Lanonana fisaorana sy fankasitrahana.

📸 Pejy an-tsary 13 Mey 2022.

⚖️ Lanonana fisaorana sy fankasitrahana an’i A/toa RAJAONA Andriamanakiandrianana, Filoha Voalohany eo anivon’ny Fitsarana Tampony (PPCS) sy i R/toa RALAIVELO Marie Noëline , Tonia Mpampanoa Ambony eo anivon’ny Fitsarana Fandravana (Cour de Cassation) izay handeha hisotro ronono.
Nitarika sy nanome voninahitra ny fotoana i A/toa RAKOTOZAFY François, Mpitahiry ny Fitombokasem-panjaka­na, Minisitry ny Fitsarana.