ministry ny Fitsarana, A/toa RAKOTOZAFY François sy ny Mpandrindra ny Rafitry ny Firenena Mikambana, SEM Issa SANOGO tamin’ireo mpanao gazety.

➡️ ny Mpandrindra ny Rafitry ny Firenena Mikambana, SEM Issa SANOGO.