Fivoriana fikaonan-doha mikasika ny fanantanterahana ny didim-pitsarana eto Madagasikara

⚖️ Fivoriana fikaonan-doha mikasika ny fanantanterahana ny didim-pitsarana eto Madagasikara

📌 Maro ny didim-pitsarana izay tsy tanteraka ka lasa tsy afa-manoatra ireo mpitory fa lasa taratasy tsy misy fiantraikany ny didim-pitsarana. Ka nivory, nikaon-doha ireo tompon’andraikitra isany eo amin’ny fitsarana tetsy amin’ny Fitsarana Tampony Anosy anio 05 Martsa 2022 mba hitadiavana hevitra sy hijerena akaiky ny fanatanterahana ny didim-pitsarana.
➡️ Ny tombontsoa tadiavina dia ny ahazoana didy marina sy rariny amin’ny alalan’ny fampiharana ny lalàna misy sy ny foto-kevitra fototra hiorenan’ny tany tan-dalàna.
⭐ Tsiahivina fa amin’ny ady heloka, ny didim-pitsarana dia valin’ny fangatahana nataon’olona nitory izay nihara-boina. Amin’ny Ady madio kosa dia valin’ny fitakiana nataon’olona izay manana tombontsoa voatohitohina.

🔺 Manana anjara lehibe eo @ filaminan’ny fiaraha-monina ny fitsarana ka rariny sy hitsiny raha natao izao fikaonan-doha izao.