Tetikasa RCIPED (Renforcement des Capacités Institutionnelles pour la Promotion de l’Etat de Droit)

⚖️ Tetikasa RCIPED (Renforcement des Capacités Institutionnelles pour la Promotion de l’Etat de Droit)

Fanamafisana ny fanohanana ny Fanjakana tsara tantana, fanajana ny Zon’Olombelona ary fametrahana ny Tany tan-dalàna.
✅ Mitohy ny fiaraha-miasa amin’ny PNUD. Notanterahana androany 27 Aprily 2022 tao amin’ny tranombokin’ny Ministeran’ny Fitsarana ny Fivoriana izay mahakasika ny tetikasa RCIPED na « Renforcement des Capacités Institutionnelles pour la Promotion de l’Etat de Droit » izay manana tanjona hametraka lamin-drafitra tsara fototra sy mirindra mba hahazoana fandraisan’andraikit­rin’ny tsirairay ao anatin’ny fikarakarana ny fandaharan’asa.

⭐ Ity tetikasa RCIPED ity moa dia tetikasa izay tohanan’ny PNUD. Raha ho an’ny Fitsarana manokana dia miompana kokoa amin’ny fanatsarana ny tontolon’ny Fitsarana, fanamafisana ny tarigetran’ny Fitsarana manakaiky vahoaka ary ny fiadiana amin’ny kolikoly.
Nosokafan’ny Sekretera Jeneralin’ny Ministeran’ny Fitsarana, R/toa RABY Savatsarah tamin’ny fomba ofisialy ny fotoana.